Dansk Boligforsikring A/S reviews

Dansk Boligforsikring A/S reviews

Very low
2.4
from 0 - 10
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review company
32 Trustpilot review(s)
|
Latest review
ShowHide Rating distribution
Rating distribution

Reviews

About

trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

God service og dækning

Efter køb af hus, kunne vi konstatere ulovlige elinstallationer i stort set hele huset i lofterne. Vi kontaktede vores ejerskifteforsikring Dansk Boligforsikring og der gik ikke mere end et par dage så ringede en venlig ansat derinde fra. Hun forklarede, at de ville sende en el-ekspert ud og gennemgå tingene. Herefter gik igen ikke mange dage og vi blev kontaktet af deres ekspert. Han var ude og besigtige tingene og sendte en opgørelse til Dansk Boligforsikring. Herefter gik så lidt tid, men det er nok hvad man kan forvente af sagsgang mener jeg. Vi fik erstatning for det hele og har i hele sagsforløbet haft en venlig og hurtig tilbagemelding på evt. spørgsmål. Da vi endelig fik udbedret det hele og sendte regningen ind, gik alene 2 dage før vi havde erstatningen på vores konto. Helt igennem super! Det eneste lille minus (derfor kun 4 stjerner) er da de ikke dækkede nye lofter. El-eksperten mente, at alle installationerne godt kunne være lavet oppe fra loftet af - hvilket betyder de skulle kravle rundt på hele loftet, igennem ca. 50 cm isolering og bore igennem to lofter adskillige steder. Dette har to uafhængige elektrikere efterfølgende fortalt ikke holder. Lofterne skulle afmonteres for at kunne komme ordentlig til alle installationerne. Så vi måtte desværre selv betale de nye lofter. Dette er dog ekspertens afgørelse - og i og for sig ikke Dansk Boligforsikrings skyld.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Do not even consider this as an option.

Dansk Boligforsikring is one of the most unprofessional service providers I have ever met. You will need to give them hardship by saying that you will enter a bad review on “Trustpilot.dk” in order for them to reply on a damage waiver.

We acquired a house where there was no documented report on a damaged floor construction. As we quickly understood that the construction under the floor was rotten, we renovated the whole floor at a cost of approx. DKK 200,000. From this amount, we asked for the insurance to cover only the replacement of the underlying construction concluding DKK 50,000.

We saved the rotten parts and contacted the insurance company. We provided them with documentation and cost-splits. It took almost a year for them to finally pay us DKK 8,000 which after their charges became DKK 3,000.

You could ask yourself in what northern Europe country DKK 8,000 covers even a fraction of a floor construction work. It certainly does not in Denmark!

Concluding the above, do not even consider insurance from Dansk Boligforsikring. It is a complete waste of money.
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære Henrik Schmidt

I har købt et hus fra 1880, så det er i sig selv ikke så overraskende, at der kan være noget råd i endetræet på de oprindelige etagebjælker.

I valgte, at vente med at anmelde forholdet til os, indtil ca. 1 måned efter, at jeres renoveringsarbejde i huset var afsluttet. Det kan vi aldrig anbefale. Finder man skader på sit hus, anbefaler vi altid, at man venter med at udbedre, indtil vi har haft lejlighed til at besigtige.

Til brug for vores behandling af sagen modtog vi billeder fra håndværkeren, som viste endetræet på 2 (to) etagebjælker, som ganske rigtigt havde rådskader. Den dækning vi er kommet frem til (kr. 8.000 - selvrisiko på kr. 5.000), er baseret på det, vi på bagrund af billederne og håndværkerens beskrivelse, er nået frem til, at det ville koste at reparere rådskaderne.

I har ønsket erstatningen opgjort ud fra prisen for en udskiftning af hele bjælkelaget. Vores tekniker har dog vurderet, at det ville være tilstrækkeligt at forstærke de rådne bjælker. Det er den anslåede omkostning ved at reparere rådskaderne, der danner grundlag for erstatningsopgørelsen.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Snørre sig ud af alt

De dækker intet af det de selv skriver under på, jeg har en skade på mit hus, som der intet står om i tilstandsrapporten. Da jeg overtager mit hus er mit badeværelse nyrenoveret, men det viste sig at der er meget bagfald på gulvet, der står intet om det i tilstandsrapporten, så det skal de dække. Jeg ved ikke hvor de har fået det fra, MEN den mener at mit badeværelse er mindst 15 år gammel??? og nu er der så ikke mere at gøre ved det.
Trist at den selv sætter to fede streger under deres eget dårlige ry.
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære Kasper Kirkegaard

Når du skriver, at vi skal dække bagfald i din bruseniche, så er det ikke rigtigt. Vurderingen vil altid være, om det forhold du anmelder, vil medføre skader på huset. Bagfaldet medfører alene, at der kan stå noget vand i bunden af brusenichen, og at der kommer nogle generende kalkpletter (det er også det du anmelder). Det er ikke noget der skader huset, da gulvet jo er tæt. De fleste husejere kan formentligt nikke genkendende til problemer med kalkskjolder i et badeværelse.

