3F - Danmarks stærkeste fagforening reviews

3F - Danmarks stærkeste fagforening reviews

Good
7.0
from 0 - 10
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review company
222 Trustpilot review(s)
|
Latest review
ShowHide Rating distribution
Rating distribution

Reviews

About

trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Troværdige, ærlige og loyale

Hjælper mig, blot ved spørgsmål til f.eks. lønsedler, men også i forbindelse med problemer på jobbet.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

God service

Her får du service for alle pengene.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Dårlig medlemsservice.

Har 2 gange på de ca. 38 år jeg var medlem, haft brug for hjælp, 1. Gang, ved en konkurs med at få mit tilgodehavende fra virksomheden, gennem garantifonden. Dårlig vejledning, ingen hjælp, måtte selv finde ud af, at søge garantifonden. 2. Gang, manglende tillæg mm. ved arbejde på helligdage. Sagen blev syltet og til opgivet.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Skidt.

Når du er i arbejde er de meget hjælpsomme og effektive. Ligeså snart du står uden arbejde skider de på dig.

De er ret flabet i information i Aalborg når man kommer og spørger om noget.

Har en sag kørende med manglende pensions udbetaling. Og det er mere end 6 mdr. siden og de har ikke kunne indkræve dem.

Deres hjemmeside er uoverskuelig. Den dyre kontingent går vist mere til deres dyre lokaler end at hjælpe medlemmer.

Jeg skifter til krifa og satser på det bliver bedre.
3F - Danmarks stærkeste fagforening

Reply from 3F - Danmarks stærkeste fagforening

Kære Hoa

Vi er kede af, at du ikke føler dig godt behandlet i 3F.

Pensionssagen er desværre lidt teknisk: Det var i starten ikke muligt for dig at komme med lønsedler, hvoraf det fremgår, at der er sket indbetaling af pension. Du havde den holdning fra starten, at arbejdsgiveren ikke havde ret til at få at vide, hvorvidt der tidligere var indbetalt pension. Uden dokumentation er det svært at forfølge sagen.

Efter nogle måneder finder du dokumentation for, at der i 2008 eller før er indbetalt penge til Industriens Pension. Industriens Pension bekræfter dette, men pensionen er ”død”. Det betyder, at pensionen har været uden aktivitet i flere år.

Måneder senere modtager vi en lønseddel, der dokumenterer, at der fra et andet firma er indbetalt pension til Pension Danmark. Denne indbetaling er foregået efter, at du har været ansat i Vikarbureauet.

Pension Danmark bekræfter denne indbetaling, men har ikke tidligere haft dig registreret.

Vi undersøger, om vi kan finde en levende pensionskonto, hvorfra der skal indbetales pension af de ca. 27.000 kroner, som er tjent hos Hals Vikarbureau.

Vi har netop fået en juridisk vurdering, der siger, at selv om pensionen i Industriens Pension eventuelt var udbetalt og ophævet, ville anciennitetskravet alligevel være opfyldt. Derfor har vi genfremsat vores krav og håber, at vi nu kan hente pensionen ind.

Så når pensionssagen trækker ud, skyldes det ikke manglende handling fra vores side.


Med venlig hilsen
3F
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Dårlig start

Jeg blev den 1/1-2014 overflyttet fra Krifa til 3F. Der går en måned og jeg hører intet fra 3F. Jeg skriver til dem for at høre om jeg er blevet medlem og om jeg får et velkomstbrev. Først den 13/2-2014 skriver de en mail til mig, hvor de undskylder den lange ventetid, og at jeg snart vil modtage et velkomstbrev og girokort. Ikke umiddelbart det bedste indtryk at starte med. Men jeg håber det går fremad herefter.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Ulovligheder uden konsekvenser, tabte sager ført i 3f på arbejdsgiverens præmisser.

Min kone og jeg har haft to sager som vi begge tabte sagerne via 3f og juraprofessor [navn].

Jeg er dybt skuffet, og chokeret over den behandling og afgørelserne vi har fået af 3f og [navn].

