Dan-Ejendomme as reviews

Dan-Ejendomme as reviews

Very low
2.6
from 0 - 10
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review company
22 Trustpilot review(s)
|
Latest review
ShowHide Rating distribution
Rating distribution

Reviews

About

trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Deas er arogante

Jeg er bosat i en DEAS ejendom som er ejet af min konens pensionkasse og meget af det daglige fungere godt. Men konstant skruer priserne i vejret, lader pensionskasse, PKA, dirkekørene flytte ind i boliger til der er tiltænkt de PKA ejere og ovn i købet lader den pågældende direktør komme foran i køen til en parkeringsplads er uforståeligt. Direktøren lever sit eget liv i ejendomme, bl.a. fik han som den eneste design til 250 kr stk, på vinduerne da de blev skiftet, hvor alle andre måtte nøjes med almindelige greb til 50 kr. Ingen steder figurere den merudgift og DEAS kommer ikke med dokumentation.
DEAS har hele tiden støtte op om den pågældende beboer og kommet med alle mulige bortforklaringer. Seneste er den pågældende Direktør begyndt at komme med tilråb efter en psykisk syg beboer der har været syg i en længere periode. Men igen lyster at komme mere at komme med kritik af Deas mere fordi alt blive afvist.
,
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Kære Søren

Jeg er glad for at læse, at det daglige i ejendommen fungerer godt, da dét er et af vores væsentligste succeskriterier.

Pensionskasserne er forpligtet til at opnå det højst mulige afkast, så både nuværende og kommende pensionister kan modtage gode pensioner. Finanstilsynet holder øje med, at pensionskasserne lever op til denne forpligtelse. DEAS’ opgave er at understøtte det mål. Det er derfor helt naturligt, at huslejen reguleres, hvilket sker efter nøje bestemte retningslinjer.

Som i øvrige private udlejningsboliger er det suverænt udlejers ret at afgøre, hvem der er lejer i den enkelte ejendom. Ejendommens ejer har specifikke tildelingsregler, der bl.a. sikrer, at medlemmer af pensionskasserne har fortrinsret til ledige lejligheder. Disse regler fremgår af ejers hjemmeside. Er der ingen medlemmer, der ønsker en given ledig lejlighed, bliver lejligheden sat til leje frit. Jeg vil for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at DEAS ikke forholder sig til eller på nogen måde registrerer lejernes nuværende eller tidligere jobmæssige status.

Uanset at vores rolle og opgave er at varetage udlejers interesse, så er det også vores ambition og opgave at servicere vores lejere, som det de er, nemlig vores kunder! Dette indebærer de facto, at vi ønsker at behandle alle vores lejere ens og godt!

I din henvendelse fornemmer jeg – men jeg kan sagtens have misforstået dig – at du antyder, at en af dine naboer i ejendomme bliver favoriseret. Det er ikke vores intention. Der er derfor dele af din henvendelse, som vi ikke finder, det er rimeligt at diskutere i offentlighed (eller er vores opgave at kommentere), da det handler om det gode naboskab. Vi opfordrer altid til, at alle må strække hånden frem for at få fælleskabet til at fungere. Har du et ’udestående’ med en af dine naboer i ejendommen, vil vi derfor opfordre dig til at mødes med vedkommende over en kop kaffe eller lignende for at rede trådene ud.

Jeg har svært ved at se, hvorfor du mener, at ’DEAS er arrogante’. Det vil jeg give dig mulighed for at uddybe på et møde, idet vi ikke ønsker at fremstå sådan. Du er velkommen til at kontakte mig direkte ved at skrive til cao@deas.dk.

Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på – hvad du allerede ved – at ejendommen er solgt, og at der netop nu er mulighed for, at lejerne kan overtage ejendommen, jf. reglerne om tilbudspligt.

Venlig hilsen
Claus Asger Olsen
afdelingsdirektør
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Stjæler ens penge ved fraflytning!!!

Vi har også boet i en DEAS-lejebolig, hvor vi kun boede 1 års tid. Lejligheden var i flot stand da vi fraflyttede, men alligevel mente de der skulle males og gøres ekstra rent. Viceværten var super ubehøvlet og gjorde grin med mig at jeg var en sjuske Dorte med rengøringen (bare fordi jeg havde overset dørkamme og åbenbart ikke gjort ovnen ordentlig ren - hvilket den slet ikke var da vi flyttede ind)...

Vi måtte også rykke dem for en afregning! hvor vi fik en afregning at der skulle betales 445 kr. ekstra til dem, efter de havde trukket alt vores indskud til malerarb. og ekstra rengøring. Godt og vel op over 21.000 kr. for maling og ekstra rengøring! (hvordan det kan blive så meget kan undre os!)

Vi flyttede fra lejligheden sidst i nov. 2013, og vi satte selv lejligheden til leje. Vi blev dagligt kimet ned af flere interessede, hvor jeg måtte videresende dem til boligselskabet, her fik de at vide at de skulle søge via DEAS/findbolig hjemmeside, men vores lejlighed var slet ikke oprettede der, så det var jo lidt svært for dem.

Lejligheden er først blevet udlejet i feb. 2014 (selvom de sagde der lå en ny kontrakt pr. 13. dec. da jeg ringede ind tidligere) og med den daglige interesse kan man undre sig over den først er udlejet i feb!
så vi hæftede da lige for 2 mån. husleje (så vi stod med 2 huslejer med 2 kontanthjælps indtægter).. vi flyttede netop fordi vi ikke havde råd til huslejen hos DEAS længere (den var steget med over 1000 kr. på knapt 1 år, og blev ved at stige!).

Syns det hele lugter lidt, primært den dyre pris for malearbejdet og den lille ekstra rengøring! tænker at der må være diamanter i deres maling? og rengørings udstyr?
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Kære Patricia

Tak for din henvendelse. Jeg vil starte med at beklage, at du har haft en dårlig oplevelse ved fraflytning af din lejlighed. Vi bestræber os på at servicerer alle vores lejere bedst muligt, og skal derfor gøre helt klart, at vi ingen interesse har i, at din regning ved fraflytning bliver dyrere end nødvendig. DEAS har ingen yderligere indtjening herved.