Ejerskifteforsikringens betingelser er de samme for alle selskaber, da indholdet af ejerskifteforsikringens dækning er lovbestemt. Vi dækker derfor det samme som andre selskaber, og følger den praksis, som bl.a. fastlægges af Ankenævnet for Forsikring.
Hvis du går ind på Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside, har du mulighed for at læse nævnets kendelser i lignende sager. Se fx kendelser nr. 63646, 65415 og 71908.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Har kun haft en god oplevelse

Jeg har haft en skade, som de dækkede iht. betingelser vi havde tegnet Ejerskifteforsikringen med og vi fik udbetalt vores erstatning minus selvrisikoen, dog var det lidt gammeldags med anmeldelsen, men det gik.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Snyd og bedrag (i moralsk - ikke juridiske forstand)

Brug aldrig dansk boligforsikring! Dette firma er rent svindel (i moralsk forstand vel og mærket). Fra første gang jeg fik dem i røret vidste jeg, at der var noget galt. Vi havde købt nyt hus og der var nogle ting som var blevet overset i tilstandsrapporten (noget fugt i kælderen og en utæthed i taget). Jeg regnede naturligvis med at en ejerskifteforsikring var til for at hjælpe med den slags, men hos Dansk Boligforsikring fik jeg mødte jeg kun afvisninger og kreative krumspring. Dansk Boligforsikring henholder sig til reglerne.... som de selv har lavet så finurligt, at de altid kan finde en begrundelse for ikke at betale. Min personlige erfaring med den personlige kontakt med deres jurister er, at disse jurister koldt og kynisk er ansat til at afvise alt. Allerede inden jeg havde forklaret mit problem kunne jeg tydeligt mærke på medarbejderen fra Dansk Boligforsikring, at jeg lige så godt kunne lade være med at indgive en anmeldelse. Jeg gjorde alligevel dette og efter at have rykket dem flere gange sendte de en taksator ud. Taksator mødte frem og han udstrålede fra første kontakt, at han bare var der for at finde en grund til at afvise sagen, hvilket da også skete. Herefter undersøgte jeg på nettet omkring Dansk Boligforsikring og det blev hurtigt klart for mig, at jeg lige så godt kunne betale for udbedringerne selv, da Dansk Boligforsikring er berygtet for ikke at udbetale en eneste krone de ikke er blevet dømt i retten til at skulle udbetale.

Den her anmeldelse er det nu 4. gang jeg skriver, fordi Dansk Boligforsikring tre gange har indberettet den for at være injurierende... Ja, de har jo nok ret i, at de ikke snyder og bedrager i juridiske forstand, men at de gør det i moralsk forstand, er der ikke nogen som helst tvivl om. Dansk Boligforsikring har altid juraen på deres side - som kunde har du den altid imod dig.

Mvh. Magnus Hinge (Police 1057936)
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære Magnus Hinge
Din anmeldelse går meget på din fornemmelse af skadebehandlingen, og på hvad du mener at kunne udlede bl.a. ved at læse andre anmeldelser her på trustpilot.
Det er vanskeligt for os at besvare den form for kritik, men vi tager naturligvis til efterretning, at du har opfattet os som afvisende. Det er selvfølgelig ikke vores udgangspunkt, når vi modtager nye skadeanmeldelser.
Vi bestræber os altid på at rådgive bedst muligt, også når de forhold vi får anmeldt, ikke er dækket af forsikringen. Hvis vi erfaringsmæssigt ved, at et anmeldt forhold ikke dækkes af forsikringen, kan vi naturligvis heller ikke stille vores kunder noget andet i udsigt.
Jeg kan ikke se, at du har fremsat din klage/kritik direkte til os. Vi læser naturligvis, hvad du har skrevet her på trustpilot, men hvis du mener, at den afgørelse du har modtaget, er forkert, har du altid mulighed for at forlange sagen genbehandlet af den klageansvarlige.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Blev mistænkeliggjort - Hold jer væk

Blev ringet op at en forsikringsmand fra Dansk Boligforsikring efter at vi havde indsendt faktura på reparation af den skade vi havde anmeldt og havde fået godkendt hos forsikringsselskabet. Da fakturaen lød på mere end hvad der oprindelig var blevet angivet, det ville koste at udbedre skade, blev jeg mistænkeliggjort, og der blev generelt snakket til mig i en meget dårlig tone. Følte mig anklaget for noget jeg jo ikke kunne gøre for. Det er jo ude af mine hænder, at en håndværker vurderer hvad der skal laves, angiver en pris på det, og når der så lukkes op og man går i gang med at udbedre skade, så viser det sig, at det er noget andet der er i vejen, og det der skal laves, dermed bliver dyrere, end oprindelig angivet.

Føler meget, at da prisen oprindelig lød på kr. 250,- mere end selvrisikoen, så var det OK fra forsikringsselskabets side, men nu hvor den så beløber sig til ca. 2000,- mere end selvrisikoen, så er det en helt anden sag. Altså i følge policen er skaden dækket, og det er jo også derfor, at skadesanmeldelsen blev godkendt, da vi anmeldte den. Jeg forstår slet ikke, hvorfor der nu bliver set anderledes på det, fordi prisen er lidt højere end man oprindelig troede, det ville koste at udbedre skaden.