Begge sager stred mod lovgivningen da vi begge var usaglig opsagt, og alligevel kan de afgøre sagerne usaglig, urimelig og korrupt, det er yderst foruroligende at en så stor fagforening som skal passe på os medlemmer, og som er deres eksistensgrundlag behandler os på denne måde og vi intet kan stille op efterfølgende.

Første sag er min som omfatter usaglig opsigelse med ansættelse af to medarbejdere, og efterfølgende opsigelse af min stilling , de to medarbejdere overtog min stilling.

Anden sag er min kones som omfatter usaglig opsigelse efter 11 dages sygdom,
I begge sager fik arbejdsgiverne medhold i sagerne

Jeg synes at det her er så urimeligt og ublu at jeg skylder andre at vide noget om virkeligheden om medlemmerne i 3f, som ikke afspejler de fine reklamer som de sender i radioen som åbenbart er en lodret løgn til evt kommende medlemmer.

min kone og jeg har efterfølgende skiftet fagforening til [ekstern henvisning] som har taget godt imod os, og noget andet positivt er er vi nu sparer over 10.000 kr pr år som vi har brug for med efterfølgende tabt arbejds fortjeneste, da vi intet erstatning fik.
3F - Danmarks stærkeste fagforening

Reply from 3F - Danmarks stærkeste fagforening

Kære Kristian
3F har læst din kommentar til din og din kones behandling af jeres sager i 3F’s Klageråd og Mæglingsmand.

3F’s Klageråd og uafhængige Mæglingsmand, juraprofessor Eva Smith, giver medlemmet en mulighed for at få prøvet sagsbehandlingen. Klagerådet og mæglingsmanden vurderer, om en afdeling eller en gruppe i 3F har begået fejl i sagsbehandlingen, som har medført, at medlemmet har lidt et økonomisk tab.

3F har valgt at tilbyde den klagemulighed som et gratis alternativ til den mulighed, man har for at føre en omkostningstung sag ved domstolene.

I 2013 behandlede Klagerådet og/eller mæglingsmanden 57 sager. I 17 af disse sager fik medlemmet medhold i klagen. Seks sager resulterede i delvis medhold. Tallene viser, at der er sager, hvor Klagerådet og/eller Mæglingsmanden finder, at der er begået fejl i sagsbehandlingen. I disse sager bliver afdelingen eller gruppen pålagt at betale en erstatning til medlemmet.

3F tilstræber naturligvis, at medlemmernes interesser varetages bedst muligt. Det er jo formålet med vores arbejde. 3F erkender samtidig, at det kan ske fejl. Klagerådet tilstræber 100 procents objektivitet og saglighed i behandlingen af klagesagerne. Og Mæglingsmanden har intet med 3F at gøre i hendes daglige virke, men er en stor kapacitet på det juridiske område. 3F er derfor kede af, at du ikke mener, at din og din kones klage er blevet sagligt behandlet.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Nogenlunde problemfrit

Det gik det nogenlunde problem frit hos 3F, da jeg skulle registreres som ledig, da Odense Kommune ikke havde lyst til at forlænge mine sygedagpenge efter 12 måneders sygdom grundet et fysisk handicap og smerter pga. dette.

Odense Kommune var det største problem barn da jeg skulle registreres som ledig hos a-kassen, fordi de ikke udleverede de korrekte papirer fra starten af og selv efter henvendelse til dem stadig kun udleverede papirer med mangler, som a-kassen havde brug for, så at det hele gik helt rigtig til for sig.
Men som han sagde hos a-kassen, så er det typisk Odense Kommune og var overbærende med min situation om forløbet med kommunen og gav mig lov til at få dagpenge alligevel, fordi jeg så er registreret som ledig med skånebehov, så tak for det.

En ting jeg dog ville ønske, var at deres jobbank på hjemmesiden var bedre. Synd at der dårligt dukker nogle stillinger op i den. Jeg havde ellers håbet på at der ville være en masse stillinger inder for de brancher som 3F har med at gøre.
3F - Danmarks stærkeste fagforening

Reply from 3F - Danmarks stærkeste fagforening

Kære Per
Vi vil i den kommende tid fokusere på jobformidling i 3F helt generelt. Herunder vil vi forbedre vores jobbank. Der er helt rigtigt alt for få af de mange 3F-job, der lander på siden. Derfor er vi ved at sætte et fælles projekt mellem afdelinger og Forbundshus i gang. Projektet skal forbedre jobbanken, så der kommer til at ligge flere job i den og dermed flere job til vores medlemmer.