Din oplysning om viceværtens kommentar finder jeg aldeldes alarmerende, hvorfor jeg vil bede dig skrive direkte til mig på ame@deas.dk, så jeg kan undersøge din sag nærmere. Kun på denne måde kan vi forbedre vores kommunikation med lejerne.

Vedr. udlejning så sker det ikke så sjældent at potentielle lejere siger, at de vil leje lejligheden, men lejekontrakten kommer aldrig retur, og vi skal derfor starte udlejningen op igen. Dette tager desværre noget ekstra tid. Men jeg vil også gerne her have mulighed for at undersøge forløbet nærmere i den konkrete sag.

Til sidst vil jeg nævne, at alle regninger på maling er baseret på konkrete tilbud fra en autoriseret maler, og i vores fraflytningsguide er også oplyst, at lejeren selv har mulighed for at indhente et tilbud, som kan lægges til grund for afregningen. Vores serviceguider finder du også på vores hjemmeside www.deas.dk.

Jeg håber på, at hører fra dig på ame@deas.dk eller på tlf. 39 46 62 30.

Med venlig hilsen
Anette Merlin
Souschef, Investeringsejendomme
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Hurtig overtagelse af lejlighed og god service af vicevært

Mens jeg boede i Odense, lejede jeg en lejlighed gennem Dan-ejendomme, som det hed dengang. Det har aldrig jeg fortrudt. Jeg boede på Ansgargade i Odense og fraflyttede den 2 år efter, da jeg valgte at flytte retur til København. Jeg malede selv lejligheden og fik stort set hele mit depositum tilbage på omkring 20.000 kr. En glasplade i køleskabet var knækket og der var kommet mug i badeværelset, men det blev udbedret billigt af Dan-ejendomme. Jeg anbefalede senere mine forældre at søge lejlighed gennem Dan-ejendomme, men de mente at det var umuligt i Vanløse. Min mor besluttede alligevel at gøre et forsøg, og få måneder efter stod de med en dejlig lejlighed i et roligt kvarter. Et minus er at jeg havde svært ved at komme igennem på telefon til Dan-ejendomme. Når jeg endelig fik fat i en medarbejder, blev den medarbejder ret irriteret, hvis ikke det var ham/hende, som havde sagen. Ved fraflytning, kunne jeg også fornemme en anden tone end da jeg søgte lejligheden. Venligheden var klart bedre ved søgning end ved fraflytning.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Dyrt men go....okay......

Som lejer har jeg netop afsluttet en kontrakt efter 10 år med DanEjendomme, nu DEAS, i forbindelse med udlejningen af en lejlighed i Odense.

Jeg overtog lejligheden som "Nyistandsat", noget man i visse tilfælde kunne sætte spørgsmålstegn ved, hvilket man dog som lejer også fik muligheden for.

Lejemålet har været tilknyttet en vedligeholdelseskonto, således at lejer løbende har haft mulighed for at holde lejemålet ved lige, noget der må siges at fungere aldeles upåklageligt, idet DEAS på denne front har været yderst fleksible og behjælpelige.

Efter cirka 5 år som lejere besluttede vi os for at få malet det meste af lejligheden såvel som for en afslibning samt lakering af gulvene. Vi kontaktede den tilknyttede ejendomsadminstrator, der i samme åndedrag kunne hjælpe med forslag til hvilket firma vi kunne benytte i forbindelse med gulvafslibningen, fik instruktion i det videre forløb og kunne derefter gå igang. Dan Ejendomme modtog de fakturaer der var i forbindelse med arbejdet, indkøb af materialer og tingene blev ordnet hurtigt og professionelt - Alt i alt en stor fornøjelse.

Man bør dog i høj grad være opmærksom på at dette er en privat udlejer, hvorfor de forventeligt også opfører sig herefter - DEAS vil MEGET gerne tjene penge.

Det er der jo på ingen måde noget som helst forrykt i, bortset fra at det i længden bliver en kilde til stor irritation for lejeren, når man konstant skal tvinges til at se huslejen stige og stige OG STIGE!

Når man vælger at leje hos et privat selskab er det dog en del af festen og det må man jo så acceptere, men engang imellem går det også bare galt. Når DEAS eksempelvis glemmer at medregne stigning i prisen på YOUSEE´s abonnementspakker, for derefter at komme tre år senere og forlange beløbet tilbagebetalt af lejerne, havde det i den grad klædt firmaet at erkende deres fejl og ikke fakturere de kunder der allerede troligt bidrager til at holde forretningen igang!

Men nej vi fik en enorm ekstraregning, der dog, gavmildheden kender jo ingen grænser, kunne deles op i mindre rater - Hurra!

Vi har dog ikke været mere utilfredse end at vi for tre måneders tid siden valgte at flytte fra én ejendom i DEAS biblioteket til en anden. Fraflytningen må siges at være forløbet aldeles rimeligt og personligt blev jeg efterladt med det indtryk at firmaet bestemt ikke stiller nogen urimelige krav. Lejligheden skulle som aftalt ved indflytningen afleveres til den nye lejer i "nyistandsat" tilstand, hvilket betød at alt skulle males, gulvene slibes og eventuelle skader skulle betales af os, såfremt de ikke kunne tilskrives naturlig slid og ælde.

Vores ejendomsadminstrator gennemgik sammen med mig lejligheden, her kan man medbringe vidner, alt blev fotograferet, gennemgået og dokumenteret. Jeg fik her hvad jeg selv betragter som en yderst fair behandling. Efter 10 år er der naturligvis småskader, ridser på karme, døre etc, som skal ordnes, men alt i alt var man fra firmaets side også klar over at der efter 10 års beboelse opstår naturlig ælde af eksempelvis indersiden af køkkenlåge under vasken.

Vi endte med en yderst sober fordeling af udgifterne, hvor vi naturligvis blev faktureret for de ting lejekontrakten beskrev. Udgifterne blev klaret af vedligeholdelseskontoen såvel som en portion af indskuddet. Vi modtog fakturaer på alt udført arbejde og tingene var i meget klar overensstemmelse med hvad der blev konkluderet til flyttesynet.

