Tryg reviews

Tryg reviews

Acceptable
6.4
from 0 - 10
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review company
625 Trustpilot review(s)
|
Latest review
ShowHide Rating distribution
Rating distribution

Reviews

About

trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

Omvendt bevisbyrde

To: "kvalitet@tryg.

Jeg vil hermed opfordre rette vedkommen til at se på denne sag
Jeg venter at høre fra jer


Hej [navn]

Du skriver til mig " for at høre, om de har fået nyt fra

deres kunde og dermed kan anerkende for begge skader" ??

Hvad for begge ?? Der er Som jeg heletiden forklare dig tale om

en skade fordelt på 2 steder på min bil Og ikke 2 skader!!

Ligeledes skriver du "Med hensyn til dit afsnit omkring taksators opgaver, kan
jeg kun beklage, at du

føler dig misinformeret omkring dette. Jeg har forsøgt efter bedste evne at
forklare dig, hvad en taksators opgave er."

Der til kan jeg kun svare nej!! Det er i direkte strid med sandheden,

din forklaring omkring taksators opgave.

For bare lige at tage denne lille passage her "taksators opgave er, at finde ud
af, hvilke

skader der er på bilen og hvad disse koster at udbedre"

Mig bekendt er det værkstedet der der finde ud af, hvilke

skader der er på køretøjet og der efter kommer med en pris på

hvad det koster at reparerer dette

Og det er da taksators opgave at godkende dette eller finde billigst

mulig løsning eks. totalskade.

Så ledes har taksator ( LÆS FAGMAND) også til opgave Når en fagmand har bedømt
skaden og anset skaden for hidrørende fra uheldet

At bedømme skaden og åbenbart skal han også vurdere om skaden hidrøre

fra uheldet??? Ja men det var da det du benægtet i telefonen..eller hva??

Men at bruge mere tid på hvad taksators opgave er,tjener ikke noget formål.


"Når han opgør skaden, kigger han på den anmeldelse der ligger på sagen. I dette
tilfælde fra dig. Da du har anmeldt at begge skader skyldes dette uheld, vil han
lave en samlet rapport på den som udgangspunkt."

Her i kan vi kun være enig, Taksator har ikke været i tvivl om skades

forløbet og derfor ikke delt skaden i 2 skader.
"Hvis det senere viser sig, at modparten eksempelvis benægter at have forvoldt
begge skader, må han som i dette tilfælde dele dem op."???

Hvor kommer dette FRA??

Nu har jeg på skrift vist dig det stik modsatte af hvad du fortæller mig

Nu må jeg bede dig om, på skrift at vise mig hvor det står vi har

omvendt bevis byrde

Hvis ikke man ved noget om jura så skal man ikke indlede sig i en diskussion

om noget så danne

Med andre ord, det du siger er jeg kan påkøre andet køretøj

og anrette skade for 50.000 ca for der efter at påstå

jeg har kun lavet ridsen til en pris af 200 kr

og så deler taksator skaden op i 2 skader 49800 til forurettet og

200 kr til mig, at betale??

Kan du ikke selv høre den er helt gal!!! Den holder jo ikke vand.
"Du har sendt uddrag fra en sag i Forsikringsankenævnet. Da disse er taget ud af

en sammenhæng, har jeg ikke mulighed for at vide, i hvilken forbindelse der er
skrevet som der er, men det ændrer ikke ved en taksators opgave."

Ja jeg har sendt dig et uddrag, og det var så meningen du skulle gå ind i
forsikringens ankenævn og finde lignedene sager, det er jo ikke meningen jeg
skal lave dit arbejde.

Og JA de er " taget ud af en sammenhæng" Men uanset hvilken kontekst du tager
det ud af og lige meget

hvor du sætter det ind så er og bliver modpart IKKE uvildig, men det kan jo være
du kan få det til at

passe ind

når dette alene bygger på dets forsikringstagers forklaring. Forsikringstageren
kan i denne situation ikke siges at være uvildig
For der ikke skal opstå nogle tvivl om min mistillid til dig og Tryg

som forsikring vil jeg gerne udtrykke mig klart.

Jeg føler ikke du på noget tidspunkt har arbejdet i min interesse

Du kommer med vildt ledene svar og direkte usandheder.

Du kunne godt, af egen vilje have undersøgt sager i forsikringens ankenævn

der er sammenlignelige med denne, men du lader mig som kunde vise vejen

og dette kan jeg ikke være tjent med.

