Morten Blaabjerg´s profile

Reviews (9)

DSB

Kluntet og usikker håndtering af udlandsrejse

Har netop skrevet flg. til DSB Kundeservice (efter med megen møje og besvær at have opstøvet en email-adresse der kunne bruges) :

Til DSB Kundeservice,

Jeg ønsker hermed at indgive en klage over den rejse vi foretog med DSB 29/3 fra Odense til Berlin.

Jeg og min familie, ialt 2 voksne og 2 børn på hhv. 4 og 1 år havde 29/3 en mildest talt uheldig og skrækkelig oplevelse, da vi tog med InterCityExpress-toget fra Fredericia med retning mod Berlin - en rejse vi havde bestilt god tid i forvejen, fordi vi gerne ville give vores børn en god rejseoplevelse med toget - og ikke skulle skifte tog eller tilbringe lange ventetider i en lufthavn på vores rejse.

Det første der sker er at togføreren påtaler, at vi har en barnevogn og en klapvogn med toget - hvilket forlængst er blevet arrangeret med DSB da vi købte rejsen, hvorfor vi havde pladsbillet til barnevognen på strækningen Odense-Fredericia t/r. I toget til Berlin var det ikke muligt at bestille plads, men vi fik at vide, at vi gerne måtte medtage dem. Begge kan klappes fuldstændigt sammen, hvilket vi var igang med at foretage, da togføreren påtaler medbringelsen. Men idet medbringelsen af barnevognen er en klar forudsætning for at vi valgte at tage toget, forekommer det besynderligt, at dette skal påtales idet vi stiger ind i toget.

Vi kommer imidlertid efter dette godt afsted fra Fredericia, men efter kort tid tager rejsen en uventet drejning.

I nærheden af Vamdrup får vi at vide, at toget må holde stille og ikke kan køre videre, fordi der længere syd på strækningen har været en påkørsel - formodentlig af en person, men de nærmere omstændigheder kendes ikke.

Vi får at vide, at vi sandsynligvis skal videre med bus - selvom vi (vi og de passagerer vi talte med i nærheden) alle foretrak at afvente en normaldrift i toget, så vi fortsat (med nogen forsinkelse) kunne få den rejse til Berlin uden skift, som vi har bestilt og betalt, og for at undgå besvær med at skulle have bagage og barnevogn m.v. ud og ind af tog og busser, bl.a. af hensyn til vores børns rejseoplevelse.

Det kan imidlertid ikke lade sig gøre at skaffe busser, tilsyneladende - hvorfor toget holder stille i adskillige timer - inden der så kommer noget information om, at politiet nu har afspærret strækningen og afsøger denne med hunde, hvorfor vi alligevel skal med nogle busser videre. Vi får endvidere oplyst, at der slet ikke længere er nogen lokofører på toget - denne har angiveligt forladt toget, fordi han/hun er blevet sat til at køre et andet tog!

Vi tager indtil videre situationen med ro og oprejst pande, pakker roligt sammen og får børn og barnevogn m.v. ud af toget for at stige ind i de busser, der skulle kommer.

Der ankommer nogle busser, som fyldes til bristepunktet med passagerer fra toget, og som skal køre os til Vojens - hvilket tager vel mindst en halv times tid, hvis ikke længere. Vores børn er allerede nu temmelig trætte - den ældste falder i søvn på sit sæde kort inden bussen kommer til Vojens, hvor hun må vækkes, da vi skal af, angiveligt fordi vi herfra skal videre med et tog sydpå. Angiveligt, fordi det er så sparsomt med information, og fordi der ingen DSB-medarbejder er med de busser vi transporteres med, der kan fortælle noget om hvad de har tænkt sig.