Jeg fik bestemt en fornemmelse af at man ikke forsøgte at modarbejde os og den ejendomsadminstrator der udførte arbejdet, han er tilknyttet "Skibet" i 5220, gav os i min vurdering en meget fair og ærlig behandling.

Vi har for kort tid siden modtaget en check på resten af vores indskud, som aftalt, og regner fortsat med at være kunde hos DEAS i nogle år endnu.

Konklusionen må være at det til tider er en smule dyrt at være kunde i butikken, men tingene er i orden og efter bogen.

Så kan du leve med udgifterne er det et okay valg.
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Kære Christian

Mange tak for dit indlæg. Det er dejligt at se, at nogle også gider at skrive om de gode historier, som vi heldigvis også har rigtig mange af. Ofte er lysten til at skrive om de dårlige oplevelser større end når tingene bare køre og er i orden. Så mange tak for det.

Jeg vil også lige kommenterer på din sætning om konstante husleje stigninger. DEAS forvalter ejendommene efter loven på vegne af udlejer og dermed også de huslejestigninger, som man retteligt kan varsle efter lovgivningen. En standard ejendom vil typisk have to større varslinger om året; skatter og afgifter og omkostningsbestemt husleje. Derudover kan der komme huslejestigninger ved forbedringer af ejendommen, hvor lejerne vil gavne af forbedringerne.

Endnu en gang tak for dit indlæg.

Mvh
Anette Merlin
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Ganske enkelt nogle banditter!

Til at starte med fandt vi Dan-ejendomme (nu DEAS) som en god og ordentlig forretning. MEN - Da vi skulle flytte ud af lejligheden var det en helt anden sag!

Ved udflytning skulle vi betale en måneds ekstra husleje, hvilket betød at der for mig betød at jeg skulle betale 2x husleje. Man kunne ikke komme i kontakt med DEAS, hverken via telefon eller mail... Der kom simpelthen ingen svar. Derudover har vi ventet på en fraflytnings rapport i 2 måneder nu, hvor der så står at vi skal betale 5700 kr, selvom der var betalt 29000 ,- i indskud, og lejligheden var blevet beboet i KUN 6 måneder.

Jeg kan kun som erhvervsdrivende sukke dybt over, hvordan et firma kan behandle sine kunder SÅ dårligt. Det er altså ikke sådan man driver en god virksomhed.

Skam jer DEAS!
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Kære Peter
Tak for dit indlæg,

Hvis det er sket, at du ikke har kunne komme i kontakt med DEAS beklager jeg selvfølgelig dette. Vi har kontortid man-tors fra kl. 9-16 og fre fra 9-15 på telefon 70 30 20 20. Derudover kan man søge kontaktoplysninger på den konkrete administrator som har ejendommen på www.deas.dk.

Men dit indlæg illustrerer ganske godt det dilemma, som en udlejer og lejer kan befinde sig i, når en lejlighed skal fraflyttes. Aftalegrundlaget mellem parterne er lejekontrakten, som beskriver hvorledes lejemålet skal istandsættes ved fraflytning. Derfor opfordres altid til at gennemlæse kontrakten grundigt inden indgåelse af lejekontrakten.

Hvis lejemålet skal afleveres nyistandsat betyder det, at den skal afleveres i samme stand som den blev modtaget, dvs. typisk skal der være nymalet, gulvene skal være nyslebet og larkeret osv. Og det er uanset hvorlænge man har beboet lejemålet, da lejemålet jo skal genudlejes til ny lejer, som forventer en total nyistandsat lejlighed.

Ofte bliver istandsættelsen udført af udlejer på baggrund af et eller flere tilbud fra en håndværker eller på baggrund af et tilbud, som lejer selv indhenter, og beløbet fratrækkes det indbetalte depositum.

DEAS udleverer altid vores pjece omhandlende fraflytning, hvor alle forhold omkring fraflytningen er beskrevet, ligesom vi også udleverer pjecen omkring indflytning, når lejemålet overtages. Man kan altid læse mere på www.deas.dk og linket til vores pjece er http://www.deas.dk/da/omos/Publikationer/Servicevejledninger/Documents/Fraflytning.pdf.

Da jeg ikke kan se adressen på dit lejemål kan jeg ikke kommenterer din konkrete sag her, men du er altid velkommen til at skrive til mig på ame@deas.dk.

Med venlig hilsen
Anette Merlin
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Hold jer fra Dan ejendomme

Dette drejer som boligen rosenhøj i Nivå
Opsig aldrig jeres lejemål pr mail de kan nemlig ikke finde din opsigelse på mail kør ind og få en underskrift så de ikke lige kan bøffe dig for 1 mdr mere
Men sjovt nok kan de finde de andre mail man har sendt de er nemlig endt i deres spam men ikke opsigelsen
Det eneste positive er viceværten på stedet han hedder John
Dan ejendomme er en penge maskine intet andet så derfor hold jer væk fra Dan ejendomme
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Kære hr. Christensen Bergmann

Det er altid uheldigt, når mails bliver fanget i spamfiltret, hvilket betyder, at man ikke ser mailen. Det sker desværre nogle gange, og det er meget svært at sætte generelle regler op i outlook der gør, at dette ikke kan ske igen.

Det har på ingen måde være bevidst handling og vi har ingen interesse i, at du skal hæfte for en måned mere end højst nødvendigt. DEAS har ingen økonomisk interesse heri.

Derfor er det vores anbefaling, at man altid sender sin opsigelse med alm. post samtidig med at den sendes på mail, hvis man vil være sikker på, at den kommer frem, eller alternativt beder modtageren om at bekræfte modtagelsen, så man kan se, at den kommer frem. Der er ligeledes en funktion i Outlook, hvor man kan bede om en besked retur, når modtageren åbner mailen.

Så der er flere måder at sikre sig, at ens skrivelse kommer korrekt frem og bliver modtaget.

