Bruno Bjerre Nielsen´s profile

Reviews (2)

Det Faglige Hus

Min usikkerhed og skepsis blev gjort til skamme

Da jeg meldte mig ind i Det Faglige Hus var det med en vis usikkerhed omkring hvad de virkelig kunne når det gjaldt. Et par år efter blev jeg syg og nu skulle Det Faglige Hus så stå sin prøve. Det var ikke uden en vis portion usikkerhed og skepsis jeg kontaktede Det Sociale Team under det Faglige Hus og fortalte dem om min sygdoms situation.
Det skulle dog hurtigt vise sig at min usikkerhed og skepsis overfor det Faglig Hus blev gjort til skamme. Ganske få dage efter blev jeg kontaktet af en yderst kompetent og faglig dygtig socialrådgiver ved navn Line Middelhede som herefter førte min sag overfor de kommunale myndigheder. Hver eneste gang der var et møde dukkede hun op og støttede mig, skønt hun måtte køre 200 km hver gang. Det hele endte med at jeg blev bevilget Fleksjob og i dag har jeg en hverdag, jeg kan klare med min skavanker. Tusind tak til Det Faglige Hus og ikke mindst Line Middelhede for yderst kompetent støtte, samarbejde og rådgivning i en svær situation.

Bravo Tours

Utrolig dårlig service og total ligegyldighed på Bravo Tours hotel

Vi var i perioden fra 7. juni til 14 juni i Bodrum med Bravo Tours vor vi boede på Hotel Mavi Kumsal som ifølge Bravo Tours er et kategori 3+ hotel.

Ved ankomst til vores værelse torsdag konstaterede vi, at blandingsbatteriet ved håndvasken i badeværelset var defekt. Vi henvendte os omgående i receptionen og bad om udbedring af blandingsbatteriet. Efterfølgende blev blandingsbatteriet forsøgt limet, men blot med det resultat, at det igen var defekt ved første berøring. Vi bad igen hotellet om at foretage en ny reparation, det skete bare aldrig og hele ugen måtte vi benytte blandingsbatteriet i badekarret til håndvask og tandbørstning. Senere samme dag begyndte lyset i værelse, gang og badeværelse at blinke konstant. Igen rettede vi henvendelse til receptionen med ønske om udbedring. En servicemand fra hotellet brugte herefter halvanden time på vores værelse for at reparere lyset - denne reparation foregik netop i samme tidsrum som vi ønskede at benytte badeværelse og klæde om.

Fredag forlod vi værelset ved 10-tiden og kom tilbage ved 17-tiden. Her kunne vi konstatere, at der ikke var udført rengøring eller skiftet håndklæder. Vi måtte igen henvende os i receptionen og bede om at få gjort rent. Efterfølgende kom 2 hotel ansatte op på værelset med toiletrulle og tømte affaldsbeholdere. Der blev ikke fortaget sengeredning eller nogen form for rengøring.

Søndag forlod vi værelset ved 12-tiden og kom tilbage ved 23.30-tiden. Her kunne vi atter konstatere, at der ikke var udført nogen form for rengøring, ikke redt seng eller skiftet sengetøj, ikke tømt affaldsbeholdere, ikke skiftet håndklæder eller isat ny toiletrulle. På grund af det sene tidspunkt orkede vi simpelthen ikke igen at skulle kontakte receptionen og på ny bede om rengøring, så intet blev gjort den dag. Efterfølgende måtte vi selv hente en toiletrulle på toiletterne ved pool-området.

