Bill Isachsen´s profile

Reviews (1)

MEDION

Køb ALDRIG nogensinde en Medion computer !!

For fanden da, hvor kan man føle sig dum over at have købt en Medion computer, når man alle mulige steder advares imod det. Men det er desværre sådan, at man alt for nemt lader sig lokke af den lave pris og det fine udbud af udstyr, som deres computere ofte ser ud til at have. Men lad være - køb ALDRIG en Medion computer.

Som så mange andre trodsede jeg desværre også alle advarsler, og troede selvfølgelig at lige præcis mig skete der nok ikke noget for, men jeg blev klogere:
Jeg købte for ca. 10 måneder siden en Medion Akoya bærbar PC hos Aldi som efter nogle få uger viste sig at have en irriterende fejl med at den ind imellem nægtede at starte. Alle funktioner blev sat ud af drift, og maskinen var helt død. Efter nogle måneder begyndte fejlen at optræde så ofte, at jeg blev nødt til at fejlmelde den hos Medion. Og jeg regnede naturligvis med, at det bare var en formalitet, da jeg jo var dækket ind af deres flotte 3 års garanti.
Men hos Medion afviser man pure at udbedre fejlen under garantien, idet man henviser til, at den har været udsat for vold ! En computer som har stået på nøjagtig samme plads siden den blev købt, aldrig har været flyttet og ikke har en eneste ridse eller skramme?? Alligevel påstår man hos Medion at den har været udsat for vold, da man ved modtagelsen havde observeret, at der manglede ½ mm af plastikken i kabinettet ved siden af strømstikket. Og det vurderede man altså var årsagen til fejlen, selvom man end ikke havde gjort sig den ulejlighed at åbne maskinen, og se hvad fejlen i virkeligheden skyldtes. Så selvom der helt åbenlyst er tale om en medfødt fejl i maskinen, og det aldeles intet har med strømstikket at gøre, som Medion ellers påstår, så står man altså hårdnakket fast på påstanden om vold og er fuldstændig uimodtagelig overfor alle argumenter.
Så nu har jeg også ligesom mange andre oplevet hvor frustrerende det er i 6-7 uger at blive stillet rundt imellem inkompetente support- og servicemedarbejdere, som hverken kan eller vil tage stilling til noget som helst. Og den eneste reelle mulighed for kommunikation omkring ens servicesag er via mail til en tilfældig person i et servicecenter. En person som i øvrigt slet ikke er involveret i selve reparationen, og som overvejende giver det indtryk, at han/hun blot skal holde utilfredse kunder hen med ligegyldige standardsvar. Og svaret forbliver uændret at maskinen har været udsat for vold og derfor ikke er dækket af garantien, så en eventuel reparation vil blive helt for egen regning !
Så nu har jeg fået min computer tilbage uden reparation og stadig behæftet med en alvorlig fejl.
Jeg har efterfølgende igennem tredje part fået bekræftet at strømstikket i maskinen fungerer upåklageligt, og intet har med den pågældende fejl at gøre. Men det er tilsyneladende en hyppig fejl som optræder på flere af Medions maskiner. Og det er måske i virkeligheden det mest foruroligende i hele denne sag. For hvis blot Medion hævder at der er tale om vold, så bortfalder alle deres garantiforpligtelser jo smart nok, og man undgår at udbedre alle disse åbenlyse garantireparationer. Og det ser faktisk ud til at det er lige præcis det man forsøger på hos Medion. Jeg har således fået kendskab til flere lignende sager, hvor man nærmest pr. automatik påberåber sig at kunderne selv har udsat deres maskiner for vold. Så vær meget opmærksom på at hvis Medion kan finde bare den mindste lille ridse eller anden anledning til at påberåbe sig vold, så vil de fraskrive sig al ansvar og alle garantiforpligtelser. Og så kan du glemme alt om at få din computer repareret på garantien, uanset om den påståede bule, ridse eller hvad det ellers måtte være de har fundet, har nogensomhelst relation til den fejl som du har anmeldt.
I den sidste ende drejer hele dette cirkus sig desværre om, at Medion for enhver pris skal undgå at udføre reparationer under garantien og i stedet forsøge at få deres kunder til selv at betale for en eventuel reparation. Men man er åbenbart af den opfattelse at hvis kunderne presses længe nok, så skal de også nok betale. Det er gement bondefangeri, og det er fuldstændig forkasteligt, at Medion gang på gang slipper af sted med at holde deres kunder for nar på denne måde.

Så jeg vil gerne gentage det endnu en gang:
Køb aldrig nogensinde en Medion computer, selvom de på papiret ser tillokkende ud. Statistisk set vil du på et tidspunkt få behov for at få den repareret, og det kommer du med stor sandsynlighed selv til at betale for.
-Hurra for Medions 3 års garanti, den er da virkelig betryggende !

Lars Sørensenand Karsten Nielsen found this review useful

Bill Isachsen´s profile

profile image of Bill Isachsen
Bill Isachsen
Reviewer
1956
Denmark

About