Men vi gør selvfølgeligt alt hvad vi kan for at sikre, at der ikke er noget vigtigt, der ryger i spamfiltret.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Urimelig kontrakt

Kan kun advare mod deres kontrakt, hvor lejer bl.a. meget andet skal fraskrive sig alle rettigheder, betale udvendig vedligeholdelse, skal skrive under på besigtigelse før denne har fundet sted samt skal acceptere uendelige lejestigninger med tvivlsom begrundelse (forventede skatte og afgiftsstigninger - som så alligevel kan opkræves oveni).
Bliv væk.....
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Kære Lars.
Det lyder som om, du har haft udfordringer med din lejekontrakt, besigtigelse og lejestigninger, men uden at det er beskrevet helt konkret. Så uden at jeg kan undersøge din konkrete sag, vil jeg forsøge at beskrive lidt om procedurer og regler på områderne.
En lejekontrakt beskriver forholdet mellem en lejer og en udlejer og er underlagt reglerne i blandt andet lejeloven. Lejeloven beskriver de rettigheder og forpligtigelser som en udlejer og lejer har, og oftest kan de ikke fraviges til skade for lejeren. Dvs. man kan og skal ikke som lejer fraskrive sig nogle rettigheder som ikke er lovlige ifølge lovgivningen. Det kan være forskel på de forhold som er på ejendommene, og dermed også forskel i indholdet af en lejekontrakt, hvorfor det er vigtigt, at man som lejer læser kontrakten inden man underskriver. På lige vis skal man ikke underskrive en indflytningsrapport inden man har set lejemålet, hvorfor vi altid kræver en besigtige lejemålet inden underskrivelse af lejekontrakten. Vedrørende lejestigninger følger disse oftest lejeloven og er angivet i netop lejekontrakten. Oftest varsles der skatter/afgifter en gang årligt samt et omkostningsbestemt huslejebudget. Men varslinger afhænger af, hvilket type ejendom der er tale om.
Hvis du vil have en mere kontret drøftelse af netop din sag er du meget velkommen til at kontakte mig på ame@deas.dk.
Men venlig hilsen
Anette Merlin
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Pas på..det bliver dyrt

Vi har netop fraflyttet en 4-værelses lejlig på Amager, som er administreret af Dan-Ejendomme.
Vi har boet der i lidt over 4 år, og prisen på istandsættelse var på over 80.000 kr…..
Alene maling af lejligheden blev over 50.000 kr…
For at skifte et komfur (til 4.000 i indkøbspris) blev det over 10.000…
Et tømrerfirma skal faktureres 9 timer for at slibe og oliere 2m2 bordplade og skifte to skabe …
For mig at se får håndværkerne en blankocheck fra Dan-Ejendomme da regningen alligevel bare sendes videre til lejeren.
Hvis du overvejer at leje en lejlighed administreret af Dan-Ejendomme, så bered dig på at det koster….
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Kære Christian
Tak for dit indlæg, som selvfølgelig lyder dyrt, når det beskrives sådan. Da jeg ikke kan se hvilken adresse det drejer sig om, kan jeg ikke undersøge din konkrete sag. Dog kan jeg oplyse om, at man som lejer har ret til at indhente priser på istandsættelsen selv, og hvis en lejer kan opnå billigere priser end os, er vi kun interesseret i, at det bliver så billigt for lejeren som muligt sålænge kvaliteten er den samme. Jeg vil gerne afvise på enhver måde, at vi har nogen interesse i at det bliver dyrere for vores lejere, og vi er på ingen måde gift med nogle håndværkere. Vi trykprøver priserne jævnligt og indhenter tilbud fra flere håndværkere netop for at teste priserne og sikre, at vi får det billigste og bedste. Jeg vil gerne se på netop din fraflytning og give dig en forklaring på de priser der er afgivet, hvorfor du er velkommen til at kontakte mig direkte på ame@dan-ejendomme.dk.

Med venlig hilsen
Anette Merlin
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

useriøs

har aldrig oplevet noget ligende. Kæmpede med dem i 3 år med varme regnskab. Selvom man rykket dem for det og de sagde det var på vej skete der intet. De løj om at det var dong der havde fejlen. Endnu være var det så da vi skulle sælge vores andels lejlighed. Måtte rykke dem flere gange for at aftale en tid for vurdering. Det vildste var da vi skulle afregnes, hold da helt op. De holdt på pengene og først da jeg ringende og rykkede dem overførte de. Det tilbageholdte beløb som sikkerhed for små ting kom 14 dage for sent og igen først da jeg skrev en mail til dem. Det første jeg så efter da vi flyttede til vores nye sted var at de INTET havde med ejendommen at gøre.
Vores gamle forening har også opsagt deres aftalen med dem.
Jeg kan ikke anbefale dem. De skriver ikke tilbage og deres svar er helt ude i hampen.
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Hej Christian,

Tak for din kommentar. Vi tager den kritik vi modtager alvorligt, og kan oplyse at vi har været i løbende dialog med den andelsboligforening du har boet i omkring de forsinkede varmeregnskaber. Varmeregnskabet har intet med Dong at gøre, så den forklaring burde ikke være givet dig.

Desuden har jeg fulgt op på afregningen af din handel. Vi har afregnet helt i overensstemmelse med ordlyden i overdragelsesaftalen. Det fremgår af overdragelsesaftalen, at afregning fratrukket tilbageholdte beløb vil ske inden 14 dage efter overtagelsen hvilket i dit tilfælde er sket 7 dage efter. Ligeledes fremgår det, at afregning af tilbageholdte beløb i muligt omfang vil ske senest 5 uger efter overtagelsesdagen hvilket i dit tilfælde er sket præcis 5 uger efter overtagelsen.

Med venlig hilsen
Per Holm
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Yderst Kritisabel og uproffesionel service!

Jeg er kasserer i en lille andelsforening. Bestyrelsesarbejde er som regel meget lavt lønnet hvis man overhovedet får noget for det. Af denne årsag bruger vi PENGE på at overlade det administrative arbejde til et administrationsselskab - Dan-Ejendomme A/S.

Det er derfor meget op af bakke når jeg flere gange skal rykke for kommunikation til Dan-Ejendomme. Vores kontaktperson hos Dan-Ejendomme har for kort tid siden været på ferie.