Her sidder jeg som en lus mellem to negle. Et forsikringsselskab, der ikke vil dække omkostningerne i forbindelse med en skade, som de har sagt er dækket, og en dårlig håndværker, der diagnosticeret en skade, til noget andet, end det, der faktisk var i vejen. Håndværkeren kan jeg undgå ved at vælge en anden næste gang, der er noget der skal laves, men forsikringsskabet hænger jeg på, da det er en ejerskifteforsikring.

Jeg vil bestemt IKKE anbefale Dansk Boligforsikring, og jeg ville ønske, at jeg ikke havde valgt dem, da jeg købte hus. Desværre ser jeg først nu alle de dårlige anmeldelser, da jeg oprindelig fik søgt på Dansk Forsikring og ikke Dansk Boligforsikring, da jeg checkede dem ud på nettet. Håber virkelig der snart bliver gjort ved problemet med dette forsikringsselskab, det er da lige en sag for Kontant på DR. Et opråb, så andre ikke går i fælden.
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære Lotte,
En forsikringstager bestemmer ikke selv sin erstatning. Det gør man ikke hos Dansk Boligforsikring A/S og det gør man ikke hos andre forsikringsselskaber.

Når erstatningen er opgjort, er det det beløb man får - medmindre man har kontaktet selskabet, fordi der viser sig nye og uforudsete forhold.

Du kontaktede os ikke selv, men sendte blot en faktura på et højere beløb. Vi kunne have valgt blot at udbetale den opgjorte erstatning, men i stedet kontaktede vi dig og din håndværker, for at vurdere, om din erstatning skulle forhøjes. Vi er kede af, at du følte dig mistænkeliggjort - vi gjorde det som en service - det havde vi ikke behøvet, da det er dig, som forsikringstager, der skal godtgøre dit krav. Dine oplysninger om hvorfor udbedringen blev højere stemte iøvrigt ikke overens med din håndværkers oplysninger.

Vi deltager gerne i en Kontantudsendelse omkring din sag.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

uduelige....

Hold jer væk - holder ikke hvad de lover.
Amatører og uden interesse i deres kunder.
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære Søren Lundh Aagaard,

Vi er ikke amatører hos Dansk Boligforsikring A/S. Vi har lang erfaring i hvad Huseftersynsordningen går ud på, og hvilke skader, der skal dækkes i henhold til loven. Vi har de seneste 3 år ligget i Top3 over de selskaber, der får medhold i flest klager hos Ankenævnet for Forsikring.

Du havde allerede udbedret din skade, da du anmeldte den. Dermed stiller du dig en en meget dårlig situation i forhold til at rette et forsikringskrav, da du ikke giver selskabet mulighed for at bedømme kravet. Mange selskaber ville have afvist dækning allerede fordi forholdet var udbedret.

Vi dækkede din skade - efter indhentelse af oplysninger fra din håndværker. Da forholdet allerede var udbedret ved anmeldelsen vurderede vi ikke, at afgørelsen hastede. Du opfatter måske det som manglende interesse i din sag - vi prioriterede andre kunder, som afventede vores afgørelse før de kunne påbegynde udbedring.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Frustreret, trist og fortabt

Frustreret, trist og fortabt Frustreret, trist og fortabt
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære John,

Man bliver helt trist selv, af at se din anmeldelse.

Jeg tror, jeg ved, hvem du er, og i så fald har du pt. en dygtig advokat, som ønsker vores afgørelse vurderet af en domstol. Det er en god ide.

Vi mener, vores vurdering af din sag følger loven om ejerskifteforsikringens dækningsomfang og den praksis, der ligger herom. Men hvis det syn og skøn, I har iværksat viser, at grundlaget for vores afgørelse er forkert, ændrer vi den selvfølgelig.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Ubehøvlet medarbejdere og pengemaskine - MEDIEOMTALE TAK ! !!!!

Ja vi er så desværre i samme båd
Er nok det mest ubehøvlede firma jeg længe har talt med.
HOLD OP ET FIRMA.
Vi har to sager hvor vi have brug for deres hjælp og ved første kontakt fik jeg at vide at vi ikke skulle forvente at de overhovedet ville sende en taksator ud og anden gang forleden forsøgte de også at snige sig udenom. Jeg fik dog påpeget i følgende andet forsikringsselskab, at deres argumentationer ikke holder i følgende reglerne.
Dog anmeldte jeg alligevel skaden forleden og fik en mail omkring at jeg ikke havde vedhæftet følgende og det var bevidst for hvad vedkommer det sagen:
Energimærkningsrapport
Købsaftale
Salgsopstilling
Police og dækningsoversigt for villa/husforsikring

Og ja må nok erkende at vi ikke gider bruge kræfter på dette firma når de opfører sig som de gør. Var 6000 kr ud af lommen til ingen nytte

Så nu får vi dem i medierne i stedet da dette firma KUN er en pengemaskine og intet har med et forsikringsselskab at gøre.