Den næste oplevelse tager for alvor kegler, da vi får forlydender om, at togdriften nu er "normaliseret" hvilket vi ved selvsyn kan konstatere, da der holder et IC3-tog, der - netop idet vi myldrer ind på perronen - kører i sydgående retning, tilsyneladende uden efterretninger om, at dette tog muligvis (vi ved det ikke) skuile have haft passagerer med fra InterCity Express toget. Under alle omstændigheder uhyre frustrerende at stå i Vojens på det tidspunkt, hvor vi ellers ville have været i Berlin, under andre omstændigheder. Ventetiden på perronen i Vojens er kold for os alle - men der kommer ikke noget tog der skal køre os sydpå. Damen i kiosken overrendes af mennesker, der vil vide noget, men hun kan blot henvise til 70 13 14 15, som jeg og flere andre forsøger at ringe til. Efter temmelig megen vente-musik og efter at have trykket sig igennem adskillige "brugervenlige" telefonmenuer, og efter at have talt med to medarbejdere fra DSB, hvoraf den ene ikke vidste noget, andet end at togdriften nu var "normaliseret" (hvad det så skulle hjælpe?), og en anden, som ikke kunne hjælpe, men derimod kunne fortælle at han ikke kunne stille os videre til de der kunne hjælpe os, fordi de var netop i dette øjeblik (sådan fremgik det af samtalen) var ved at blive fyret...! - Der står vel omkring et par hundrede mennesker på Vojens station og fryser, fordi de er blevet dumpet der af nogle busser som DSB har bestilt, og netop i det øjeblik vælger DSB at fyre udlandsdivisionen...

Jeg afslutter samtalen med DSB - flere andre har haft bedre held end jeg, og det forlyder at der nu igen vil komme nogle busser, som denne gang skal køre os til Flensburg, hvorfra vi da vil kunne tage et tog videre til Hamburg og herfra til Berlin.

Busturen til Flensburg forløber omtrent som turen fra Vamdrup til Vojens - dog er den længere, og idet bussen er en turistbus og ikke en rutebil, må barnevogn m.v. skilles helt ad og pakkes ned i bussens bagagerum - sammen med de mange andre barnevogne m.v. der skal med. Undervejs er der forlydender om, at der måske slet ikke var nogen personpåkørsel - men en påkørsel af en fugl - og at dette skulle være årsagen til, at politiet afspærrede strækningen og ikke kunne finde den påkørte person.

Modtagelsen af DB i Flensburg er eksemplarisk - der er en meget venlig DB medarbejder der afventer de danske passagerer fra bussen og sørger for at bringe os alle helt hen til den rigtige perron og elevator. Man tænker uvægerligt - tænk, hvilken forskel det ville have gjort, om der havde været en DSB medarbejder med busser m.v. der på lignende vis havde kunnet guide og give ordentlig information. Men det skal senere vise sig, at DB ikke har noget at lade DSB høre, når alt kommer til alt.

Allerede i Hamburg - hvor der ingen information er udover den man selv kan opsøge i en informationsskranke - lykkes det at blive yderligere forsinket for os og de øvrige familier med barnevogne og små børn, der nu er blevet til en gruppe der følges ad. Det sker idet toget der afgår fra Hamburg mod Berlin nægter at tage os med, hvorfor vi må se på at toget ruller afsted foran snuden på os - og nu må vente yderligere på den næste forbindelse til Berlin, hvilket betyder at vi først er i Berlin omkring kl 21 onsdag aften.

Nu skulle man måske tro, at man ikke kan opleve flere uheldige oplevelser på sådan en togrejse. Men det er ikke tilfældet.

Da vi skal afrejse en lille uge senere fra Berlin med kurs mod Danmark viser det sig - informationerne kommer først, idet toget kommer ind til Berlin Hbhf. - at adskillige vogne, herunder de vogne, hvori vi havde bestilt plads, ganske enkelt ikke er tilkoblet toget, fordi de er "kaput". Disse vil først blive tilkoblet i Hamburg, viser det sig.