Eksempel: Jeg sender en email for at få dækket nogle udgifter jeg har lagt ud for. Medarbejderen har en Out Of Office auto-reply og jeg tænker "Nå, det kan egentlig godt vente til medarbejderen returnerer og gennemgår sine e-mails, som jeg plejer når jeg kommer tilbage fra ferie". Men endnu engang udebliver nogen form for tilbagemelding idet det ikke lader til medarbejderen går gennem sine mails ved tilbagekomst. Derfor måtte jeg bruge tid på at skrive en rykker som her 3 dage efter heller ikke er svaret på. Historien gentager sig for andre bestyrelsesmedlemmer. Og det har også vist sig gentaget fra andre medarbejdere fra Dan-Ejendomme.

Ydermere er vi ofte havnet i situationer hvor vi modtager rykkere fra ubetalte regninger som Dan-Ejendomme lader ligge.

Det skræmmer mig at se hvordan kunderne bliver negliceret trods vurderingerne herinde. Med den nuværende service vi modtager i min andelsforening fra Dan-Ejendomme A/S vil jeg STÆRKT anbefale man finder et alternativt administrationsselskab.
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Kære Carsten

Jeg skal beklage, at du har haft en dårlig oplevelse i din kommunikation med Dan-Ejendomme as.
Jeg har i dag sendt dig en mail, hvor jeg inviterer dig og den øvrige bestyrelse til et møde for at drøfte vores samarbejde.
Ser frem til et godt og konstruktivt møde.
mvh
Per Holm
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Sjusk

Jeg måtte vente i over 2½ måned på at få mit indskud for en lejlighed tilbage. Trods gentagne henvendelser fik jeg dagligt at vide, at pengene var lige om hjørnet. Først da jeg dagligt begyndte at ringe op og brokke mig, skete der noget.

Desuden har jeg flere gange modtaget opkrævninger for el, som man insisterede på, at jeg skulle betale - til trods for, at der i kontrakten var anført, at el var inkluderet i prisen.

Hele forløbet har været præget af et ekstremt ringe overblik fra Dan Ejendommes side krydret med en ofte nedladende tone fra de ansatte, jeg kom i kontakt med.

Jeg vil klart anbefale, at man holder sig fra ethvert lejemål, som på nogen måde har med Dan Ejendomme at gøre.
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Vi har fuld forståelse for din skuffelse over den lange tid, du har måttet vente på at få dit depositum afregnet.

Som du ved, har der været nogle særlige forhold omkring den pågældende ejendom, som vi ikke har haft indflydelse på, men som vi som administrator naturligvis beklager.

Hvis du har spørgsmål eller brug for en uddybende forklaring omkring forholdende, skal du være velkommen til at kontakte mig

Venlig hilsen

Iben Koch
afdelingsdirektør
39 46 62 50
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Ville give dem mindre hvis muligt

Den ene hånd ved ikke hvad den anden laver... det er hvad jeg har oplevet hos Dan-Ejendomme, og det er første og sidste gang jeg frivilligt flytter i noget hvor de står for noget som helst.
Men til deres forsvar så tænker de kun på at tjene penge og så mange af dem som muligt og ikke en skid andet og det hele på lejernes store bekostning :-(
Skal lige huske at skrive at jeg er flyttet ud af det "lort" heldigvis
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Kære msg
Hvis vi har fremstået ukoordineret beklager vi selvfølgelig, og vil meget gerne tale med dig omkring din konkrete indflytning. Hvad angår det at tjene penge, så forvalter vi vores kunders penge og har ansvaret for, at vores kunders ejendomme er økonomiske optimale. Dette kan til tider være modstridende med en lejers ønsker, hvilket er et dilemma, som vi kan risikerer at stå i. Men det er vores opgave, at forvalte lejemålene efter lovens forskrifter og kundernes ønsker. Men derfor skal vi selvfølgelig kunne forklare vores kunders kunder (lejerne) hvorledes økonomien og den konkrete sag hænger sammen.
Du er derfor velkommmen til at skrive direkte til mig ame@dan-ejendomme.dk, hvis vi skal drøfte din sag sammen, og du bliver tilfreds med at bo til leje hos Dan-Ejendomme.

Med venlig hilsen
Anette Merlin
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Utroligt uprofessionelle

Efter 3 års erhverslejemål hos Dan Ejendomme måtte vi give fortabt og flytte fra lejemålet, det skulle vise ikke at gå så smertefrit som håbet, det vender vi tilbage til.

Ved indflytning var lejemålet ikke klart som lovet, så vi levede de første par måneder sammen med håndværkere.
Efterfølgende var der enten meget lang ventetid eller slet ingen udbedring af fejl. Vi måtte en enkelt gang selv ringe til håndværker og få repareret et revnet vindue, da Dan Ejendomme ikke havde travlt med at få tætnet lejemålet.

Da vores kontrakt udløb flyttede vi prompte (dvs. vi flyttede 4 måneder før og betalte dobbelt leje i perioden, simpelthen for at komme videre).

Glade som vi var og nu i vores nye lejemål hvor vi har været i 1½ år, modtog vi så i marts forbrugsregnskab for 2009 og 2010, som lyder på en ekstraregning på ikke mindre end 49.000kr. Desværre har man som virksomhed ikke rigtig nogen rettigheder på den front, så efter lidt konversering med advokat måtte vi sande at det bare var ærgeligt, omend han dog aldrig havde hørt noget så sløset.

Så til andre der skulle være så uheldige at bo til leje hos Dan Ejendomme, hvad enten det er privat eller erhverv, vil jeg først og fremmest udtrykke min dybeste medfølelse og blot råde jer til at checke op på kontrakter, aconto betalinger og kræv at forbrugsregnskab bliver udregnet årligt - ikke hvert 3.-4. år som tilsyneladende er standarden hos dem.

Vi må jo desværre erkende at vi kunne have undgået dette hvis vi havde været obs på varmeregnskabet ikke kom årligt som man ville forvente, men vi gik et eller andet sted udfra Dan Ejendomme havde styr på dette, det er vel det vi betaler for som lejer.