Heldigvis ser det ud til, at der er en forsigtig optimisme på jobmarkedet, og 3F vil gøre alt for at sikre flest mulige job til 3F’erne. Værktøjerne er først og fremmest uddannelse, opkvalificering og jobformidling.

Med venlig hilsen 3F
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Uhyggeligt dårlig medlems pleje.

Jeg har i en periode på ca 15 måneder betalt for meget i kontingent til fagforening og A-kasse da jeg er studerende. Fagforeningen vidste udemærket godt hvad jeg studerede, men siger nu at min uddannelse hører under Teknisk Landsforbund (hvor jeg forresten kan sidde til 0 kr. i kontingent pr. måned) det vil sige at jeg er blevet trukket 700kr. af 3f, hvor jeg istedet burde være blevet vejledt til at skifte til teknisk landsforbund, så jeg kunne slippe med 0 kr. om måneden under min uddannelse.

Virkelig skuffende at 3F går bag ryggen på fattige studerende!
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

For dyrt !

Jeg er tidligere medlem af 3F deres rådgivning er alt alt for dårlig og medlemskabet et alt alt for dyrt !
Jeg er efterfølgende skiftet til krifa som er meget billigere og har vundet sager for mig :)
For meget mere for pengene hos krifa og det er meget billigere :)
3F - Danmarks stærkeste fagforening

Reply from 3F - Danmarks stærkeste fagforening

Kære Patrick.

Vi er kede af, at du føler, at vores rådgivning ikke har været god nok.
3F er Danmarks største fagforening og vandt sidste år sager for 2 milliarder kroner. Det er meget mere, end hvad medlemmerne betaler i kontingent.
3F har 98 lokalkontorer rundt om i landet med medarbejdere, der er uddannet inden for murerfaget, som er klar til at hjælpe eller svare på faglige spørgsmål.
Som medlem af 3F er man med til at sikre, at der bliver tegnet overenskomster inden for éns fag, der sikre en ordentlig løn og ordentlige forhold.

Med venlig hilsen
3F
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

For Dyrt uden rådgivning

Jeg har tidligere lavet en anmeldelse om 3F dog var der for mange følelser blandet ind i den og var nok henvist til Jobcenteret. Vil mene at 3F har en fin rådgivning når "Du" ringer til dem angående spørgsmål jeg har været meget positiv angående mine spørgsmål til min vejleder, dog har jeg været meget i diskussion med 3F pga deres rådning. Alt skulle nærmest igennem jobcenteret får man det kunne lade sig gøre samt skulle en simple samtale hvis man gerne ville have råd på hvilke kurser man kunne tage for at styrke sine kompetencer. Inderst inde synes jeg det for dyrt pr måned for en ledig at betale 3F's beløb for både en fagforening og A-kasse når man kun får noget ud af A-kassen.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Fantastisk dårlig forening

Det er efterhånden en dårlig ide at være organiseret,fordi det kun handler om for 3f og de andre røde at man kan støtte den siddende regering og dermed skide på os arbejdere,du får ikke nogen opbakning og hvis du får, er det at man får en fornemmelse af aftalt spil,når de kører en sag for en, bruger de Bjørst advokat firma
og når du taber, undskylder disse med at sagen kørte på noget andet end det som vi som medlem vidste sagen handlede om.
Totalt plat og svindel samfund vi lever i,det handler kun om at tage røven på os arbejdere hele tiden!
3F - Danmarks stærkeste fagforening

Reply from 3F - Danmarks stærkeste fagforening

Kære Uffe

Vi beklager, at du ikke er tilfreds med 3F og den hjælp du har fået hos os. Vi havde indtryk af, at du var tilfreds med den afskedigelsessag vi kørte og vandt for dig.

