Kurt Larsen´s profile

Reviews (3)

Skat

Ren galematias..!

Uddrag af min mail, sendt på SKAT tast-selv:

Jeg har modtaget skrivelse dateret 8/8-2012 fra SKAT om at man har fået at vide af mit forsikringsselskab at jeg ikke længere har lovpligtig ansvarsforsikring på mit køretøj XXXXX

Man anmoder derfor om at jeg enten sender et gyldigt forsikringsbevis eller indleverer nummerpladerne til en nummerpladeekspediton, og at hvis jeg ikke foretager mig noget, henter politiet nummerpladerne.

Kære SKAT.. - jeg beklager ikke at kunne indlevere nummerpladerne, idet mit køretøj - en EU-45scooter, forsynet med én enkelt nummerplade - blev stjålet d. 5/5-2012, - se vedhæftede kopi af politianmeldelse dateret 5. maj 2012 - og jeg har i sagens natur afmeldt ansvarsforsikringen (og modtaget overskydende præmie retur).

Såfremt politiet - mod forventning - skulle finde mit stjålne køretøj og returnere dette til mig i køreklar stand og med nr.pladen i behold, vil jeg anmode mit forsikringsselskab om genoptagelse af forsikringen.

'Venlig' hilsen

DELACOURDANIA

Der er ingen forståelse at hente i tilfælde af opstået social begivenhed såsom sygdom af længere varighed... :-(

Advokatpartnerselskabet i Aarhus C er inkassoadvokat for bl.a. Jyske Finans A/S, Silkeborg og behersker den ædle kunst på under ½ time at kontakte sin klient for at få bekræftet et - formentlig på forhånd - givet afslag på tilsendt betalingsforslag, selvom nogle få ugers ekstra betalingsfrist ville have stor betydning for den af længere varighed sygdomsramte debitor, idet gælden af mindre målestok ville være væk og restgælden ajourført indenfor de næstkommende 1½ måneder.

Af firmaets hjemmeside fremgår det bl.a.:

"Lige gode til mennesker og paragraffer"

- dette slogan burde advokaterne tage op til grundig overvejelse..!

- Har givet (1) - nej 0 (nul) stjerner til Jyske Finans A/S og tildeler hermed også DELACOURDANIA det samme antal stjerner.. - 0 stjerner..! - selvom man desværre for at kunne sende anmeldelsen er nødsaget til at tildele mindst 1.

Jyskefinans

Der er ingen forståelse at hente i tilfælde af opstået social begivenhed såsom sygdom af længere varighed... :-(

Jyske Finans A/S, Silkeborg fortjener foreløbig 0 ud af 5 stjerner ud fra en selvoplevet indirekte kontakt med dette griske finansieringsselskab..!

Desværre må man nøjes med at give 1 stjerne, - en meget lav rangering, idet man derved tilkendegiver at have været udsat for en uacceptabel oplevelse, urimelig og grov behandling...

Priser mig lykkelig over ikke personligt at have noget udestående med Jyske Finans A/S, Silkeborg..!

Kurt Larsen´s profile

profile image of Kurt Larsen
Kurt Larsen
Reviewer
Male, 1947
Denmark

About