Brisas reviewed by

21 Reviews

trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Bestilling af Pousada på nettet er en tillidssag, her et eksempel på når virkeligheden er en anden end feriestedet web side beskrivelse.

Dette feriemål har jeg ved selvsyn konstateret som værende så langt fra det jeg troede efter at have booket min ferie på nette se link... http://www.brisas.com.br/ i Brasilien. Stedet er forladt af turister og med sin beliggenhed uden for byen bliver man overladt til en natur i forfald. Alle de "Pousadas" der lå i dette område bar præg af forsømthed samt manglende vedligehold. Så pas på her, det man ser på nettet er bare ikke rigtigt.
Ydermere var det ikke muligt at annulere reservation uden tabet af dispositum. Dette sted overholder nemlig ikke de almindelige (briasiliansk lov ) regler for annulering mulighed.

/Ivan Warrer, (maj 2011)

---
Ordering Pousada online is a matter of trust, here an example of when the reality is different than the resort web page description

This holiday destination, was found on the net as being so far from reality what I thought after having booked my holiday see link ... http://www.brisas.com.br/ in Brazil. This place is deserted by tourists and with its location outside the city you will be left to natural degradation. All the 'Pousadas' lying in this area showed signs of neglect and lack of maintenance. So be careful here, what you see online is just not true.
Furthermore, it was not possible to cancel reservation without loss of deposit. This site complies not the ordinary (Brazilian law) rules for the cancellation option.

/ Ivan Warrer, (May 2011)

Ordenação Pousada on-line é uma questão de confiança, aqui um exemplo de quando a realidade é diferente do que a descrição da página web resort

Este destino de férias, foi encontrado na net como sendo tão longe da realidade o que eu pensei depois de ter reservado minhas férias ver link ... http://www.brisas.com.br/ no Brasil. O lugar é deserto por turistas e com a sua localização fora da cidade você será deixado para a degradação natural. Todos os 'Pousadas' mentindo nessa área mostrou sinais de negligência e falta de manutenção. Portanto, tenha cuidado aqui, o que você vê on-line não é verdade.
Além disso, não foi possível cancelar a reserva sem perda do depósito. Este site não cumpre o ordinário (lei brasileira) regras para a opção de cancelamento.

/ Ivan Warrer, (maio 2011)
    Comment (?)