3F fører mange sager for medlemmerne. Nogle bliver tabt. De fleste andre vundet.
Vi er også meget frustrerede, når vi taber en sag, da vi jo har en forventning og håb om at vinde de sager, som vi vælger at rejse.

Som du ved, var det vores vurdering, at vi ikke kunne vinde din arbejdsskadesag, da vi tabte en lignende sag i landsretten. Vi fik jo desværre afslag i procesbevillingsnævnet, da vi ville anke den til højesteret, hvilket også ærgrede os utroligt meget. Men når man får afslag i procesbevillingsnævnet, har man ikke mulighed for at gøre mere juridisk – man kan ikke bare selv beslutte at anke til Højesteret i sådan en sag.
3F har altså brugt mange resurser på at køre sagen i byretten, landsretten og at søge procesbevillingsnævnet. Vi var også parate til at betale for at køre sagen helt til højesteret.

Venlig hilsen

3F
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

dårlig vejledning, "bestikkelse"

efter at have dumpet svendeprøven, "fraråder" 3f at jeg skal forsætte. sammen med mester i enighed. jeg følger mig ledt rigtigt da 3f siger at det skal jeg gøre. så det gør jeg, og ugen efter kommer jeg op til skolen og skulle snakke med dem. og de siger at jeg har opsagt min uddannelse. uden at vide det.. det kalder jeg for dårlig vejledning.

derefter siger 3f at jeg ikke kan få dagpenge, da jeg ikke har bestået min uddannelse. og jeg prøver at gå i retten med det hele, da jeg på det tidspunkt ikke får nogle penge har jeg ikke råd til at være medlem at 3f så jeg opsiger. og ugen efter får jeg brev fra retten at sagen er lukket p.g.a. at jeg ikke længer er medlem.
3F - Danmarks stærkeste fagforening

Reply from 3F - Danmarks stærkeste fagforening

Kære Jesper Jørgensen

Vi er kede af, at du ikke har kunnet gennemføre din uddannelse som tømrer. Det er rigtig surt, og du ærgrer dig forståeligt nok. Men 3F er ikke enig i, at du er blevet dårligt rådgivet.

Din klage har været forelagt 3F’s Klageråd. Juraprofessor Eva Smith er rådets uvildige mæglingsmand. Og du fik ikke medhold i din klage.

Under hele forløbet, hvor det gik skidt med din uddannelse, har du fået hjælp og vejledning. Både 3F Slagelse og Den lokale fagkomité ved EUC Nordvestsjælland har forsøgt at støtte dig.

Det endelige valg om at droppe uddannelsen som tømrer har du selv truffet. Det kan ingen andre jo gøre for dig. Vi håber i 3F, at du er kommet videre og har fundet et arbejde eller en uddannelse, som du er mere glad for end tømreruddannelsen.

Venlig hilsen

3F
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Deres vejledning kostede mig mine dagpenge (3F Vejle)

3F påstår de er de eneste der giver deres medlemer en fair behandling, jeg må åbenbart ikke ha' være et medlem.

jeg tog til Norge i okt. 2012 for at finde mig et arbejde på EØS dag penge, og da jeg ikke er verdens bedste læser (jeg har absolut ingen tålmodighed) bad jeg 3F om at gennemgå dette for mig kort og godt og det som var vigtigt.