Jeg har samlet forsikringer her i Tryg for lidt over 35.000kr årligt

Husstand

indbo

sundhed

og 2 x bil forsikring

Hvilket jeg i denne anledning ser mig nødsagt til at opsige

MVH

Og For lige at slutte af med et uddrag af en Kendelser fra Ankenævnet for Forsikring Der danner præcedens for sager af ligende karakter : " Når en fagmand har bedømt skaden og anset skaden for hidrørende fra uheldet, er det ikke muligt for ansvarsforsikringsselskabet efterfølgende - med held - at påberåbe sig, at skaden ikke hidrører fra uheldet, når dette alene bygger på dets forsikringstagers forklaring. Forsikringstageren kan i denne situation ikke siges at være uvildig og dertil kommer, at det ikke er muligt for ikke fagfolk at se, hvad der kan være sket af skade bag fronten. Mange skader kunne dog nok være lappet sammen billigere, men når folk har en forsikring, vil de have en fuldgod reparation - og helst have skiftet delene - og dette gør sig også gældende, når der er en modpart til at betale. Kendelser 58.605.Svar på din henvendelse
Jeg har modtaget din klage til Kvalitetsafdelingen d. 10. marts 2014. Af klagen fremgår det, at
du er utilfreds med, at vi vil dele skaden på din bil op i to skader.
Jeg skal indledningsvis beklage, at du har haft en dårlig oplevelse i forbindelse med skadebehandlingen,
herunder at du føler, at vi ikke varetager dine interesser. Det er bestemt ikke vores
intention.
Jeg har gennemgået sagen på ny og grundet sagens omstændigheder, vil vi betragte det som
én skade.
Årsagen til dette er, at vi ikke får informeret dig om en evt. opdelingen af skaderne inden reparationen
går i gang.
Jeg har dog et par spørgsmål til sagen, som jeg vil bede dig besvare.
Det fremgår af din anmeldelse af 15. april 2013, at modparten rullede baglæns ind i din bil,
som derved ramte noget på venstre side af rampen. Du angav endvidere, at din bil havde fået
skade på fronten og venstre side.
Ifølge den taksatorrapport vi modtog d. 6. maj 2013, er skaderne dog på fronten og højre side
bag.
Vi oplever ofte, at der tages fejl af højre og venstre side på bilen, da dette ses i forhold til hvor
man er placeret. Jeg kan oplyse, at førersiden betegnes som venstre side, og passagersiden
betegnes som højre side.
Jeg skal med udgangspunkt i denne oplysning, bede dig bekræfte hvilket side din bil blev skadet
i? Kiggede dig og modparten på skaderne sammen efter påkørslen?
Jeg skal endnu engang beklage, at du føler mistillid til os. Jeg håber, at du finder denne løsning
tilfredsstillende, og at du vil være behjælpelig med svar på ovenstående spørgsmål så
hurtigt som muligt.
Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen
[navn]
KvalitetskonsulentSom det fremgår af min klage stillet jeg en del spørgsmål, dem ønsket [navn] ikke at besvare skriftligt, men kunne telefonisk oplyse mig om vi selvf. Ikke havde omvendt bevisbyrde ,ej heller i denne slags sager som denne.
Jeg opfordret på det kraftigste [navn] til at gennemgå de sager som
[navn] har arbejdet med for at se om der skulle side andre af Tryg's kunder der er blevet fejlbehandlet( som jeg) Men fik dertil at vide "[navn] Er en serdeles kompetent medarbejder så det var der ingen grund til"
Men det er jo klart for så skal Tryg jo af med penge...
JEG MÅ ENDNU EN GANG PÅ DET KRAFTIGSTE OPFORDRE TRYG TIL AT GENNEMGÅ DE SAGER [navn] HAR SIDDET MED,AF HENSYN TIL JERES KUNDER

Ps De navne der er cesureret bort står nede i kommentar

Med venlig hilsen
Bo jensen
Tryg

Reply from Tryg

Kære Bo
Tak for din anmeldelse som jeg vil lade gå videre til vores klageansvarlige afdeling - du hører fra dem.

Venlig hilsen, Mie
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

Manglende forklaring og opfølgning

Jeg anmeldte for nylig en skade i forbindelse med et færdselsuheld. Det var 100% modpartens skyld. Af grunde som jeg stadig ikke forstår skulle skade mod tøj (men ikke cykel) meldes til mit eget selskab. Som jeg forstår det ville mit selskab så bede om refusion fra modpartens selskab. Når jeg logger på min forsikringsside, så kan jeg ikke udfra skaden se, at der er oplysninger om, at det ikke var mit ansvar. Jeg vil gerne være sikker på, at skaden er registreret på en måde, så den ikke indgår i min skade historik. Det mangler jeg en slags opfølgning på.
Tryg

Reply from Tryg

Hej Carsten
Tak for din anmeldelse - det er dejligt, du har taget dig tid til at fortælle os, hvordan du har oplevet vores indsats.

