Movieurope reviews

Movieurope reviews

Acceptable
6.8
from 0 - 10
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review company
1 Trustpilot review(s)
|
Latest review
ShowHide Rating distribution
Rating distribution

Reviews

About

trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

Hjemmesiden er uoverskuelig!

Konceptet er rigtig godt, og man kan virkelig skabe en super hjemmeside.
Desværre er hjemmesiden mega uoverskuelig, man kan fx ikke søge efter film! Man skal sidde kigge en masser sider igennem og håbe på at man finder den man gerne vil se.
De gange hvor jeg har set en film, har jeg bare valgt en af dem på forsiden som så okay ud.
Lav dog en hjemmeside som jeg har lyst til at besøge og vende tilbage til!

Is Movieurope your company?

Get to know your customers. Simply claim your company now. Get real customer insight and respond to your reviews. It's free.

Claim this company Learn more

Is this your company?

Try out Trustpilot's exclusive tools for gathering reviews-- get started with our Kickstart service! And remember, it's absolutely free to respond to reviews. Learn more

Claim this company

Details

About this company

Visit Movieurope

Trustpilot's Commitment

Trustpilot is committed to ensuring better online shopping experiences for everyone, which means we work hard to fight fake reviews. Find out more.

If you notice fake reviews on this company profile, we want to hear about it. Please contact Trustpilot here.

Trustpilot Subscriber

This company subscribes to Trustpilot Business services. Read more about our services for companies here.

No companies can delete or otherwise censor reviews.