Søren Voigt´s profile

Reviews (2)

Højlund Mølle

Lovlig smart

Oprettet ordre på to paller træbriketter på nettet. Betalt beløbet med Dankort.

Højlund Mølle kunne ikke oplyse leveringstid på bestillingstidspunktet. Derfor skrev jeg udtrykkeligt i bestillingen - hvilket også fremgår af ordrebekræftelsen - at jeg gerne ville ringes op inden levering. Det blev jeg ikke. En god uge efter bestillingen holdt der pludselig en lastvogn og skulle losse 2 tons briketter. Rigtig træls situation. Forrige gang jeg bestilte briketter hos Højlund var det nøjagtig samme problem.

Faktura kom aldrig. Først da jeg rykkede anden gang for at få en faktura kom den så 5 måneder efter briketterne var leveret. Pludselig kunne jeg se, at jeg var blevet faktureret for levering selvom det tydeligt fremgår af ordrebekræftelsen at levering er gratis.

Beløbet i ordrebekræftelsen er ikke det samme som beløbet i fakturaen. Det er ikke mange penge til forskel, men er det for meget at forlange at de to ting stemmer? Også dette var nøjagtig samme rod sidste gang jeg handlede med Højlund.

Jeg har betalt. 2.263 pr. palle plus 250 kr. i levering. Da jeg havde brug for en palle mere ringede jeg til Højlund Mølle, og fik den besked af damen, at en palle mere ville koste det samme som de to foregående pr. palle. Det lød jo fair nok, men så slog jeg op på hjemmesiden og fandt ud af at listeprisen for een palle er kr. 2.245,- og at Højlund Mølle nu var i gang med at kræve 18 kr. mere end listepris for een palle. Jeg har altså betalt 250,- kr. (præcis fragten) for meget pr. palle for de to første plus og at jeg har betalt fragt på 250 kr. som jvfr. hjemmesiden ellers er gratis. Ialt kr. 750,- som Højlund har tjent på min ordre på to paller briketter.

Jeg sagde til damen at det var træls at finde ud af, at man havde betalt alt for meget sidst, og at jeg synes det var lovlig smart at sælge mig en ekstra palle briketter til en pris der lå over listeprisen på nettet. Hun svarede at hun kunne ikke gøre det anderledes. Hun ville få chefen til at ringe til mig. Det gjorde han aldrig.

OPDATERET:

Efter anmeldelsen kom på Trustpilot ringede chefen så. Han blev bare ved med at gentage den pris jeg kunne læse på nettet, og sagde at overprisen på de kr. 750,- havde jeg også betalt forrige gang jeg bestilte. Det er også rigtigt, men da ikke særlig god service. Han synes det var helt i orden at medarbejderen havde krævet mere end listepris, for den nye palle.

Han sluttede samtalen af, med at sige, at han nok skulle få min anmeldelse fjernet fra Trustpilot, og lagde så røret på.

Morten Work Clausen found this review useful

Trustpilot

Utroværdig

Min private blog/hjemmeside er blevet anmeldt på Trustpilot.dk, fordi jeg som privatperson nægtede at sælge en hundehvalp til en mand. Manden mente, at han havde krav på at købe en hundehvalp af mig, selvom jeg vurderede, at hans familie ikke ville få glæde af hundehvalpen (og omvendt). Jeg har henvist ham til en opdrætter, som havde hvalpe, der bedre passede til hans familie. Den hundehvalp, som jeg kunne have solgt til manden, har jeg selv beholdt. Der er ikke lavet nogen som helst aftale med manden, og da jeg nægter at sælge noget, foreligger der ikke noget køb. Manden anmeldte mig som person (nævner mit navn 8 gange i anmeldelsen). Jeg har et lille privat stueopdræt, som har lavet nogle få kuld hvalpe over de sidste 15 år. Jeg er altså ikke nogen professionel hundehandler.

