Ulf L´s profile

Reviews (1)

ShopUSA

Se upp med godtyckliga villkor och okunskap!

Allt är sannerligen INTE OK med ShopUSA!
När man förväntar sig att de skall göra det man betalar dem för; processa en vara genom US Customs, då sviker dom genast! I mitt fall beställde jag ett LICENSFRITT (SÅVÄL i Sverige som i USA) magasin, som det inte är några problem att exportera förutsatt att man har/skaffar det rätta tillståndet från US Customs.
Trots att det i deras "terms & conditions" uttryckligen står: “When a shipment is tendered to SHOPUSA, SHOPUSA is thereby appointed as the agent for performance of customs clearance, where applicable.” och
"SHOPUSA is specified as the nominal consignee for the purpose of designating a customs broker to perform customs clearance. "
..Så förbehåller dom sig rätten att med subjektivt godtycke som grund låta bli att göra sitt jobb, d v s klarera föremål genom tullen.
Än värre är att man undlåter att tala om att man saknar nödvändiga exporttillstånd!
Av vilken anledning skall man använda sig av deras tjänster om det inte innebär att de har tillstånd att / kan hantera kontakter med tullen? Onödig utgift annars så vitt jag kan se!
I mitt fall finns det nu då en säljare som inte får sålt det han vill sälja, och en köpare som vill köpa men inte kan, och allt p g a att ShopUSA godtyckligt låter bli att göra det man betalar dem för!
VARNING för detta blufföretag, det finns andra som har rätt exporttillstånd!
---
Nedanstående kommentar från Michael innehåller en direkt felaktig uppgift: när han skriver "kræver en speciel tilladelse for at eksporter fra USA og importere til Danmark og Sverige" så visar det bara hur lite kunskap man har i sin yrkesutövning. Det är korrekt att det behövs ett tillstånd från US Customs för export (är inte det anledningen till att man anlitar en "customs broker" ??) men det är ett rent pappersarbete. Att IMPORTERA till Sverige kräver inga tillstånd alls, då magasin inte är, eller någonsin har varit, licenspliktiga.
ShopUSAs hantering av detta utstrålar inget annat än inkompetens och deras s.k. affärsidé är bara en vilja att utan ansträngning skinna okunniga människor på pengar.
---
...Och ShopUSA fortsätter naturligtvis med sina tomma bortförklaringar. Tjatar vidare som om det skulle vara något illegalt med ett magasin, som är fullständigt lagligt att importera till Sverige utan särskilda tillstånd... ShopUSA är som vanligt fel ute när det gäller svensk lagstiftning, ett mycket intressant faktum när det skall handla om ett företag som påstår sig vara experter på tull- och frakthantering!
Vad de än säger kvarstår faktum: Genom att ShopUSA INTE redovisar att dom INTE har de tillstånd som krävs för att exportera vapentillbehör (hade detta redovisats NÅGONSTANSpå hemsidan hade jag inte anlitat deras "tullklareringstjänster") har dom orsakat stora bekymmer så väl praktiskt som ekonomiskt för såväl säljare som köpare.
Jag har kontaktat ARN för att undersöka frågan om vem som skall ersätta mig för utgifter som porton, bankavgifter osv.

13 December 2012

Reply from www.SHOPUSA.com

Hej Ulf,
Vi beklager din opfattelse af SHOPUSA. Hos SHOPUSA håndtere vi alle typer af varer der er lovlige at eksportere fra USA og lovlige at importere i Danmark og Sverige. Men i dit tilfælde er der tale om en våben del som kræver en speciel tilladelse for at eksporter fra USA og importere til Danmark og Sverige. SHOPUSA er blevet frarådet på det kraftigste af US export regulations samt de danske og svenske toldmyndigheder ikke at importere hverken våben eller våben dele, idet dette kan forsinke vores logistik med flere uger, lukke vores forretning og værst af alt ende i de forkerte hænder. SHOPUSA har stor respekt for vores tætte samarbejde med de amerikanske eksport myndigheder samt de danske og svenske toldmyndigheder og vi følger deres retningslinier.
Man kan derfor med god grund anvende SHOPUSA service til at importere varer fra USA, sålænge det ikke er våben eller våbendele.

Opdateret 13/12-2012:
Hej Ulf. Vi importere alle varer der lovligt må eksporteres fra USA og lovlige at importere til EU. Våben og våbendele er ikke lovlige at eksportere eller importere medmindre man har en speciel licens og denne får man kun som certificeret våben leverandør. SHOPUSA er ikke våbenleverandør og ønsker ikke at være det. Vi har gennem hele processen været behjælpelige med at returnere dine våbendele til sælger. Hertil skal det nævnes at SHOPUSA kun øsnker at følge de retningslinier som angives af de amerikanske eksport myndigheder og af EU.

Venlig hilsen
Michael SHOPUSA Danmark og Sverige

Ulf L´s profile

profile image of Ulf L
Ulf L
Reviewer
Sweden

About