Vi ses !!!!!
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære Jannie Guldhammer Christiansen,
Vi vil gerne undersøge din sag, da det du skriver ligger meget langt fra hvordan vi behandler vores sager. F.eks. overholder vi altid "reglerne", og vi forsøger aldrig at "snige os udenom" - vi behandler alle kunder i henhold til lovens regler og den praksis, der ligger. Der kan selvfølgelig været opstået misforståelser i kommunikationen, og vi vil derfor gerne undersøge din sag konkret. Men vi kan ikke finde sagen ud fra dit navn? Vil du skrive navnet på den forsikringstager, som policen er oprettet med - alternativt policenummer, så vi kan gennemgå din sag?

Dog skal du vide, at alle ejerskifteforsikringsselskaber skal bruge de dokumenter, du nævner, for at vurdere anmeldte skadeforhold. Det skyldes, at vi ikke - dengang policen blev tegnet - modtog andet end tilstandsrapporten. De andre dokumenter er nødvendige for at vurdere aftalen mellem køber og sælger, yderligere oplysninger om huset og om der skulle være dækning hos villaforsikringen (som går forud for ejerskifteforsikringen). Som forsikringstager har man pligt til at give selskabet alle nødvendige oplysninger til vurdering af et anmeldt krav - det står i forsikringsaftalelovens §22. Vi vil fremover forsøge at forklare bedre, hvorfor det er nødvendigt med dette "papirarbejde". Dog vil vi altid starte en sag op, hvis en kunde ringer og fortæller, at dokumenterne kommer hurtigst muligt.

Når vi modtager navn/policenummer vil vi kigge konkret på din sag og komme med yderligere svar. Du er også altid velkommen til at ringe til selskabets Skadechef eller den Klageansvarlige, for at drøfte din sag.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

BRUG IKKE DANSK BOLIGFORSIKRING A/S!

Policenummer: 10008043

Jeg er nu så utilfreds med Dansk Boligforsikring, at jeg er igang med at undersøge mulighederne for at få afdækket selskabets tvivlsomme virke gennem hjælp fra medierne. Dermed kan mange fremtidige husejere blive gjort opmærksom på Dansk Boligforsikring og nå at vælge dem fra!

Her på siden findes der allerede et godt udvalg af sager, som kan bruges imod selskabet. Hvis du er forfatter bag en af anmeldelserne og ønsker at bidrage konstruktivt til at få stoppet Dansk Boligforsikring, så hører jeg gerne fra dig på t.studsgaard@yahoo.com
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære Troels Studsgaard Nielsen,

Vores Kvalitets- og klageansvarlige er i dialog med dig. Vi i din sag haft brug for at foretage en del undersøgelser, dels fra sælger, malerfirma, producent osv. for at blive klogere på årsag og omfang af afskalningerne på dit murværk. Du har klaget til Ankenævnet for Forsikring - det er et godt sted at lade sagen vurdere, hvis du efter vores endelige vurdering af sagen, stadig ikke er enig med os. Vi håber, vi finder en løsning på sagen, som du kan være tilfreds med.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Advarsel: Brug IKKE Dansk Boligforsikring A/S

Policenummer: 10008043

Jeg har desværre haft en række meget uheldige oplevelser med dette selskab ift. ejerskifteforsiking.

Jeg anmeldte i marts 2013 en skade vedr. ejendommens facadekonstruktion. Dansk Boligforsikring sender en besigtigelseskonsulent og afviser at dække skaderne med henvisning til, at forholdet ikke er ulovligt, men blot et
uhensigtsmæssigt valg af materialer.

Jeg har tegnet en forsikring med basisdækning. Denne omfatter ikke ulovligheder. Afvisningen synes derfor ikke at forholde sig til den konkrete police; men nærmere et slags standard-svar. Gennem advokat anmoder jeg derfor om en
konkret begrundelse med baggrund i min police. Selskabet afviser igen klagen med henvisning til de generelle betingelser for deres ejerskifteforsikring med basisdækning.

Jeg har nu klaget over Dansk Boligforsikring gennem Ankenævnet for Forsikring. Sagen er derefter overgået til selskabets advokater, og jeg formoder, at de nu forsøger at stykke en konkret begrundelse for afvisningen sammen. Fortsættelse følger... Men indtil da et godt råd herfra:

BRUG IKKE DANSK BOLIGFORSIKRING A/S!!!
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære Troels Studsgaard Nielsen,

Vi har svaret dig ovenfor - i din seneste anmeldelse. Vi håber sagen finder en afslutning, som du vil være tilfreds med.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Hold jer laaaaangt væk.... nu rettet fra 3 til 1 stjerne

30. maj 2013:
Da jeg dd. har følt mig forsøgt manipuleret og truet til tavshed i forbindelse med min beskrivelse af min oplevelse med firmaet, har jeg valgt at gøre den inaktiv indtil videre. Firmaet har lovet mig, at der kommer en ny bygningssagkyndig på sagen - og jeg afventer bl.a. resultatet heraf.
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Dansk Boligforsikring A/S bifalder og anerkender udveksling af kundeoplevelser i et forum som Trustpilot. Dog må anmeldelserne være sagligt begrundende og fri for personlige fordomme og holdninger, for at have værdi for andre.
Dansk Boligforsikring A/S tager afstand fra dette indlæg, og vi ønsker ikke at kommentere indholdet. Til alle vores andre kunder skal det oplyses, at Dansk Boligforsikring A/S ikke har medarbejdere, der taler dårligt dansk, og alle kunder er til enhver tid velkommen til at ringe til os med spørgsmål eller feedback. Hvis man har haft en utilfredsstillende kundeoplevelse opfordrer vi til at man kontakter vores Klageansvarlige eller selskabets Skadechef.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

TEGN IKKE EJERSKIFTE FORSIKRING I DANSK BOLIGFORSIKRING.