Jeg blev vejledet således, at jeg kunne tage dagpenge med til Norge i 3mdr., og at jeg dagen efter EØS dagpengenes udløb skulle være tilrådighed for dansk arbejdsmarked igen.
jeg spurgte 3F vejle så om hvad hvis jeg ingen job fandt i Norge men alligevel havde lyst til at blive i Norge og stadig søge job efter de 3 mdr. om jeg så kunne melde mig fra som ledig (altså ikke stod som aktiv jobsøgende og dermed ikke få nogen dagpenge hverken i Danmark eller EØS), så jeg ikke stod som tilrådighed for arbejdsmarkedet og dermed ikke stille op hos 3F dagen efter udløbet af EØS dagpenge, og bevare min dagpenge ret når jeg kom hjem og det kunne jeg sagtens uden problemer.
Da der så gik 3 mdr. med EØS dagpenge (fandt ingen job i Norge), jeg mener at jeg ringede til 3F vejle en uge før udløb og forklarede dem at jeg ville blive (i hvertfald ikke efter udløb) og det var fint og alt var som det skulle være når jeg kom hjem.
I juni 2013 får jeg så nok af Norge, fordi jeg ingen jobs finder trods langt over 400 søgte stillinger (det er sgu dyrt i porto), og jeg flytter tilbage til Danmark, melder mig ledig på jobnet og "bestiller" tid hos 3F for at få mine dagpenge.
"Du kommer for sent hjem til Danmark og kan derfor ikke få dagpenge" var beskeden jeg fik på trods at jeg gang på gang fik at vide, at det jeg gjorde INGEN konsekvenser ville have for mine dagpenge når jeg havde spurgt. Og nej jeg kom ikke for sent, fordi jeg havde fulgt 3Fs vejledning fra punkt og prikke efter hvad de har fortalt mig.
Nu står jeg til at miste lejlighed og skal stå på gaden pga. 3F (kontanthjælp kan jeg ikke søge pga. en fremtidig familiesammenføring)

Men trods, at det her er 3Fs fejl og mine dagpenge forsvinder pga. dårlig vejledning, så har de ikke nossere nok til at indrømme deres fejl og give mig mine dagpenge. De har jo deres løn, så jeg rager dem en høstblomst.
Jeg siger dermed mange "tak" 3F Vejle. Jeg har flyttet fagforening, nu må der gerne være et job til mig hurtigst muligt, så jeg kan få mad på bordet og fortsat have et tag over hovedet.

FARVEL 3F!!
3F - Danmarks stærkeste fagforening

Reply from 3F - Danmarks stærkeste fagforening

Kære Steffen Frederiksen.

Vi er kede af, at du føler dig dårligt behandlet, og at du har mistet retten til dagpenge, fordi du ikke er vendt tilbage til Danmark og har tilmeldt dig som arbejdssøgende hos jobcentret senest den 03.01.2013.

Vejle afdeling har den 17. juni 2013 truffet en afgørelse i din sag med en ankevejledning.

Ankefristen på 4 uger er nu overskredet.

Vi synes, at du skal sende en ankeskrivelse til Faglig Fælles Akasse, Kampmannsgade 4,1790 København V. Så vil a-kassen vurdere, om kassen kan behandle din klage, selvom fristen er overskredet.

Venlig hilsen
3F
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Lorte a kasse

Jeg har gentagne gange ikke modtaget mine dagpenge til tiden.... Har blevet nød til at rykke i dem flere gange om måneden før de kom, og så når de kom var det aconto fordi der stadig ikke var styr på det. Nu når jeg har flyttet her jeg stadig problemer, fordi en sådan professionel akasse ikke kan finde ud af at sende nogle papir til min nye a kasse.... Ja ja det er jo også kun siden april jeg skulle hav flyttet. Det er virkelig en langsom akasse. Men men de 900kr jeg betaler som medlem skal altid være betalt til tiden..... Det er svinsk og groteske hvordan i behandler mennesker på den måde.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Hurtigt og kompetent

Jeg har kørt to sager hos 3F med et økonomisk udbytte der sikrer mig at kunne betale medlemskab i MEGET lang tid endnu. Jeg er studerende og tit når man snakker fagforening spørger mine medstuderende mig hvorfor jeg har 3F når der er billigere muligheder for os - Men jeg skifter aldrig! Jeg betaler gladeligt lidt mere når jeg får så meget for pengene. Det går hurtigt med at få sat sine sager i gang og personalet er så venlige. De har smertefrit kommet igennem de problemer jeg har henvendt mig med uden at jeg selv skulle indblandes og arbejde for det. 3F klarer det hele for mig.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Juletræsforening

Den 26 marts 2013 meldte jeg mig ud af Juletræs foreningen 3 F på en mail, da jeg ikke kunne få nogen som helst hjælp til Psykisk Cikane fra selvbestaltet Tillidsmand i det firma hvor jeg er, men 3F har kun kvitteret for læsning af udmeldelsen, og ellers ikke reageret.