Jeg forstår godt, at det virker underligt, at du skal melde skaden på fx dit tøj til dit eget forsikringsselskab, når det nu ikke var din skyld, at skaden skete - det er dog rigtig nok rent juridisk, så den del af sagen er som det skal være. En mere uddybende forklaring på det, og en opfølgning på din sag bør du selvfølgelig have, og det vil jeg meget gerne hjælpe dig med.
Send mig gerne dine kontaktoplysninger til hej@tryg.dk, så sørger jeg for, at min kollega i skadeafdelingen giver dig et kald, så du kan få en forklaring og svar på dine spørgsmål.

Venlig hilsen, Mie
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

Skuffelse

Jeg har haft Tryg i 40 år som eneste forsikrings selskab. Aldrig spurt om prisen, bare betalt ved kasse 1.
Må desvære flytte nu da jeg har fået et bedre tilbud fra andet selskab.
Tryg har fået chancen til at give en bedre tilbud end det jeg har hos dem idag, men uden held.
Stjernerne giver jeg kun ud fra sidste oplevelse.
Ha det "Tryg", det kan jo være vi mødes igen.
Tryg

Reply from Tryg

Kære Niels
Tak for din anmeldelse.

Hvor er det ærgerligt, at vi mister en tro kunde som dig - 40 år er jo nærmest en menneskealder. Jeg er ked af, at vi ikke har kunnet leve op til dine forventninger på prisen, men jeg håber, at vi får mulighed for at byde dig velkommen igen en dag. Indtil den dag måtte komme, så håber jeg, at du glad for dit nye forsikringsselskab.

Bedste hilsner, Mie
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

Et meget lille spørgsmål skulle besvares, men det tog 9 dage

Har været på ski i Østrig. Ved en nedkørsel faldt jeg og fik en flænge i det ene knæ.
Blev behandlet på en klinik. Alt var da ok. Kom hjem som efter planen, og fik nogle dage efter en regning fra deres "Falck" for transport. Spurgte på Tryg, hvor en sådan regning skulle sendes hen. Men der var ikke noget svar før efter 9 arbejdsdage. Og med en besked om, at regningen ikke skulle til Tryg. Jamen for mig er det ikke ok, at der skal gå så lang tid. "Falck" skal jo have deres penge for det, som de har gjort. Og helst til tiden.
Tryg

Reply from Tryg

Kære Stig
Tak for din anmeldelse.

Jeg er ked af, at du oplevede lang behandlingstid i forbindelse med dit spørgsmål. Der kan være mange årsager, men ni arbejdsdage er lang tid at vente på en forholdvis simpel afklaring - det skal kunne gøres hurtigere. Jeg er glad for, at du har taget dig tid til at skrive denne anmeldelse, så vi har mulighed for at forbedre os. Jeg lader din henvendelse gå videre til rette afdeling.

Bedste hilsner, Mie
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

I forhold de udtalelser og vurderinger som synsmandens (taksatorens) udtalelser om skaden, synes jeg at at man slap lidt for nemt om ved det.

Stormskade på taget mod nord og omkring skotrenden mod vest, ved orkanen Bodil.
Jeg rykkede flere gange for at få det i gang. Der kom vand ind i huset og jeg måtte have
en spand under til at tage det værste. Hullet blev lukket med nyt underpap,(tømreren mente at der havde manglet pap over ydermuren og ud i udhæng, men det undlodhan at gøre. Tagstenene var ikke lagt op i lige rækker og jeg måtte bede om at få det rettet,
hvad der så blev gjort. Skotrenden skulle ,efter synsmandens vurdering lægges om,men der blev limet nogle sten sammen og slut. Det jeg er mest nervøsfor, er den næste storm. Kan vi så starte helt forfra?. Der må foreligge en synsraport et sted.
Tryg

Reply from Tryg

Kære Erik
Tak for din anmeldelse.
Jeg er ked af at høre om de udfordringer, du har haft i forbindelse med din stormskade. Jeg vil meget gerne sætte dig i forbindelse med en af vores skadebehandlere, der kan gennemgå sagen sammen med dig - ønsker du det, må du meget gerne sende mig en mail på hej@tryg.dk med dine kontaktoplysninger, så sørger jeg for, at vi kontakter dig.

Venlig hilsen, Mie
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

Kundeservice Vi følger med i jeres tilbud.

