Uniblue reviewed by

21 Reviews

trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

binder køberen til produktet

Virksomheden sælger software gennem flere kanaler. Et er kendetegnet for måden nemlig at kunden ikke kan bestemme om betaling af en forlængelse af abonnementet. Jeg har selv oplevet flere rykker mail om gentegning fra Uniblue og i den anledning søgte jeg på nettet på produktets pris. Her fandt jeg et tilbud på samme produkt og version til under 50% af forlængelses prisen.

Det må være et kunde krav at man selv kan bestemme ved betaling og udskiftning af produktnøgler.

/ivan
---
Locks the buyer to the product:
The company sells software through multiple channels. One is the hallmark of the mode namely that the customer can not decide on the payment of a renewal of the subscription. I have personally experienced several reminder e-mail about redrawing from Uniblue and on this occasion I searched online on the product's price. Here I found a quote for the same product and version to less than 50% of the renewal price.

It must be a customer claims that you can decide for payment and replacement of product keys.

/ivan
    Comment (?)