Forbundet i Ålborg var da behjælpelige med nogle Spørgsmål, men Afdelingen i Hjørring fatter da vist ikke ret meget

Hvad er det en sådan Juletræs Forening ikke Fatter ? jeg vil meldes ud af det lorteforbund !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Er det fordi i ikke kommer i Avisen jeg ikke kan få hjælp eller melde mig ud af 3F, for i har da en " god " service hvis i kan komme i medierne
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

YDMYGENDE OG NEDVÆRDIGENDE SAMT UÆRLIG SAGSBEHANDLING

3F har kørt en sag for mig, vedrørende erhvervssygdom.
Under forløbet i denne sag, har de ikke lyttet til hvad jeg har fortalt til dem, de var ganske ikke lydhør, når jeg påpegede fejl og mangler, snakkede de blot udenom eller ignorerede, hvad jeg oplyste, jeg har heller ikke fået lov at medtage meget vigtige elementer, som havde stor betydning for min sag. Midt i min sag fik jeg ny sagsbehandler, der ikke havde arbejdet med dette før. Der blev holdt syn og skøn, heller ikke her lyttede de, selvom jeg påpegede mange ting. Advokaten fra Bjørst forelagde sagen for Retslægerådet, hvis udtalelse gik os imod, dog uden at bruge vigtige skriftlige dokumenter (information) jeg gav både ham og 3F, her fik jeg heller ikke mulighed for at komme med indsigelse eller vedlægge bilag. Herefter lukker 3F sagen uden jeg får mulighed for at komme med indsigelse til afgørelsen. Kan dette skyldes samtalen jeg overhørte under syn og skøn at advokaten fra Bjørst fortalte min sagsbehandler at de var på akkord for 3F og blev målt på antal sager de kunne nå. Efterfølgende henvendte jeg mig til advokatfirma i København, 3F ved hvem, de udtalte at det var en (ommer), samt jeg skulle klage over sagen til 3F. 3F`s uafhængige Klageråd er sjovt nok ansatte i 3F, så udfaldet var givet på forhånd. Efterfølgende sendes klagen til Mæglingsmanden for 3F som retter en del kritik af diverse specialister, dog ikke 3F, selv om de ikke medsender de 6 føromtalte meget vigtige skriftlige dokumenter, Mæglingsmanden får ikke tilsendt disse og kan ikke udtale sig om disse i min klage vigtige dokumenter, sjovt nok kan det skyldes at 3F prøver at fordreje sandheden om at der er hold i min kritik af dem. Ej heller advokaten fra Bjørst får kritik. MAN BIDER IKKE DEN HÅND DER FODRE. 3F mener jeg ikke har fulgt med i min sag, hvilket er usandt, jeg har gentagne gange gjort opmærksom på fejl og mangler, uden det hjalp.
Grundet faglig arbejde i klub på tidligere arbejdsplads har jeg hvervet mange medlemmer til 3F, hvilket jeg bittert fortryder i dag, jeg troede det kunne betale sig at være organiseret i 3F, her tog jeg meget fejl.
Jeg kan på ingen måde anbefale 3F, da de på ingen måde er det de giver sig ud for, da de ikke holder hvad de lover og ikke er ærlige samt prøver at gradbøje sandheden efter eget ønske. Klagen omfatter advokaten fra Bjørst, da han ikke har brugt de oplysninger han selv bad om.
3F I skulle skamme jer.

Et ydmyget og meget skuffet 3F medlem.