Kundecenter
Vi er glade for, at Tryg har et kundecenter i Næstved.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

Er det rigtigt hvad du siger om TRYK - ja da

TRYK - ja har du noget der er bedre? - nå nej der kan du bare se...
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

Super personlig service

Alt kørte fuldstændig automatisk.
Ny police via eboks, og formeget præmie tilbage betalt inden for otte dage.
Perfekt.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

overrasket over det gode tilbud fra TRYG

Jeg talte med Jacob, meget venlig og imødekommende med at give mig et tilbud på udvidet vejhjælp. Afventer nu , om tilbuddet vil holde når jeg modtager det skriftlige tilbud og nye policer.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

Nemt og hurtigt

Anmeldte skade via tlf. Blev mødt af imødekommende person.
Hurtig ekspedition og nemt at modtage erstatning.
God oplevelse
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

Der var godt nok fart på !

Policen landede i E-boks'en før jeg nåede at få brev fra konsulenten som tegnede forsikringen. Det har jeg aldrig set før! Jeg har før haft samme oplevelse i forbindelse med skadebehandling - så det går jo meget godt, der er fuld valuta for pengene.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

Jeg fik en virkelig god behandling

Jeg kan kun anbefale Tryg til alle. Jeg får verdens bedste service 😃
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

god og hurtig. betjening

Bilen gik død. Kom igennem. Til tryg hurtigt og hjælpen var super
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

Meget fin håndtering af vores stomskade - tak for det

God og forholdsvis hurtig hjælp, Hurtig tilbagemelding på henvendelse.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

Afventende, hvornår sker der noget mht. min forsikring?

Jeg håber da, at alt er som det skal være... Har jo ikke direkte talt med nogen personer fra Tryg...kun skrevet med dem... De ringede i min arbejdstid, hvor jeg ikke har været ved min telefon. Nu venter jeg så på videre tiltag.....men det kommer ve l(?!?)...
Tryg

Reply from Tryg

Hej Sonja
Tak for din anmeldelse - jeg vil meget gerne undersøge, hvor langt den omtalte sag er. Vil du sende mig en mail på hej@tryg.dk, hvor du kort skriver, hvilken forsikring det drejer sig om, så vil jeg sikre, at alt er som det skal være, og at du hører noget fra os.

Bedste hilsner, Mie
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

God og hurtig service

Havde fået stjålet min cykel, og jeg modtog hurtigt erstatning, så jeg kunne anskaffe mig en ny. Vil klart anbefale Tryg til studerende, det er hurtigt, nemt og til en god pris.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

god og venlig betjening.

Når jeg kontakter TRYG får jeg altid svar på de spørgsmål,jeg stiller.
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

Fik ikke svar

Havde 3 spørgsmål angående de nye forsikringsbetingelser.
F.eks hvordan "få stykker bagage" defineres....
Sidder stadig uden sikkerhed for at TRYG (hvis vores kuffert forsvinder) vil definere vores bagage som indeholdende få stykker...
Blev lovet at TRYG vendte tilbage men uden held.
Tryg

Reply from Tryg

Hej Maria

Det lyder ikke godt, at vi ikke har vendt tilbage med svar på dine spørgsmål. Vil du have ulejlighed med at gensende spørgsmålene til hej@tryg.dk? Så vil jeg være behjælpelig med at finde svar til dig.

Venlig hilsen, Mie
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

Hurtig og nem betjening

Jeg har aldrig haft andre forsikringer, tryg har givet mig en god betjening hver gang
Jeg har haft behov, og har jeg været i tvivl har jeg fået en god forklaring
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
Review by confirmed purchaser

nemt hurtigt og trygt

Nemt system at i kan bruge mit telefonnummer, så jeg ikke skal rode rundt efter policenumre
Sødt personale,
Nemt at I har en servicemontør, så i overtager sagen, jeg skulle ikke til at finde montør selv, og da det viste sig at den keramiske plade var udgået, ordnede montøren og Tryg det mellem sig og jeg fik bare pengene ind på min konto
stor ros
Erik Olsen

Tryg A/S

Hvem er vi..

Vi er det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Sverige, hvor vi har haft aktiviteter siden 2006, oplever hastig vækst. Vores godt 4.000 medarbejdere sikrer tryghed og værdi for 2,55 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Vi stræber efter høj kunde- og medarbejdertilfredshed.

Visit Tryg

Contact information

Call us on: 70112020
We live here: Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Denmark

Category

Trustpilot's Commitment

Trustpilot is committed to ensuring better online shopping experiences for everyone, which means we work hard to fight fake reviews. Find out more.

If you notice fake reviews on this company profile, we want to hear about it. Please contact Trustpilot here.

Trustpilot Subscriber

This company subscribes to Trustpilot Business services. Read more about our services for companies here.

No companies can delete or otherwise censor reviews.