Anmeldelsen var foretaget i september 2012, men jeg blev opmærksom på den ved et tilfælde d. 7. januar 2013, og anmeldte den til Trustpilot ud fra en forståelse af spillereglerne på Trustpilot, som er:

1. Der skal foreligge et købsbevis
2. Trustpilot.dk er ikke et sted, hvor private anmelder private
3. Anmeldelserne må ikke hænge navngivne personer ud
4. Trustpilot er upartisk

1. Købsbevis. Da anmeldelsen grundlæggende går på, at jeg IKKE vil sælge anmelderen noget, så var det indlysende, at det ville blive umuligt at fremlægge et købsbevis. Jeg skrev en klage og fik bekræftelse fra Support d. 8. januar 2013 på, at min klage var modtaget, samt at "Brugerne har 7 dage til at vende tilbage med et købsbevis inden vi arkiverer anmeldelsen.". Den 15. januar, syv dage efter anmeldelsen, rykkede jeg derfor og fik svaret "Anmeldelsen er startet behandlet d. 9. og hvis vi ikke har hørt fra anmelder d. 18, så arkiverer vi anmeldelsen. Dette er normal procedure og behandlingstid.". Hermed løb Trustpilot fra løftet om 7 dage og hævede det til 10 dage, som anmelderen havde til at fremlægge et købsbevis, som ikke eksisterede. Den 18. januar rykkede jeg så og fik nu svaret: "Vi har fået svar fra brugeren og indledt en dialog som endnu ikke er afsluttet. Vi forventer den er i midten af næste uge.". Nu var fristen pludselig gået fra 10 dage til 15 dage. Trustpilot nægtede at oplyse en grund til udsættelsen og forklarede ikke hvad "dialogen" gik ud på. Så i praksis er fristen på syv dage bare noget Trustpilot skriver. I praksis eksisterer der ingen frist, for Trustpilot forlænger efter behag denne frist uden begrundelse.

2. Privat anmeldelse. Allerede på anmeldelsestidspunktet gør jeg Trustpilot opmærksom på at jeg er en privatperson, og at siden som er anmeldt er min private hjemmeside som er 100% ukommerciel. I en email fra d. 10. januar skriver Trustpilot: ”Såfremt anmeldelsen er en privat til privat handel, og siden ikke bruges til erhvervsbrug, så hører den ikke hjemme på Trustpilot.” .Jeg spørger herefter, hvilken dokumentation Trustpilot vil se, hvortil Trustpilot svarer: ”Vi skal bruge en faktura eller en bestillingsbekræftelse der hæfter sig til domænet.” . Minutter senere sender jeg en pdf-kopi af faktura for seneste fornyelse af det domæne som er anmeldt. Fakturaen er udstedt til og betalt af mig privat. Jeg får svaret: ”Du sendte ikke den dokumentation vi skal bruge for at lukke sagen, da du ikke kan det. Som jeg har prøvet at forklare, så er det kun anmelderen der kan gøre det.”. Da Trustpilot stadig nægter at fjerne anmeldelsen efter 10 dage uden købsbevis, beder jeg som nævnt ovenfor om at få en ordentlig besked om, hvad der var fremlagt, og hvad det var for en ”dialog” der foregik. Dette nægtede Trustpilot at oplyse om, og skrev til mig d. 21. januar: ”Såfremt vi modtager et gyldigt købsbevis, så indsætter vi referencenummeret på anmeldelsen som kan ses via jeres B2B-login.”. Efter den korrespondance der har været er det en provokation at henvise mig som privatperson til at registrere mig som erhvervsvirksomhed. Jeg skriver til Trustpilot, at jeg vil forudsætte at jeg får adgang til at se købsbeviset (der jo må være dokumentfalsk der skal politiannmeldes) uden at oprette en erhvervsprofil, da jeg er ren privatperson. Dette svarer Trustpilot aldrig på, og i praksis er Trustpilot fuldstændig ligeglade med at jeg bliver anmeldt som privatperson.

