Xmediaking reviewed by

21 Reviews

trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars
trustpilot stars

2-3 måneders leveringstid / several months of delivery

Eksempel på den dårlige logistik ved webhandel
Xmediaking er en web butik og jeg har lagt en ordre den 28. juni 2011 og mangler stadig 50% af orderen 2 1/2 måned efter. Har skrevet 12 mails og modtaget svar 3 gange med undskyldning på at varen var forsinket men at den ville blive sendt indenfor 3 dage?. Firmaet sender en alternativ pakke uden at fortælle hvorfor og giver først besked afterfølgende om at det var en slags gave for min tålmodig. Men de lover at sende min oprindelige bestilling om 2-3 dage. Det er nu en måned siden jeg fik denne besked. Derfor mener jeg at det berettiger mig til at anmelde denne virksomhed så også andre kan bruge min erfaring.
Tålmodighed og tillid fra kunder er noget Xmediaking burde kigge nærmere på.

Ivan Warrer

---
Beispiel für die schlechte Logistik webhandel
Xmediaking ist ein Web-Shop und ich habe einen Auftrag über 28 platziert Juni 2011 und immer noch 50% der orderen 2 1 / 2 Monate später. Geschrieben hat 12 E-Mails und keine Antwort erhalten 3-mal mit der Ausrede der Partie verzögerte sich aber, dass es innerhalb von 3 Tagen verschickt werden?. Das Unternehmen sendet eine alternative Paket, ohne zu sagen warum und geben erste Meldung nach dem folgenden, dass es eine Art Geschenk für meine Geduld war. Aber sie versprechen, meine ursprüngliche Bestellung in 2-3 Tagen zu senden. Es ist jetzt einen Monat, seit ich diese Nachricht bekam. Also ich denke, dass es mich zu diesem Unternehmen zu melden, damit andere meine Erfahrungen nutzen kann berechtigt.
Geduld und Vertrauen der Kunden ist etwas Xmediaking betrachten sollten.
----
Example of the poor logistics of webhandel
Xmediaking is a web shop and I have placed an order on 28 June 2011 and still 50% of orderen 2 1 / 2 months later. Has written 12 emails and received no reply 3 times with the excuse of the lot was delayed but that it would be sent within 3 days?. The company sends an alternative package without telling why and give first message after following that it was a kind gift for my patience. But they promise to send my original order in 2-3 days. It is now a month since I got this message. So I think that it entitles me to report this company so others may use my experience.
Patience and trust from customers is something Xmediaking should look at.
    Comment (?)