Til svar fra 3F herunder vil jeg sige følgende.
Det passer ikke at jeg først sent i forløbet ændrede løftemængden, dette gjorde jeg ved andet møde med PS, før sagen endte i Arbejdsskadestyrelsen. Her omtalte jeg også det psykiske arbejdsmiljø, men heller ikke det måtte komme med, har drøftet dette med min Speciallæge, han spurgte om han skulle anmelde dette, men jeg mente det hele hørte sammen, PS afviste og sagde det ville komplicere sagen, så der ikke kunne træffes den rigtige afgørelse. Afdelingen skrev ikke det jeg sagde, men det de syntes. 21. juni 2010 fik 3F samt advokaten de omtalte dokumenter med arbejds- beskrivelser. Hvor det oplyses om bla. større løftemængde - af /på montering af hjørnejern - kørsel med kran træk af min. 90 kg over hovedhøjde - truck kørsel fra kl. 8 til 22.30, samt andet manuelt arbejde. Under syn og skøn fortalte jeg skønsmanden mange ting som han ikke tog med, efterfølgende klagede jeg til JS over dette, men her var der kun træk på skuldrene og en kommentar om at sådan var det bare, det er denne ligegyldighed som har kendetegnet min sag og som jeg klager over. Intet af dette bliver forelagt Retslægerådet. Jeg kan også oplyse MN fra Bjørst på dette møde nærmest virkede opgivende , da han fortalte, hvem modpartens advokat var. Som I så rigtigt skriver er mæglingsmand juraprofessor Eva Smith, jeg kan se det er vigtigt at I nævner hende med navn og titel, for at I bedre kan afvise klager og at det skal se ud af noget.
Da jeg forelagde sagen for Elmer & Partnere oplyste de, der var klagemuligheder hos 3F, det skulle I jo egentlig gøre. Under samtale med overnævnte sagde de også at en udtalelse fra Retslægerådet godt kunne ændres, da jeg sagde I havde lukket sagen, sagde de at så måtte I åbne den igen, hvilket yderlige bekræfter mig i min kritik.
Fra den 21. juni 2010 til forelæggelse for Retslægerådet var der rigelig med tid, dette var i 2012 MN fra Bjørst havde rigelig med tid til at medtage alle punkter
I skrev kun det I syntes og ikke det jeg gerne ville have med. Måske er der noget I skulle prøve at rette op på. Jeg synes jeres behandling har været ydmygende samt at I nu prøver at vaske hænder.
Til sidst og ikke mindst. Jeg har på intet tidspunkt accepteret en lukning af min sag .
Jeg er en person som tror på retfærdighed og ærlighed, hvilket jeg bestemt ikke har oplevet fra jeres side, jeg syntes I skylder mig at retfærdigheden sker fyldest.
3F - Danmarks stærkeste fagforening

Reply from 3F - Danmarks stærkeste fagforening

Vi beklager, at du er utilfreds med sagsforløbet. Vi er dog uforstående over for, at du føler, at du ikke har været inddraget i sagsforløbet. Igennem hele forløbet var du med til at lave arbejdsbeskrivelse, deltog i skønsforretningen og var involveret i sagens forelæggelse for Retslægerådet. Da der ikke kunne dokumenteres en lægelig årsagssammenhæng mellem dine ryggener og dit arbejde, blev der afholdt et møde mellem dig og din afdeling. På dette møde anbefalede advokaten derfor at hæve sagen, hvilket du også accepterede. Sideløbene kørte der en sag i Arbejdsskadestyrelsen omkring dine ryggener. Arbejdsskadestyrelsen kom også frem til, at der ikke var en dokumenteret lægelig årsagssammenhæng mellem dine ryggener og arbejdet. Dine rettelser til sagsfremstillingen kom først meget sent i forløbet. Først havde du til afdelingen angivet en mængde daglig arbejdsbyrde, og langt senere i forløbet oplyste du, at den daglige arbejdsbyrde var dobbelt så stor, som det du først angav. I retspraksis tilsidesætter man sådanne nye oplysninger, når de kommer så langt inde i sagsforløbet. Derfor har det ikke været muligt for os at bruge disse oplysninger.
Vores uvildige mæglingsmand, juraprofessor Eva Smith, stadfæstede derfor også, at der ikke var noget at kritisere afdelingen for. Samtlige af de oplysninger, som afdelingen, advokaten og du have fremsendt under klagesagens behandling, indgik i mæglingsmandens bedømmelse af klagesagen.

Venlig hilsen
3F
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Føj !

Hvor må man skamme sig, hvis man er medlem af denne organisation. Ledet som var de fra Nord Korea og bruger samme metoder.

Jeg er stolt over den dag i dag, at være ude af 3F - havde kun bøvl med dem og når man ser hvordan de behandler den danske model kan man kun skamme sig over 3F på deres vegne.