Jeg har købt hus i juni 2012 og desværre tegnede jeg ejerskifteforsikring i Dansk Boligforsikring uden at tjekket trustpilot først.

Jeg fik nøglen til huset en fredag og samme weekend hev jeg eksisterende trægulv af. Beton gulvet neden under var revnet på kryds og tværs. Nogle steder er der flager, der ligger løst. Andre steder tander gulvet og der er niveau forskelle på op til 1½ cm hvis man lægger en retskinne. Det har jeg så anmeldt til Dansk Boligforsikring. Jeg har ikke tal på de mennesker jeg har haft ude for at se på gulvet.

Endelig som jeg troede at sagen var løst og Dansk Boligforsikring endelig ville dække min skade - blev jeg igen klogere! Den ekspert de selv har peget på = teknologisk institut, gav mig medhold. Nu siger Dansk Boligforsikring så at revnerne i mit beton gulv er blevet værre - hvad med at indrømme de har lavet en fejl! Heldigvis har jeg billeder fra september mdr. der viser revnerne som de står i dag. Ligesom andre har taget billeder af mit gulv.

Dansk Boligforsikring har flere gange afslået at komme med ud og se gulvet i oktober 2012, de mente det var ok at min advokat fandt en ekspert til at vurdere sagen. Der blev indgået en aftale om at begge parter skulle rette sig efter den afgørelse eksperten kom frem til. Da jeg her fik medhold var Dansk boligforsikring ikke enige med Broconsult = de ville pludselig ikke overholde den aftale der ellers var indgået mellem dem og min advokat. Der havde jeg så fået nok og ville have min advokat til at stævne selskabet. Min sag overgik så til Dansk Boligforsikrings klage ansvarlige advokat. Han kunne godt se at der måske nok var indgået en aftale men de ville have en vurdering fra teknologisk institut alligevel. Det gik vi så med til.

Dansk Boligforsikring gav Teknologisk institut så sparsomme oplysninger at de kun kunne udtale sig generelt. Det ville min advokat ikke være med til og teknologisk institut kom så ud og så skaden. = jeg fik medhold. Der er ikke kun tale om svindrevner og der kan IKKE lægges trægulv på beton underlaget. Så skulle man tro at Dansk Boligforsikring NU ville overholde deres del af aftalen og rette sig efter Broconsults raport som aftalt i oktober 2012.

Men desværre Dansk boligforsikring værger sig igen igen igen. De kommer med et tilbud der er så ringe at man skulle tro det var løgn! Og tænk sig at det er den klage ansvarlige advokat i selskabet, der sidder med min sag. Som medarbejder i et forsikringsselskab taler jeg på egne vegne når jeg siger; at jeg skammer på mit fags vegne når jeg kigger på Dansk Boligforsikrings behandling af min sag!! Jeg har nu bedt min advokat stævne selskabet, ligesom jeg er ved at skrive et sagsforløb til KONTANT. Jeg vil sende sagsforløbet rundt til samtlige aviser og TV stationer. Jeg opfordrer alle der har lignende problemer med Dansk Boligforsikring til at gøre det samme!
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære Helle Kisby Christensen,

Vi har gennemgået din sag i lyset af din anmeldelse her.

Du har anmeldt en række skadeforhold under din ejerskifteforsikring - bla. ulovlige el-installationer, som vi har dækket og opgjort erstatning for.

Med hensyn til dit gulv har vi også fra starten dækket skaden, men opgjort erstatningen til en reparation af betongulvet ved spartling og nivellering.

Du ønsker en hel ny gulvkonstruktion, hvilket vi har afvist.

Ejerskifteforsikringen er en reparationsforsikring - den dækker reparationer af skader - ikke udførelse af forbedringer. Måden at opgøre erstatninger på er den samme hos alle ejerskifteforsikringsselskaber - det fremgår nemlig af loven.

Din rådgiver Broconsult mener, at man bør lave en hel ny moderne konstruktion - det må du godt - men ejerskifteforsikringen dækker ikke udgiften hertil. Da du ikke har været tilfreds med vores vurdering, tilbød vi at lade Teknologisk Institut foretage en vurdering af din gulvkonstruktion. Instituttet - som generelt opfattes som både kompetente og uvildige - har også anvist en reparation.

Din udtrykte utilfredshed her på siden er derfor lidt svær at forstå - da vi har opgjort erstatningen i henhold til Teknologisk Instituts anvisninger.

Vi står fuldt ud ved vores vurdering af din skadesag og de opgjorte erstatningsbeløb - både for el-skaderne og for dit gulv - da de følger de lovfastsatte forsikringsbetingelser og almindelige forsikringsretlige principper.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Dårlig service

Købte hus i 2011 og tegnede i den forbindelse en ejerskifteforsikring hos Dansk Boligforsikring. Efter at have boet i huset ca. 1 år besluttede vi at skifte gulvbelægningen ud i et værelse i stueetagen. I den forbindelse blev vi opmærksomme på at gulvkonstruktionen var udført forkert.