Tirsdag forlod vi værelset ved 11-tiden og kom tilbage ved 16.30-tiden. Her kunne vi igen konstatere at der ikke var udført nogen form for rengøring, der var ikke redt seng eller skiftet sengetøj, ikke tømt affaldsbeholdere, skiftet håndklæder eller isat ny toiletrulle. Vi kontaktede omgående guiden fra Bravo Tours som lovede øjeblikkelig at kontakte hotellet og klage. Kort tid efter ringede guiden tilbage og fortalte at der omgående ville blive udført rengøring på værelset. I samme forbindelse fortalte han at hotellet beklagede meget de gentagne servicesvigt og gerne ville sige undskyld med en middag i hotellets restaurant. Efterfølgende forlod vi værelset ved 20-tiden uden at den lovede rengøring var blevet udført. Da vi kom tilbage til værelset ved 23.30-tiden var den lovede rengøring stadigvæk ikke udført. Igen måtte vi bevæge os til toiletterne ved pool-området for at få en toiletrulle.

Onsdag morgen kontaktede vi guiden fra Bravo Tours og fortalte at den lovede rengøring fra dagen før aldrig blev udført. Vi aftalte omgående et møde i hotellets lobby, hvor vi forelagde guiden hele sagen og fortalte at vi ikke ønskede hotellets middag som kompensation for alle de fatale mangler og problemer. Umiddelbart efter forlangte guiden et møde med hotellets leder, som blot trak lidt på skulderne og ikke kunne svare på nogle af hendes ellers yderst kompetente spørgsmål. Vi blev dog lovet at få rengøring, hvilket også blev udført. Da vi senere på eftermiddagen igen kom på værelset kunne
vi så blot konstatere at nu havde vi ingen håndklæder på værelset. Efterfølgende måtte vi igen kontakte guiden, som omgående kontaktede hotellet. angående de manglende håndklæder. Dette resulterede i at vi i løbet af 2 timer igen fik håndklæder.

Samlet set fik vi udført rengøring 3 dage ud af de 7 dage som vi ifølge Bravo Tours specifikationer var lovet. Vi fik skiftet sengetøj 1 gang på en uge mod de 3 gange som vi ifølge Bravo Tours specifikationer var lovet. Vi måtte selv i 2 tilfælde hente toiletruller på toiletterne ved pool-området. Mindst en gang var vi uden håndklæder i flere timer. Vi fik aldrig udbedret det omtalte blandingsbatteri, skønt vi og guiderne forsøgte os med henvendelser til hotellet flere gange. Ud over dette oplevede vi næsten dagligt en ubehagelig lugt af dieselolie som kom fra gulvafløbet i badeværelset.

Alt i alt oplevede vi en katastrofal dårlig hotelservice og en total ligegyldighed fra hotellets side. Vores formål med ferien vare at slappe af og nyde vores ferie. Desværre blev dette aldrig virkelighed, fordi vi næsten dagligt skulle løse problemer med hotellet og guider. Ovenstående forløb var til stor daglig irritation og var klart med til at give os en væsentlig dårligere ferieoplevelse.

Efter vores hjemkomst fremsendte vi en klage til Bravo Tours kundeservice, som efterfølgende bruge 5 uger på at behandle klagen. Vi forsøgte to gange at kontakte kundeservice, for at høre hvordan det gik med behandlingen af vores klage, men mødte begge gange kun arrogant personale som var total afvisende over for os.

Efter 5 uger blev vi så ringet op med et ultimativt tilbud om en samlet kompensation på 700 kr for 2 personer. Set i lyset af de mange mangler, svigt og utrolig dårlig service vi oplevede på vores ferie, betragter vi beløbets størrelse som en latterliggørelse af os og vores ferie. Hvis vi fratrækker omkostninger til telefonsamtaler, svarer det til en kompensation på latterlige 300 kr. pr. person.

Efterfølgende har vi forsøgt at sende en personlig mail til direktøren for Bravo Tours Peder Hornshøj fore at klage over hele sagsbehandlingen. Dette har dog ikke givet noget resultat, da man hos Bravo Tours tillod sig den frækhed at stoppe den personlige mail, og herefter omdirigere den til kundeservice på ny.