De ødelægger arbejdspladser. De ødelægger et fornuftigt lønniveau.

Man får mistanke om den er ledet af folk komplet uden moral og uddannelse. I skulle skamme jer og lukke. Og de svar i kommer med herinde forstærker kun mit indtryk.

SKAM JER ! I ødelægger Danmark
3F - Danmarks stærkeste fagforening

Reply from 3F - Danmarks stærkeste fagforening

Vi er kede af, at du har en sådan opfattelse af 3F- bemærkningen om Nordkorea er vi meget uforstående overfor. Vi prøver at servicere vores medlemmer efter den gældende lovgivning, og vil altid yde vores bedste, så vores medlemmer kan få den hjælp de har brug for. Vi mener heller ikke at vi ødelægger arbejdsplader, men derimod sikrer arbejdspladser. Vi beklager, hvis du har fået en anden opfattelse af 3F.

Venlig hilsen
3F
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

SKODFAGFORENING...

Jeg vil fra imorgen d.20/3-2013 melde mig ud af 3F selvom jeg har været passivt medlem siden jeg blev pensioneret fordi jeg tror på solidaritet... Det gør 3F åbentbart ikke. Min kone er lige blevet færdig uddannet som sosu hjælper efter et langt sygdoms forløb men er nu "fit for fight". Nu oplever hun imidlertid at der er ikke andet end forhindringer for at hun kan ta`et arbejde men det må da være indlysende for selv den mest fastklistret 3F medarbejder at når man har hus og hjem efter 25 år på arbejdsmarked ikke kan leve for 386.- om dagen. En nedgang på 100,000.- om året kan godt mærkes og vi er på ingen måde velhavende. Når hun så ringer til 3F for at få information omkring løntilskud så er der ingen der ved noget og hun blir bedt om at ringe dagen efter hvor de muligvis har fundet en der gør... Jeg er dybt skuffet over 3F som jeg har været medlem af siden 1981 og selv om jeg aldrig har prøvet at være arbejdløs så husker jeg da SID for at være forgangsmænd for de små`s rettigheder og ikke en samling indgroede kontormedarbejdere der sidder og laver ingenting andet end at hæve deres løn. 3F for absolut den laveste karakter 00....
3F - Danmarks stærkeste fagforening

Reply from 3F - Danmarks stærkeste fagforening

3F gør alt hvad vi kan for, at påpege de urimeligheder vores medlemmer oplever. Dagligt prøver vi, at øve indflydelse overfor politikerne på vores medlemmers vegne. Vi skal servicere vores medlemmer efter den gældende lovgivning og det er også sket i dette tilfælde. Bemærkningen om, at 3F skulle sætte hindringer i vejen for, at vores medlemmer kan få arbejde, er vi meget uforstående overfor, eftersom vi altid arbejder for, at vores medlemmer får både uddannelse og arbejde.

Venlig hilsen
3F
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Super behandling af sag om manglende løn

Søn er lærling i et gartnerfirma som ikke udbetalte korrekt løn og heller ikke indbetalte til feriekonto. Har lige fået det fulde beløb vha. super indsats fra 3F. Tak, Flemming! :)

3F - Danmarks stærkeste fagforening Details

About this company

3F, Fagligt Fælles Forbund, er med sine godt 365.000 medlemmer Danmarks største fagforening. 3F forhandler overenskomster, arbejder for bedre arbejdsmiljø og taler medlemmernes sag i medierne.

Visit 3F - Danmarks stærkeste fagforening

Contact information

Call us on: 70300300
We live here: Kampmannsgade 4
1790 København V
Denmark

Category

Unemployment Fund

Trustpilot's Commitment

Trustpilot is committed to ensuring better online shopping experiences for everyone, which means we work hard to fight fake reviews. Find out more.

If you notice fake reviews on this company profile, we want to hear about it. Please contact Trustpilot here.

Trustpilot Subscriber

This company subscribes to Trustpilot Business services. Read more about our services for companies here.

No companies can delete or otherwise censor reviews.

3F - Danmarks stærkeste fagforening is in category: Unions

1. UIA Insurance Ltd
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
78 Reviews