Igen er informationerne yderst mangelfulde. Resultatet er et tumultagtigt kaos på perronen og i de vogne der er på toget - 100 mennesker der forsøger at klemme sig ind i de samme togvogne, fordi de vogne de ellers skulle befinde sig i, ikke findes på toget. Vi rejser vel at mærke stadig med to små børn, og må tilbringe rejsen fra Berlin til Hamburg dels stående og siddende i en mellemgang i toget, og må finde os i at blive forulempet af andre passagerer, der nægter at trække længere ind i togvognen, hvilket forhindrer os og andre passager i at komme videre ind i toget. Ikke en undskyldning eller nogen form for kompensation eller plaster på såret gives der af DB i den forbindelse. Vi føler os faktisk godt gammeldags røvrendt. Det er efter mine begreber helt utænkeligt at DB ikke har haft informationer om de manglende vogne, som kunne have nået os på et langt tidligere tidspunkt. Vi har trods alt ventet på hovedbanegården i adskillige timer på vores tog, og en lille smule information på tavler eller fra en medarbejder ville have gjort underværker, for ikke at tale om, at det kunne have fået en langt højere prioritering at skaffe de nødvendige vogne.

Rejsen videre fra Hamburg til Fredericia forløber nogenlunde planmæssigt, bortset fra at toget her forsinkes så meget, at det ikke kan lade sig gøre for os at opnå forbindelse med det tog videre til Odense, som vi har pladsbilletter til. En mindre detalje - men måske virker det ikke specielt fremsynet at give os et "vindue" på så få minutter i Fredericia til at skifte tog, at der skal kun en mindre forsinkelse til, tilsyneladende, for at forbindelsen ikke kan opnås.

Jeg er desværre nødt til at sige, at vi efter denne rejseoplevelse vægrer os ved at vælge toget som rejseform næste gang vi skal ud at rejse med vores børn. Ikke pga. de opståede forsinkelser, men pga. den kluntede håndtering af situationerne - på både dansk og tysk side - af de uventede situationer, som skaber unødig usikkerhed, ekstra ventetid og stress.

Vi klager ikke over forsinkelsen af vores udrejse - vores rejse blev på lidt over 12 timer mod de forventede ca. 5 timer. Vi klager ikke over den uventede, opståede situation som vi var så uheldige at blive fanget i, som følge af en mulig personpåkørsel, hvilket i bekræftende fald er en dybt ubehagelig og sørgelig hændelse for alle involverede.

Vi klager over det, som vi har oplevet som en kluntet og usikker håndtering af situationen af DSB (og til dels DB), fravær af personale og service og af ordentlig information - og slet ingen som helst hensyntagen til at man som familie rejser med små børn, eller kompensation for, at man under ingen omstændigheder får et produkt der ligner det man har købt (en rejse uden skift og fravær af alt det besvær det indebærer). Vi klager også over, at forsinkelsen blev unødigt lang, pga den kluntede håndtering og dårlige information eller fravær af information og koordinering internt i DSB. Allerede da de første busser havde kørt os til Vojens fik vi via 70 13 14 15 at vide, at togdriften var "normaliseret" - og kunne til vores store frustration se tog køre sydpå - uden selv at kunne få lov til at køre med det tog vi havde købt billet til. DSB kunne have valgt at holde toget (og lokoføreren!) på strækningen og lade det køre videre til Berlin med den forsinkelse der nu engang var opstået - og på den måde undgå den umådeligt anstrengende - for os og vores børn, og for de øvrige rejsende, herunder mange andre familier med små børn - videre forsinkelse af vores rejse, herunder efterfølgende mange skift.

Vi klager også over, at vi på vores hjemrejse ej heller har fået det produkt vi har betalt for, denne gang uden nogen påviselig karakter af "force majeure", som den formodede påkørsel på vores udrejse efter alt at dømme kan kategoriseres som.

Venlige hilsener,
Morten Blaabjerg

Vedhæftet indscannet kopi af vores togbilletter samt faktura fra DSB.

Denne henvendelse er samtidig med indsendelsen til DSB publiceret online på undertegnedes blog samt på TrustPilot.