I første omgang da vi kontaktede selvskabet afviste de vores sag uden så meget som at sende en konsulent ud. Herefter har selskabet gang efter gang sendt konsulenter ud for at vurdere vores gulv, uden at kunne komme med en konklusion. I vores optik udelukkende for at trække sagsbehandlingen i langdrag. Konsulenterne der bliver sendt ud virker utroligt inkompetente og ikke som folk der har forstand på byggeri. Vi oplevede af flere omgange at konsulenten omtalte forsikringen vi havde tegnet, som en "skoda" og ikke en "Ferrari", hvorfor vi jo ikke kunne forvente dækning. De er nu fremkommet med et udbedringsforslag, som teknisk ikke på nogen måder kan forsvares (vi har ikke kunne finde en entreprenør der vil udføre opgaven) og entreprenøren som de har indhentet tilbud fra tager forbehold for løsningen. Vi har nu efter 9 måneder bragt vores sag til ankenævnet for forsikringer, i håb om at de kan skubbe til Dansk Boligforsikring.

Min anbefaling til alle er at holde sig langt væk fra Dansk Boligforsikring. Skulle det ske man alligevel har fået tegnet en forsikring hos selskabet, viser vores erfaring at dette ikke kan betale sig at gå ind i en dialog, klag til ankenævnet så snart der er mulighed for det, det er spild af tid at forsøge at tale fornuft med Dansk Boligforsikring. Vi har selv brugt 9 måneder på at skrive frem og tilbage med selskabet uden at komme vidre med vores sag. Sagen har efterhånden opbrugt meget af vores energi og overskud i hverdagen, det virker som om det er en bevist strategi fra selskabets side.

Alt i alt en rigtig dårlig oplevelse.

------------

Kommentar til Dansk Boligforsikrings svar:

Analogien til Skoda eller Ferrari var med henvisning til forsikringen og ikke huset, igen manipulation fra Dansk Boligforsikring. Nu kender jeg da Dansk Boligforsikrings menig om mit hus! I glemmer at nævne at huset er renoveret og gulvkonstruktionen er 5 år gammel, at huset er købt med støbt terrændæk og herpå gulv på strøer. Det er godt jeg ikke har problemer med mit tag, som er få år gammelt, man er jo åbenbart kun stillet med noget tilsvarende husets alder når man tegner en forsikring hos Dansk Boligforsikring. Useriøst!!

Udbedringen Dansk Boligforsikring har tilbudt er grinagtig, selv håndværkeren som de har sendt et tilbud fra tager forbehold for løsningen.
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære Lars Nielsen,
Forsikringsselskaber trækker aldrig sagerne i langdrag. Sagerne bliver hverken billigere eller nemmere af, at tiden går. Men vi har brug for at foretage undersøgelser, for at kunne vurdere en skadeanmeldelse. I dit tilfælde har vi haft brug for informationer fra din sælger af, hvordan og hvor meget gulvene blev renoveret, da du ikke har åbnet til de gulvkonstruktioner, du har skadeanmeldt. Vores konsulent har ikke udtalt at forsikringen er en "Skoda" og ikke en "Ferrari". Alle ejerskifteforsikringer er nemlig lovbestemte, og de har derfor præcis samme dækning. Den analogi konsulenten har brugt er, at dit hus er fra 1860 - du kan derfor ikke forvente - og har heller ikke krav på - en moderne gulvkonstruktion. Altså, har man købt en Skoda, og den bliver stjålet, så får man heller ikke erstatning, så man kan købe en Ferrari.
Vi har opgjort en erstatning, så du stilles med et hus fra 1860, dog har vi tilbudt at yde erstatning til mere ventilation under gulvene end man kan forvente af et hus fra 1860. Vi mener dermed, vi har dækket skaderne og opgjort erstatningen i henhold til loven.
Du har indbragt vores vurdering af din skadesag til Ankenævnet for Forsikring. Sagsbehandlingstiden hos Ankenævnet er vi ikke herrer over - vi har som sådan afsluttet vores behandling af din skadesag, men afventer naturligvis forsikringsankenævnets afgørelse.
Updateret 8.maj 2013: At gulvkonstruktionen i stue og køkken er renoveret af sælger ER indgået i vores vurdering af sagen. Vi afventer nu Ankenævnets afgørelse.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Professionelt arbejde - de dækker, når der er basis for det

Jeg har haft fat i Dansk Boligforsikring 2 gange vedr. min ejerskifteforsikring.

Nedenfor ses forløbet og jeg må overordnet sige, at jeg er meget godt tilfreds med selskabets behandling af mine sager - professionelt og i et godt samspil med min håndværker, dvs. jeg kunne give slip på tøjlerne.

Jeg antog Dansk Boligforsikring, trods skræmmehistorierne på bl.a. denne hjemmeside, pga. deres samarbejde med GF Forsikring.