Vores konklusion er følgende: Når man hos Bravo Tours opkræver betaling for en vare inden den er blevet leveret til kunden, har man en ganske særlig forpligtigelse til at kunden får det som var aftalt i ydelsen, og netop her løber Bravo Tours helt klart fra aftalen. Vi oplever endvidere at Bravo Tours kundeservice viser deres totale ligegyldighed og arrogance over for os - når rejsen er betalt stopper al service over for kunden.

Et godt rejsebureau kendetegnes ikke ved de gode ferier uden problemer, men netop på hvordan bureauet stiller sig når der opstår problemer på ferien. Her må vi blot konstatere at der er meget langt til at Bravo Tours kan betegnes som et godt rejsebureau.

Vi vælger med garanti aldrig mere at rejse med Bravo Tours!

Forleden fik vi en mail fra Bravo Tours med følgende tekst : Vi glæder os til at tage ansvaret for din ferie! Dertil kan man blot konstatere - det ansvar magter Bravo Tours simpelthen ikke!Kommentar til besvarelsen fra Lise hos Bravo Tours

At du giver udtryk for at i hos Bravo Tours er kede af at vi fik en dårlig oplevelse, er ingen nyhed. I snart samtlige mails vi har modtaget fra kundeservice gives der udtryk for det, men hvad skal vi bruge det til? Fakta er at vi ved samtlige kontakter med kundeservice kun blevet mødt med arrogance, ligegyldighed og ultimative afgørelser.

Det forekommer os meget mærkeligt og aldeles uforstående, at du skriver vores brev til direktør Peter Hornshøj er blevet læst af direktionen. Tidligere har en medarbejder hos kundeservice i en mail til os, skrevet at mailen blev frasorteret af en sekretær og returneret til kundeservice. Kunne det mon tænkes at de hos Bravo Tours omgåes sandheden lidt?

Vi du ikke være så venlig at fortælle os hvor man skal reklamere kl. 12 midnat?. Ved ankomsten til Bodrum gjorde guiden netop opmærksom på at servicetelefonen kun var en nødtelefon i aften og nattetimerne. Endvidere måtte vi konstatere at der absolut intet skete da vi første gang klage til guiden over manglende rengøring. Så selv med Bravo Tours mulighed for at kompensere for den manglende rengøring - så skete der intet.

At jeg altid er velkommen til at henvende mig til jeres kundeservice eller salgschef, kan jeg desværre ikke bruge til noget. Dels er der tydeligt fra Bravo Tours side gjort opmærksom på følgende: » Der er ikke mere vi kan gøre i sagen, og anser den som afsluttet«. Dels har jeg også tydeligt gjort opmærksom på at vi aldrig mere skal rejse med Bravo Tours.
MÆRKELIGT SÅ TAVS DE BLEV HOS KUNDESERVICE I BRAVO TOURS - DET KNIBER NOK MED DE GODE SVAR!

Kenneth Korfitz Tranekjer found this review useful

08 August 2012

Reply from Bravo Tours

Hej Bruno.
Vi er kede af, at du har haft en dårlig oplevelse med rengøringen på dit hotel og ikke er tilfreds med vores kundeserviceafdelings behandling af din sag.
Indledningsvis kan vi oplyse, at når vores direktion modtager en henvendelse som din, så læser de den naturligvis omhyggeligt igennem; men overlader det til kundeservice af behandle og svare gæsten. Det er almindelig praksis hos Bravo Tours.
Vi vil også tillade os at gøre opmærksom på, at på alle vores billetter skriver vi tydeligt, at enhver reklamation hurtigst muligt skal gøres gældende overfor vores rejseledere med henblik på afhjælpning. Undlader man at gøre det, så fratager man os muligheden for at rette en fejl, og derfor mister man reelt retten til efterfølgende at kræve erstatning.
Du er altid velkommen til igen at henvende dig i vores kundeservice eller hos vores salgschef.
Hilsen Lise, Bravo Tours

Bruno Bjerre Nielsen´s profile

profile image of Bruno Bjerre Nielsen
Bruno Bjerre Nielsen
Reviewer
Male, 1955
Herning, Denmark

About