PS. Vedr. den anvendte email-adresse : Jeg ønsker ikke at benytte diverse tilbudte online-formularer til at kontakte DSB, da det fratager mig muligheden for at beholde en kopi af min email. Jeg finder det ærligt talt ikke en rimelig brugeroplevelse af organisationens webside, at man skal have oplevelsen af at blive trukket rundt ved næsen, fordi man vil sende organisationen en email. Jeg vil opfordre jer til at finde en simpel og brugervenlig måde at anvende email i organisationen på, dvs. ganske enkelt publicere de relevante email-adresser, hvor det er muligt at finde dem. Hvis alle andre kan, hvorfor skulle DSB så ikke også kunne?

Joakim Gramkow Brader, Yassin Khedri, Mortenand Emil Dan Kreutzfeldt Rasmussen found this review useful

One.com

Et godt "første" webhotel

One.com er et supergodt sted at starte op med at opbygge sit eget website. Det er nemt at registrere et nyt domæne og samtidig oprette sit webhotel, og nemt at tilgå sit website via f.eks. FTP. Prisen er samtidig (for et enkelt domæne) uhyre konkurrencedygtig.

Jeg havde mit første website hos One, og har haft det i hele perioden 2003-2009, og jeg kan varmt anbefale dem som en "første webhotel"-løsning, hvis behovet kun er til et enkelt site, der ikke kræver den store vedligeholdelse.

Ønsker man at drive flere websites, på flere forskellige domæner, og ønsker man rod-adgang (hvilket One ikke tilbyder), dvs. adgang til at udføre f.eks. scripts på serveren, og iøvrigt arbejde med opbygningen af serveren, har man brug for noget mere.

Jeg bruger idag Slicehost, som er ved at blive en del af Rackspace, som den "avancerede løsning" til drift af mere end en håndfuld forskellige domæner- hvilket jeg er udelt tilfreds med, til trods for at prisen er noget højere.

Men One var et godt, simpelt og ikke mindst billigt sted at starte.

Tjdata

Super produkt til en god pris!

Jeg købte fornylig en af TJDatas stationære PC-løsninger, en Super Multimedie-PC med WIndows 7, højttalere og en Samsung monitor, til en samlet pris på under 6.000 kr.

Da jeg besøgte butikken første gang fik jeg en halv times introduktion og vejledning til de forskellige PC-løsninger de havde, hvor der blev sat god tid af til at afdække mine forskellige ønsker og behov. Et par måneder herefter foretog jeg så en bestilling via nettet, efter telefonisk at have forhørt mig om leveringstiden på den ønskede monitor.

Blot to dage efter var PC'en bygget og det hele klar til afhentning, hvilket jeg fik besked om via sms.

Vi hentede selv det hele i butikken, og medarbejderen hjalp med at bære varerne ud i bilen.

Både computer, skærm og højttalere har fuldt ud levet op til forventningerne om en ydelsesstærk maskine, der kan håndtere hele Adobe-pakken, de fleste spil og film m.v. uden at kny - og med et minimum af støj fra blæsere m.v. (det var problemet med vores gamle maskine - en Acer pakkeløsning - den støjede som et ondt år). Alt det bestilte ekstraudstyr (selv det ekstra DVI kabel angivet i kommentarfeltet var husket) har også levet op til forventningerne.

Jeg har ofte før handlet i TJData i Odense. Det er en butik, som jeg kender for at være "det gode sted" at gå hen for at købe computerudstyr i Odense, fordi alle ansatte selv er computernørder, der selv bruger alle butikkens produkter, og derfor også ved alt om dem. De kan sagtens bruge masser af tid på information i butikken, hvis man har brug for vejledning, og er også ærlige og siger ligeud, når der er noget de ikke ved.

Det er første gang jeg har købt en computer hos TJData - men det er sandsynligvis ikke den sidste.