1. gang var skaden ikke omfattet af bygningsreglementet i ejendommens opførelsesår, og Dansk Boligforsikring ville derfor ikke dække. Det var jeg naturligvis ærgerlig over til at starte med.

Når jeg ser tilbage, så er der jo ikke noget at sige til, at forsikringen ikke dækker, når bygningskonstruktionen lige på det punkt ikke var fejlbehæftet set ud fra opførelsesårets regler.

2. gang var der tale om en rådskade på min ejendom. Dansk Boligforsikring sendte ret hurtigt en ud til at besigtige. Herefter gik der nogen tid (derfor ikke 5 stjerner) før en sagsbehandler kontaktede mig.
Sagsbehandleren sendte en godkendelse på, at skaden var omfattet af forsikringsdækningen, og at jeg blot skulle sætte i gang ud fra et overslag fra håndværkeren.

Skaden viste sig mere omfattende end først antaget. Et effektiv samspil mellem sagsbehandler og håndværker bevirkede hurtigt tilsagn om yderligere dækning. Dermed kunne håndværkeren gå direkte videre i stedet for at vente på yderligere
sagsbehandling.

Der er altid skræmmehistorier vedr. ejerskifteforsikringer - uanset selskab. Kender bl.a. nogen der kæmper en omfattende sag med et andet, velrenommeret selskab på 3. år. Der er ikke så mange der fortæller de positive historier - men det er fortjent i dette tilfælde.
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære Michael Daugaard,
Tak for din anmeldelse.
Vi arbejder hele tiden på at nedbringe vores sagsbehandlingstid. Man er altid velkommen til at kontakte os pr. telefon og høre, hvor langt vi er med en sag. Det er nemt at ringe til os - vi træffes hver dag på telefonen fra 8.30 til 16 (15.30 om fredagen), hvor man kan komme til at tale med sin sagsbehandler.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Fik dækket skaden

Jeg har egentlig en blandet oplevelse, fik dækket en skade som handlede om ulovligt rørføring til kloak, men hold da op en tur man skulle igennem med dokumentation, de sendte ikke nogen ud til besigtigelse og det komplicere om noget forløbet, at der sad en sagsbehandler som virkede uden kompetencer og manglede beføjelser og konstant syg. Det var først da mit eget forsikringsselskab kom ind i billedet og hjalp mig, at der kom skred i tingene.

Set i bakspejlet som ny boligejer, har jeg lært at dokumentation skal være så præcis og skarp at der ikke kan sidde en på den anden sidde og lave en afvisning uden at komme ud og besigtige stedet. Lav skitse og sørg for at kunne argumentere ift. tilstandsrapport mv. tag billeder.

Jeg vil derfor ikke gå så vidt at fraråde at tegne en forsikring, jeg kunne bare godt have ønsket mig noget bedre vejledning fra Dansk boligforsikring, bedre kundeservice flere sagsbehandlere der kan arbejde på samme sag, da sygefravær aldrig kan være en undskyldning for ordentlig service. Havde jeg ikke tegnet denne forsikring havde jeg stået med hele regningen selv, havde der været lidt bedre service ville jeg have givet 4 stjerner.
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære Torsten,
Tak for din anmeldelse.
Ejerskifteforsikringen er noget mere kompleks, end f.eks. villaforsikringen, hvor man blot ringer og så sendes en taksator ud. Selve forsikringsdækningen er kompleks (skadesdefinitonen,) og så skal en række andre forhold vurderes samtidigt, navnlig grundlaget for handlen (tilstandsrapport og købsaftale).
Jo hurtigere man fremsender al relevant dokumentation, jo hurtigere kan vi starte sagsbehandlingen op.
Vi vil meget gerne modtage fotos, skitser og håndværkerudtalelser - altsammen kan gøre sagsbehandlingen hurtigere - og takker for dit råd til vores andre kunder herom.
Vores sagsbehandlere er ikke uden kompetencer - de er rigtig dygtige ! Og selvom sygdom er svært at gardere sig imod - vil vi tage din oplevelse hos os herom til efterretning - og bestræbe os på, at kundeoplevelsen er god, selvom en medarbejder er syg.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Dårlig service

Vi købte hus i december, hvor da vi flyttede konstaterede at gulvet på vores badeværelse ikke var lavet korrekt.

Vi havde tegnet ejerskifteforsikring igennem Dansk bolig forsikring. De sendte en mand ud, som konstaterede at gulvet ikke havde den korrekte hældning, men ikke nok til vi kunne få det lavet.

Vi klagede over denne afgørelse. Her skrev de, at vi kunne få ud bedret fejlen, såfremt vi kunne få kommunen til at skrive, at det ikke hørte under bagatelgrænsen. Det vil koste os en del at få en ud fra kommune, så det endte med vi ikke har gjort mere ved sagen.

Vi har fortrudt at tegne ejerskifte forsikring, igennem Dansk Bolig Forsikring.
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære Charlotte Lang,
Vi har gennemgået din sag igen i lyset af din anmeldelse her på Trustpilot.

Ejerskifteforsikringens skadebegreb er fastsat ved lov. Der skal være tale om aktuelle skader eller nærliggende risiko for skader.