---------
Opdatering d. 6/6-2012:
Jeg har været i kontakt med Anette og det kom der desværre ikke noget ud af. For mig er sagen nu afsluttet og jeg vil fortsat gå en stor bue uden om Dan Ejendomme i fremtiden.
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Kære Johnny
Da jeg ikke se kan læse selve adresse på jeres lejemål hos os, kan jeg ikke undersøge forholdene og forløbet på jeres konkrete sag. Men vi er selvfølgelig meget ked af, hvis I har fået en dårlig service hos os. Jeg vil meget gerne drøfte jeres konkrete sag, og se om vi har lavet fejl og eventuelt forklare forholdene omkring udabrejdelse af varmeregnskaber, indflytning, fraflytning mv. Du er meget velkommen til at kontakte mig på ame@dan-ejendomme.dk eller på 39 46 62 30. Med venlig hilsen Anette Merlin
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

økonomisk ruineret

Jeg kan kun erklære mig enig i alle understående udtalelser om Dan Ejendomme. Mage til uhæderligt firma skal man lede længe efter, det er yderst beklageligt at de får lov til at fortsætte denne virksomhedspraksis.
Jeg boede i en etværelses lejlighed i lidt over et år og istandsættelsesregningen lød på over 15000. Seriøst, jeg havde ikke engang slået et søm i væggen. Det virker som om at det hos Dan Ejendomme er fuldstændig umuligt at få noget at sit depositum tilbage, lige meget hvor godt man passer på lejligheden.
Ydermere modtog jeg en efterregning på varme som lød på over 5000kr. Dette betyder at jeg ifølge Dan Ejendomme har brugt over 10000kr på at opvarme en etværelses lejlighed. Det er jo forrykt.

Alt i alt er et bekendtskab med Dan Ejendomme en meget dyr affære, jeg anbefaler at man holder sig langt langt væk.
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Hej Gitte
Vi er selvfølgelig altid ked af, hvis vores lejere oplever, at deres fraflytning bliver dyrere end man havde forventet. Det er altid angivet i lejekontrakten, hvordan lejemålet skal afleveres ved fraflytning, og dette er kendt allerede ved indgåelse af lejekontrakten. Vi vil dog altid gerne tage en drøftelse af din konkrete sag, og du er meget velkommen til at kontakte mig på ame@dan-ejendomme.dk eller på 39 46 62 30.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Flyt aldrig ind i deres ejendomme

Jeg flyttede midt i oktober ud af min lejlighed, ringer i december og rykker for min flytteopgørelse, modtager lige inden jul en afslutning af min flytteopgørelse og en måned efter modtager jeg en efterregning på 10.000 kr for maling af 34 kvm. Får 10 dages betalingsfrist. Men jeg kan selvfølgelig være glad for det kun var en 1-værelses jeg fraflyttede og ikke en 5-værelses for så var regningen vel bare på 50.000 kr.
De må score kassen!!!!!
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Hej Lykke

I forbindelse med indgåelse af lejeforhold er det altid angivet i din lejekontrakt hvorledes lejemålet skal istandsættes ved fraflytning, og der bliver foretaget et flyttesyn af lejemålet sammen med dig. Dette resulterer i en flytterapport, som du godkender, og som ligger til grund for istandsættelsen. Hvis du derefter mener, at istandsættelsesudgifterne ikke svarer til din forventning alligevel, er du altid velkommen til at kontakte os for en uddybning heraf.

Du er derfor velkommen til at kontakte mig på ame@dan-ejendomme.dk eller ringe på vores telefonnummer 70 30 20 20.

Med venlig hilsen
Anette Merlin
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Fusker med lejen!

Da vi skulle lave kontrakten med Dan-Ejendomme steg lejen pludselig med 4500 kr pr måned. De besluttede at fastholde, så det ender med vi skal i retten. :-(

Dette er et post fra [link fjernet]
Det er et langt forløb som du kan læse mere om på websitet.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Flyt aldrig ind ved dan-ejendomme

Jeg har tidligere boet i en lejlighed udlejet en Dan ejendomme, og har måtte gennemgå et helvede for at komme ud af kontakten, og "samarbejdet"med dem.
Jeg syntes simpelthen ikke andre skal igennem det samme, og jeg gør derfor min mening til kende her.

Jeg indgik en kontrakt med Dan ejendomme, og jeg ønskede senere at fraflytte den alt for dyre bolig i et utrygt miljø.. jeg indsente en opsigelse og regnede med jeg havde 3 måneders binding før jeg kunne fraflytte. Dette forstod både jeg og familie og venner,som jeg fik til at læse kontrakten, og desuden havde jeg også sprugt ind til kontrakten, da vi overtog lejligheden, og fået bekræftet at almindelige regler galt.

Men jeg modtager ingen befræftigelse på opsigelsen og jeg forsøger at kontakt dem. Da jeg endelig kommer igennem til den ansvarlige person for ejendommen, efter adskillige bekeder på at personen, der står for ejendommen enden har været syg eller på ferie, når jeg ringede, for jeg af vide at opsigelsen ikke er godtaget, for kontrakten binder i 1 år+3 måneder.

Dette bliver jeg som sagt meget chokerenede over at høre,da jeg ikke forstod og dette var noget andet jeg fik af vide, da jeg overtoglejemålet. Jeg følte mig virkelig snydt, og fejlvejledt til at underskrive noget jeg aldrig ville have indgået.

Den næste periode er en meget langtrukken periode, hvor jeg skal presse på for bare at komme i kontakt med den ansvarlige person for ejendommen, da de åbenbart skifter adminstratore konstant, og jeg skal til at forklare min situration forfra hvergang. I det store hele lykkes det mig at komme ud af kontakten, efter en meget ubehagelig og nedladendende samtale, og et langt forløb i uvished
om hvad mine egentlige muligheder/ rettigheder var.

Når man er lejer og ligger næsten 10.000 kr om måneden i husleje der betaler deres løn, forventer man også at blive behandlet ordentligt, i det mindste, at man ikke blive snyt og bedraget.