Alfatravel

Vellykket studierejse til Budapest

I foråret 2010 rejste jeg og to kolleger til Budapest med en klasse, på en rejse arrangeret af Alfatravel. Rejsen var yderst velplanlagt og vi kan kun anbefale Alfratravel som arrangør af studierejser. Selv da det hotel, som vi oprindelig skulle have været indlogeret på, lukkede pga økonomiske vanskeligheder, blev vi indlogeret på et andet hotel af en fin standard, hurtigt og uden nogen problemer.

wupti.com

Hurtig levering, fint produkt

Vi købte fornylig et Gorenje fryseskab hos Wupti.com til en fin pris. Vi havde mulighed for at aftale hvornår det skulle leveres. Fryseskabet blev leveret med 3x34 på præcis det aftalte tidspunkt, og varen levede op til alle forventninger.

Vi havde betalt ekstra for at få fryseskabet leveret til det første rum, da vi skulle have det til at stå i vores kælder, og vi var bekymrede for, at vi ikke selv kunne bære det derned. Der er en smule lavt til loftet og det viste sig vanskeligt at komme rundt i kælderen med fryseskabet i indpakket tilstand. Vognmanden var meget fleksibel og tålmodig i fht. de vanskeligheder leveringen præsenterede.

Onkelthomas

Lækre smørrebrød til en konkurrencedygtig pris

Vi bestilte omkring 50 stykker smørrebrød til vores søns navngivningsfest. Maden blev leveret til døren, på klokkeslet. Kvaliteten og service var i top - og prisen var mere end rimelig.

NB! Det Onkel Thomas kalder "standard" smørrebrød er det der svarer til almindeligt dansk højt belagt smørrebrød. Jeg tør ikke forestille mig hvordan "luksus" udgaven da ser ud.

LIC NetShop

Defekt BRIO-komfur og utilstedelig behandling

Anmeldelse af LIC's netbutik.

http://www.lic.dk
https://www.lic-netshop.dk

NetShop@lic.dk

Min kæreste købte et BRIO-komfur på vegne af mormor til min datter i julegave. For at være på den sikre side, købte de komfuret i god tid og vi modtog komfuret 29. august 2008. Da det var en julegave blev komfuret pakket ind og stillet væk, så der ikke var nogen nysgerrige sjæle, der skulle opdage julegaven. Det kostede 270 kroner.

Her i juledagene konstaterer vi at komfuret er flækket hele vejen ned i den ene side, angiveligt fordi det er blevet ødelagt under forsendelsen. Stor skuffelse over at varen ikke var iorden.

Vi kontakter idag LIC pr telefon for at få dem til at tage varen retur og enten bytte til et andet komfur eller give pengene tilbage for komfuret, hvis ikke de har andre på lager. Vi får at vide, at vi har "opdaget skaden for sent", at vi skulle have "åbnet pakken ved modtagelsen" (en åbenlys erkendelse, som vi også selv har gjort) og at LIC godt vil refundere komfuret men ikke betale returportoen (min. 70 kr), fordi der er "gået så lang tid".

Under samtalen i telefonen henvises der gentagne gange til LICs købsbetingelser. I disse står :

"Du skal indsende din reklamation højst to uger efter at du har konstateret fejlen. I tilfælde af fejl eller mangler ved varen godtgør LIC selvfølgelig returportoen."

I telefonsamtalen nægter virksomheden dette, med henvisning til at vi "skulle have" (hvilket selvsagt ville have været en god idé) opdaget fejlen ved modtagelsen. Virksomheden henviser også til købsbetingelserne, som "vi burde have læst". Det er igen vores fejl som kunder.