I din bruseniche var der korrekt fald mod afløbet i den ene side. I den anden side var der et svagt fald væk fra afløbet (3 mm på 40cm). Det havde ikke givet skader, og da det har eksisteret sådan i nogle år, vurderedes det ikke at give skader.

Det er korrekt, at man også kan få erstatning, hvis man har en ulovlig bygningsindretning. Dog kun, hvis kommunen ikke kan give dispensation. Den bestemmelse - som også er ens for alle forsikringsselskaber - giver god mening: hvis ulovligheden ikke giver problemer, og kommunen ikke kræver lovliggørelse, er der ikke noget problem !

Det er køber eget valg, om man vil tegne en ejerskifteforsikring. Valg af et andet forsikringsselskab ville dog næppe have gjort din oplevelse anderledes - da selskabernes forsikringsbetingelser er ens. Både skadesdefinitionen og ulovlighedsdækninger omkring dispensation.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Aldrig mere Dansk Boligforsikring

Efter fire et halvt års tovtrækkeri med et af verdens mest manipulerende forsikringsselskaber glæder jeg mig til, at det snart får en ende i forsikringsankenævnet inden årets udgang.
Kampen har foreløbigt aftvunget en kvart sejr, men er ikke forbi.

Ingen ved, hvor belastende det er at korrespondere med et selskab, der trods den ene rykker efter den anden gang på gang undlader at svare på rimelige forespørgsler måned efter måned.

Og ingen drømmer om, hvor belastende det er, at se selskabet præsentere den ene fordrejede og manipulerede fremstilling af fakta og sagsforløbet efter den anden overfor Ankenævnet. Det må være en strategi som selskabet har gode erfaringer med. En del af taktikken er i givet fald, at sagerne kan vindes i Ankenævnet alene ved at skabe størst mulig forvirring om helt banale og dokumenterbare forhold. Det er der selskabet bliver manipulerende og afviger fra alt, hvad der har med fair play at gøre.

Et godt råd fra en træt kunde, der spildt flere år med at få grå hår i hovedet af Dansk Boligforsikring- hold dig langt væk fra det selskab
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære Peter Halkjær,
Ankenævnet for Forsikring gav os fuldt medhold i den klage, du indgav over vores afgørelse af din skadesag.
Det kan selvfølgelig være frusterende, når man ikke får dækket de skader, man ønsker, eller man ikke får så stor erstatning, som man godt kunne tænke sig. Ejerskifteforsikringens dækningsomfang er imidlertid lovbestemt, og Dansk Boligforsikring A/S' dækning følger naturligvis loven. Vi er også dygtige til at fortolke loven - sidste år var vi det selskab, der fik medhold i flest klager hos Ankenævnet for Forsikring.. Året før lå vi nummer 2 og året før det, lå vi nummer 3. Det kan ikke gøres bedre !
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Hold jer fra Dansk Boligforsikring

På trods af en dyr udvidet ejerskifteforsikring afviste man fra Dansk Boligforsikring blankt at dække en fejl på et skævt badeværelsesgulv, der ikke fremgik af tilstandsrapporten - altså en klar skjult fejl/mangel. Endda på trods af, at bygningsreglementet klart foreskriver, at der skal være et fald på gulv i vådrum.

Da udgiften til udbedring var forholdsvis beskeden, valgte vi ikke at hyre en jurist til at gå videre med sagen. Men gad vide om det havde ændret deres holdning til sagen? Det lyder jo til, at man skal alliere sig med jurister for at have det mindste håb for at få dækket noget som helst af dette firma.

Kunne jeg skrue tiden tilbage, så havde jeg aldrig valgt Dansk Boligforsikring.
Dansk Boligforsikring A/S

Reply from Dansk Boligforsikring A/S

Kære "SGH",
Vi kan ikke identificere dig. Vil du identificere dig - evt. blot ved angivelse af dit policenummer - så vil vi gennemgå din skadesag og kommentere din anmeldelse.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

ALT andet end Dansk Boligforsikring!

Tegnede ejerskifteforsikring, da jeg købte hus for et års tid siden. Konstaterede kort tid efter skimmelsvamp i loftskonstruktionen pga. mangelfuld (læs: ingen) ventilation. Dansk Boligforsikring sendte en ud for at besigtige - han var iskold. Der var skam intet galt - på trods af skimmelmålinger, der var ALT for høje.

Vi klagede over afgørelsen - og fik naturligvis afslag igen. Argumentationen for afslaget var helt hen i vejret. JEG opgav. Det har kostet penge (-men måske sparet mig for et mavesår?) - men allerværst er ærgrelsen over at være blevet snydt.

Dansk Boligforsikring A/S Details

About this company

Visit Dansk Boligforsikring A/S

Contact information

Call us on: 59498844
We live here: Bysøplads 1
4300 Holbæk
Denmark

Category

Trustpilot's Commitment

Trustpilot is committed to ensuring better online shopping experiences for everyone, which means we work hard to fight fake reviews. Find out more.

If you notice fake reviews on this company profile, we want to hear about it. Please contact Trustpilot here.

Trustpilot Subscriber

This company subscribes to Trustpilot Business services. Read more about our services for companies here.

No companies can delete or otherwise censor reviews.