Til min store glæde kunne jeg se at rigtig mange andre valgte at fraflyttede deres boligere hurtigt rundt om min gamle lejlighed, og man kan da håbe på at dan ejendomme indser at det er lejerne de lever af, og at de måske stopper den nedladene tone, og begynder at behandle deres kunder som ligeværdige medmennesker. Jeg vil aldrig side i klemme i en af deres boliger igen ihvertfald, det er simpelthen grotesk!!!!
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Hej M

Vi er kun for nylig begyndt at bruge Trustpilot aktivt, så først nu er vi blevet opmærksomme på dit indlæg.
Uanset hvad der er sket, beklager vi, at du har haft en dårlig oplevelse med os. Vi ønsker, at alle, som har kontakt med os, får en god service.

Jeg kan ikke kommentere på konkrete sager her, men har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på ame@dan-ejendomme.dk.

Venlig hilsen
Anette Merlin
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

simone

Ja hva kan jeg sig.. Total elendig firma.. Havde boet i samme hus i over 2 år. Ved rundvisning af boligen fik vi afvide at den var lavet af de bedste matreiale.. Ja go daw do. Boligen var helt ny da vi flyttede ind, men efter ca. 6 måneder begyndte træ gulvet at skalle, lågen til opvaskemaskinen kunne næsten ikke åbnes uden man næsten skulle stå på den, vi kontaktede Dan-Ejendomme/Kuben med problemet. Først kom hår hvidevare firmaet ud og det mente ikke det var deres ansvar så skulle vi igen kontakte ejendoms firmaet og der skulle så sendes nogle ud far køkken firmaet, der blev vi informeret om at det var køkkenet der var skævt men de ville kun sætte en liste i bunden for ellers skulle køkkenet ned. Det hjalp kun i et par måneder så var den gal igen, og efter der var blevet sat en liste i begyndte det at "pisse ud med vand når maskinen tørrede.. hurra hurra. Det skal også lige siges at det tog ca. 5 måneder før køkken firmaet kom og satte den liste i.
Malingen benyndte også at skalle af lofterne, dette gjorde vi opmærksom på ved 1 års syn, der fik vi så et brev om en dato hvor de ville komme og lave det, vi sad og ventede i over 5 timer og der kom ingen og så hørte vi ikke mere fra dem.. Da vi havde sagt vores hus op kom de 1 måned før vi flyttede for at male.. tjuhej hvor en kommunikation.

Så kom det bedste opgørelsen fra flytningen.. Total ubrugelige og amatør agtige fakturaer og kunne se at de fleste firmaer bare tog en standart pris.
Den vi var mest foraget over var regningen for gulvet nasten 9000 kr for 50 m2.. Vi syntes jo ikke det hele skulle hænge på os når det også var gulvet der var noget lort. De havde ved 1 års syn taget billeder af problemet og det gjorde vi opmærksom da vi ringede til Dan-Ejendomme, responsen var at de ikke kunne finde nogle billeder og som de sagde så var det jo heller ikke sikkert der var taget nogle... Altså vi var to lejere og en represtant fra alle de firmaer der har haft noget at gøre med bygningen tilstede, men fik bare samme besked igen at der nok ikke var taget billeder.
Jeg blev også oplyst om at gulvet var blevet testet og der var ingen fejl ved det.. selvfølgelig siger de det. Så et godt råd hvis i flytter ind i nogle af deres ejendomme.. Lad vær med at gå på gulvet.. Og læg lige 1000 kr oveni det de siger vil være det månedelige forbrug..
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Hej Simone

Vi er kun for nylig begyndt at bruge Trustpilot aktivt, så først nu er vi blevet opmærksomme på dit indlæg.
Uanset hvad der er sket, beklager vi, at du har haft en dårlig oplevelse med os. Vi ønsker, at alle, som har kontakt med os, får en god service.

Jeg kan ikke kommentere på konkrete sager her, men har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på ame@dan-ejendomme.dk.

Venlig hilsen
Anette Merlin
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

husleje hævet uden varsel samt problemer med varmeopgørelse efter fraflytning

Jeg har i 11 måneder lejet en andelsbolig. Dette var godkendt af bestyrelsen og alt foregik gennem kuben, som på det tidspunkt var overtaget af dan-ejendomme.

Allerede fra start var der problemer. Jeg modtog kontrakten samt et girokort på første måneds leje samt depositum, som jeg selvfølgelig betalte. En måned efter modtog jeg en rykker fordi de påstod at jeg ikke havde indbetalt pengende - da jeg ringede ind fik jeg så oplyst, at det var en fejl og det var sket pga noget ferie og ja, andre dårlige undskylninger.

Efter en 8-9 måneder opdagede jeg pludselig en dag på min netbank, at de pludselig trak et andet beløb end det der stod på kontrakten. Jeg var egentlig godt klar over hvad der var sket, fordi jeg vidste at der havde været generalforsamling i foreningen og at en huslejestigning havde været på dagsorden. Da jeg jo var lejer, var jeg dog ikke inviteret til denne generalforsamling, og jeg var på ingen måde blevet informeret eller på nogen måde varslet om dette huslejestigning! Jeg ringede derfor ind, og efter 14 dages daglige forsøg, samt adskillige beskeder til den pågældende administrator om at hun skulle ringe tilbage (hvilket aldrig skete), fik jeg endelig fat i hende. Huslejestigningen var ikke så stor at den førte til de store ændringer for min økonomi. Derfor betalte jeg jo huslejen, men jeg ville gerne have en forklaring og konfrontere hende med, at jeg ikke mente det var lovligt, da jeg jo var en lejer på lige fod med alle andre lejere. Jeg kom dog ingen vegne, da hun bare påstod at det var lovligt, og at hun i øvrigt bare ydede en service ved at administrere skidtet

Næste sjove oplevelse kom nogle uger efter min kontrakt udløb. (Det var en tidsbegrænset kontrakt, og der stod fint i kontrakten, at lejemålet udløb uden opsigelse til den dato). Her sender administratoren en rykker til mig for huslejen! Jeg må så igen kæmpe mig igennem på telefonen og informere hende om, at jeg synes det er ret sjovt jeg får en rykker, når kontrakten er udløbet.