Da jeg på min kærestes vegne protesterer over at LIC ikke vil påtage sig ansvaret for at have sendt varen i en uforsvarlig indpakning, der har betydet at den er blevet ødelagt, får jeg bl.a. at vide at jeg som kunde behandler virksomheden dårligt, og at virksomheden skal beskytte sig imod folk der vil snyde virksomheden. Jeg spørger flere gange direkte til om henvisning til regler er vigtigere for virksomheden end forholdet til de kunder der behandler virksomheden dårligt ved at handle i deres virksomhed. Jeg siger at jeg synes virksomheden pisser på deres kunders følelser, hvortil svaret lyder, at virksomheden opfører sig "professionelt".

Følelserne kommer i kog, når man oveni skuffelsen over en defekt vare skal opleve at en virksomhed der ikke vil erkende at have begået en fejl og "naturligvis" som der står i virksomhedens egne købsbetingelser, betale alle returomkostninger. Det er ikke en virksomhed, jeg ønsker at handle hos i fremtiden. Gør man det, gør man det med risiko for at blive mistænkeliggjort med henvisning til virksomhedens "regler", på tværs af alle kundehensyn og hensyn til de skuffelser, som den defekte vare i dette tilfælde gav anledning til.

Kvickly

Groft psykisk overgreb og falsk anklage for butikstyveri

Jeg var i Rosengårdcentret i Odense efter at have afleveret min datter i vuggestuen og havde en time tilovers, fordi en butik, hvori jeg skulle bytte noget tøj ikke åbnede før kl 10.00 Jeg besluttede derfor at gå i Kvickly Extra for at kigge på bøger og DVD'er, for at se om der skulle være nogen gode tilbud. Det tror jeg ikke, at jeg gør igen.

Efter at have kigget langt og længe efter film for at fordrive tiden beslutter jeg mig for at købe en børnebog til min datter. Da jeg har betalt ved kasselinien spørger kassedamen om hun må kigge i min taske. Som det venlige menneske jeg er gør jeg instinktivt klar til at hjælpe hende, før det går op for mig, hvad det er hun beder om. Så siger jeg nej. Jeg spørger hvorfor hun vil det, og hun siger at det er hendes chef der har bedt hende om det. Så siger jeg, at så må hun bede sin chef gøre arbejdet selv, istedet for at sende hende i byen. En mand der ser ud til at være chefen tropper op og beder igen om at måtte kigge på tasken. Da jeg igen nægter ringer han til en anden fyr om et "formodet butikstyveri", som jeg angiveligt skulle have begået og som de "har på video". På et tidspunkt beder han mig også om at følge med sig, hvilket jeg også nægter, og hvortil jeg spørger, om det er fordi kasseliniens øvrige kunder ikke skal finde ud af, hvordan Kvickly Extra i virkeligheden behandler deres kunder. Instinktivt griber jeg efter min mobiltelefon for at dokumentere det overgreb jeg bliver udsat for. Der er nu ankommet yderligere to medarbejdere, og jeg tager billeder med telefonen af dem - i en meget ringe kvalitet, men det er i situationen mit eneste våben overfor det jeg bliver udsat for - som en desperat metode til at udligne stillingen og genvinde en smule værdighed. Ingen af medarbejderne er glade for at blive fotograferede. På et tidspunkt bliver een af medarbejderne så desperate, at han nærmest bedende spørger "Hvorfor kan du ikke bare vise os hvad der er i din taske"?

Jeg har intet i min taske som tilhører Kvickly Extra og som jeg uberettiget har tilegnet mig. Jeg behøver ikke bevise dette overfor butikken, ligeså lidt som mine gæster skal vise deres tasker frem når de forlader mit hus, for at bevise at de ikke har stjålet fra mig. Det tillidsforhold, som er en del af enhver handel, bliver krænket allerede i det øjeblik nogen beder mig vise indholdet af min taske frem. Jeg er ligeglad med hvad deres video viser eller hvordan de tolker hvad de ser. Jeg er ligeglad med at det virker mistænkeligt at jeg går rundt og kigger på varer i en time - eller hvad det nu er de har tænkt, før de - på den meget mærkelige måde - konfronterede mig med deres anklager. Jeg vil behandles med respekt og ordentlighed, det samme som jeg forventer af ethvert andet fremmed menneske jeg møder, hvadenten det menneske repræsenterer sig selv eller en privat virksomhed eller en offentlig myndighed.