Efterfølgende bliver mit depositum udbetalt. Faktisk bliver det udbetalt til min udlejer. Jeg har personligt givet min udlejer tilladelse til dette, da vi så kunne afregne internt, så det er selvfølgelig meget fint. Men det undrer mig alligevel at dan-ejendomme/kuben uden videre udbetaler det uden at tjekke om jeg har accepteret dette. For mit vedkommende giver det jo ingen problemer, men jeg ville nok mene at det kunne give problemer for andre som måske ikke har et godt forhold til deres udlejer. De vælger dog at tilbageholde 1000 kr til varmeregnskab. Nu lidt senere har de så opgjort varmeregnskabet. Jeg modtager derfor midt i april en regning fra dan-ejendomme og en opgørelse fra clorius. Jeg kan se at beløbet fra clorius er det samme som det dan-ejendomme kræver af mig, og derfor er de 1000 kroner altså ikke medregnet. Derfor ringer jeg igen ind og får kontakt efter en 3-4 dage. Administratoren forklarer mig ret hurtigt at de 1000 kroner er indregnet. Jeg stiller mig lidt uforstående over for det, da jeg jo ikke mener at det er nogle penge clorius har adgang til, og at pengene ikke skulle være medregnet på deres opgørelse. Hun får dog overbevist mig om, at de har fået de penge. Jeg accepterer hende forklaring og lægger på. Men kigger så også lige i min kontrakt. Her kan jeg se, at jeg pr måned har indbetalt 330 kr til varme. På opgørelsen fra clorius står der at jeg har indbetalt 2970 kr - for 10 måneder. For det første passer det ikke, men det er jo nok clorius fejl. Men det er altså derfor også helt tydeligt, at de 1000 kroner ikke er medregnet her! Jeg ringer ind igen, men kan ikke få fat i hende. Derimod snakker jeg med en kollega som siger at de 1000 kroner aldrig vil være indregnet i clorius regning. Altså har administratoren bildt mig noget ind. Lidt senere får jeg fat i hende og konfronterer hende med det. Efter eget udsagn, så skal hun til møde, og kan slet ikke overskue det lige på det tispunkt, så hun vil ringe tilbage næste uge - det er så ugen før påsken hun vil ringe. Onsdag har hun ikke ringet og jeg ringer dering og får fat i en kollega, som oplyser mig om at hun er gået på ferie indtil den 9. maj. Jeg forklarer kort situationen og siger at jeg selvfølgelig ikke betaler den regning der skulle betales senest 5. maj, og at jeg heller ikke betaler nogle rykkere. Det lover hun mig at jeg ikke skal, og hun lægger en besked til min administrator om at kontakte mig... og det er så der vi står nu. Og nu bliver det så interessant at se om hun for første gang kontakter mig og får løst sagen.

Jeg håber på det bedste, men tvivler og frygter selvfølgelig at det næste jeg hører fra dem er i form af en rykker.
C.H found this review useful
Dan-Ejendomme as

Reply from Dan-Ejendomme as

Hej Sidsel

Vi er kun for nylig begyndt at bruge Trustpilot aktivt, så først nu er vi blevet opmærksomme på dit indlæg.
Uanset hvad der er sket, beklager vi, at du har haft en dårlig oplevelse med os. Vi ønsker, at alle, som har kontakt med os, får en god service.

Jeg kan ikke kommentere på konkrete sager her, men har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på ame@dan-ejendomme.dk.

Venlig hilsen
Anette Merlin
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Svært at få penge tilbage

Vi fraflyttede en ejerlejlighed og ind i en lejer-lejlighed. Dan-ejendomme stod for dem begge. Opgørelsen efter en fraflytning kan tage en del tid, hvilket er helt ok. I den (forhåbentlig) sidste opgørelse vedr. vand og varme dateret 11. februar 2011 står der "Vi sender her vand- og varmeopgørelse for lejligheden XXXXXXXX. I vil modtage check på kr. 493,22 en af de nærmeste dage." Første efter 2 måneder og adskillige henvendelser fra os lykkes det os at få vores penge. Øv. Det er et lille beløb! Det er mere princippet i at man skal bruge tid på at få sine penge tilbage. Det burde være en almindelig ekspeditionssag, hvor de blot straks udbetaler det de selv mener at skylde og skriver at de vil betale.

Historien slutter ikke her. Vi flyttede jo over i en anden lejlighed administreret af Dan-ejendom (leje indtil vi fandt det hus vi gerne ville købe). Den er vi fraflyttet. Og i den forbindelse kom der en ekstraregning på ca. 1.000 kr som vi skulle betale inden 8 dage. Jeg skrev tilbage, at vi godt ville vedkende os beløbet, men at jeg ikke mente at betalingsfristen var rimelig og henviste til den tidligere sag. Jeg skrev at jeg ville betale det aftalte beløb efter 2 måneder, så der ligesom var symmetri i de betalingsfrister der er mellem os.

Tilbagemeldingen fra Dan-ejendomme var, at beløbet skulle betales snarest, og i modsat fald vil de "køre almindelig rykkerprocedure, hvorefter der blot vil påløbe yderligere omkostninger på i form af rykkergebyr".

De har fat i den lange ende. Dan-ejendomme er de store og jeg er den lille. For ikke at ende med at betale rykkergebyr betaler jeg derfor straks. Og beløbet betyder ikke noget som helst. Det er alene princippet!

Dan-Ejendomme as Details

About this company

Dan-Ejendomme as har skiftet navn til DEAS.

Visit Dan-Ejendomme as

Contact information

Call us on: 70302020
We live here: Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
Denmark

Trustpilot's Commitment

Trustpilot is committed to ensuring better online shopping experiences for everyone, which means we work hard to fight fake reviews. Find out more.

If you notice fake reviews on this company profile, we want to hear about it. Please contact Trustpilot here.

Trustpilot Subscriber

This company subscribes to Trustpilot Business services. Read more about our services for companies here.

No companies can delete or otherwise censor reviews.