De eneste jeg vil tillade at kigge i min taske, kropsvisitere mig eller lukke ind i mit hus for at ransage det, er politiet.

På et tidspunkt spørger jeg, hvor længe der vil gå inden politiet (som er de eneste jeg vil lade se indholdet af min taske) ankommer. Der kan meget vel gå 45 minutter bliver der svaret. I så fald, svarer jeg, bliver jeg nødt til at gå, da jeg skal være et andet sted inden da. Optrinnet havde allerede på det tidspunkt forlænget mit ophold i Rosengårdcentret med noget længere, end jeg havde regnet med.

Jeg fortæller butikspersonalet, at hvis de ønsker at stoppe mig, må de gøre det med magt og foretage en civil anholdelse, ellers så vil jeg forlade dem, hvilket jeg herefter gør. Personalet fremturer og forfølger mig halvvejs op ad centrets gade men opgiver derefter, med beskeden om, at jeg ikke skal vise mig i deres butik igen.

Jeg gik fra butikken mildest talt stærkt rystet. Ubehaget sidder i min krop endnu. Jeg tror man skal prøve det, for at mærke hvor chokerende og ubehagelig en oplevelse det er at blive udsat for sådan en anklage, uden den fjerneste skygge af bevis. Jeg blev chokeret og dernæst rasende. Men det er så stort et overgreb, at jeg tror jeg vil få svært ved bare at nærme mig Rosengårdcentret og Kvickly Extra uden at mærke et ubehag ved det overgreb som jeg blev udsat for den fredag. Vel at mærke ikke af en statslig myndighed som har bemyndigelse til - i værste tilfælde - at foretage nødvendig magtudøvelse, men af en privat virksomhed og dens selvforanstaltede anklage- og undersøgelsesvirksomhed.

Hvis du handler i Kvickly Extra i Rosengårdcentret i Odense løber du den risiko, at præcis det samme kan ske for dig. Hvis ikke butikker som Kvickly Extra forstår, at det har konsekvenser, at de udsætter deres kunder for falske anklager og nedværdigende oplevelser som den jeg har været udsat for, forstår de ikke, at de er nødt til at finde andre metoder at håndtere deres problemer (ex. butikstyveri) på. Jeg accepterer ikke at medvirke til den type problemløsning denne butik praktiserer, ved at tillade butikkens personale at begå carte blanche overgreb imod mig eller andre kunder, som de tilfældigvis synes ser mistænkelige ud på deres overvågningskamera.

Hændelsesforløbet fandt sted 12. september 2008.

Carsten Belmark, Hygge, Hans95, Tommy, Thomas H, Tina Christiansen, peter dahlgaardand Thomas Christensen found this review useful

Getmore

Langsom levering, men fin vare

Bestilte memory card samtidig med kamera i England. Fik kamera efter få dage, mens memory card'et fra Getmore måtte vente noget i retning af tre uger. Bortset fra ventetiden intet at beklage sig over - varen var i fin stand og til en god pris :-)

Morten Blaabjerg´s profile

profile image of Morten Blaabjerg
Morten Blaabjerg
Reviewer
Male, 1973
Odense, Denmark

About

Hvis der er noget der kan bringe mit pis i kog er det når en virksomhed tror at den kan slippe afsted med at behandle sine kunder skidt - eller som skidt. Og på den anden side kan man blive så glad for en oplevelse med et produkt eller god service, at man mere end gerne vil give virksomheden et par pæne ord med på vejen - for at hjælpe andre til at finde dem, og få en lignende god oplevelse. Jeg mener vi som kunder har et stort medansvar for at styrke de virksomheder, der forstår hvad god service, et godt produkt og gensidig respekt er, og for at sprede kendskabet til de, der ikke gør, og derfor tér sig derefter.