3. Omtale af enkeltpersoner. Anmeldelsen nævner mit navn 8 gange - heraf de tre gange med både fornavn og efternavn. Til dette siger Trustpilot d. 8. januar 2013: ”Det er heller ikke i orden, at han nævner dit navn og det vil i alle tilfælde blive redigeret ud.” Med en simpel digital analyse af anmeldelser kunne Trustpilot med en meget lille fejlmargin finde anmeldelser der overtræder reglen om personnavne. Sålænge Trustpilot ikke orienterer dem der bliver anmeldt for første gang med en email, og så længe Trustpilot ikke vil foretage en digital scanning af anmeldelserne for forekomst af personnavne, er Trustpilot i virkeligheden en aktiv del af personmobberiet.

4. Trustpilot som upartisk. Da Trustpilot ikke fik noget købsbevis efter 7 dage, kunne man have læst anmeldelsen én gang til, og indset, at når der ikke kom noget købsbevis, var det fordi anmelderen selv havde skrevet, at jeg ikke ville sælge noget til anmelderen. Uden handel, intet købsbevis. Efter de 7 dage kunne Trustpilot have indset, at der nok ikke kom noget, og have fjernet anmeldelsen, og hvis købsbevis mod forventning skulle komme frem, så kunne anmeldelsen genoptages. Men i stedet lader Trustpilot mig hænge med et rigtig dårligt trustscore i i alt 15 dage. Upartisk? Nej helt ensidig venlig overfor anmelder.

-------

Den 23. januar – altså efter 15 dage - efter udveksling af i alt 35 emails (!) frem og tilbage - fjerner Trustpilot endelig anmeldelsen og sender følgende besked til mig (fuld ordlyd): "Vi har ikke modtaget noget købsbevis fra anmelder og vi har derfor i dag fjernet anmeldelsen fra profilen."

Trustpilot er arrogant og utroværdig forhold til de spilleregler Trustpilot selv har sat op.

OPDATERING EFTER TRUSTPILOT's KOMMENTAR:

Den 9. januar bad I om en redegørelse for, om det var et privat domæne. I fik en lang mail, hvor jeg detaljeret redegjorde for at dette var 100% ukommercielt. Den 10. januar bad I om fakturakopi som dokumentation for at domænet var privat. Det sendte jeg med det samme. Pludselig ignorerede I dokumentationen og kørte sagen til den 23. januar - det vil sige 13. dage efter at I havde fået den dokumentation i bad om, der viste at domænet var privat.

Dit regnestykke med 10 dage er forkert. Jeg har en bekræftelse fra jer dateret d. 8. januar at I har modtaget min kommentar til anmeldelsen, og at I vil undersøge sagen nærmere. Senere skriver I at I først har skrevet til anmelder d. 9. januar, men det er først d. 23. januar I fjerner anmeldelsen.

23 minus 8 = 15 dage og ikke 10 dage som du skriver. Selv hvis man regner fra d. 9. så er der tale om 14 dage = dobbelt så lang frist som det I lover på 7 dage.

Hvis Trustpilot vil have en flig af troværdighed tilbage, så må I fortælle hvad det er man som anmelder kan komme op med for at få jer til at fordoble fristen på de 7 dage. Ellers er de 7 dage illusorisk. Og iøvrigt burde I nok i al fairness ændre jeres løfte til "7 dage, eller hvad Trustpilot forhandler sig frem til med anmelder i den enkelte sag". Så svarer løftet mere til virkeligheden.

I kunne jo have valgt at fjerne anmeldelsen efter de 7 dage, og hvis I med den forhandling I hævder finder sted, men ikke vil dokumentere, lykkes jer at få anmelder til at komme frem med et købsbevis så kunne I have genindrykket anmeldelsen. Det er bare mærkeligt at det er så vigtigt for jer at fastholde en sag der slet ikke hører hjemme på Trustpilot, men som er ren personmobning.

Tilsyneladende synes Trustpilot ikke det er pinligt, at mit navn er nævnt 8 gange i en anmeldelse der har stået på Trustpilot i over 3 måneder uden at jeg har vidst at jeg var blevet anmeldt.

Kommentaren til min anmeldelse er egentlig kun med til at bekræfte det jeg skrev, nemlig at Trustpilot er utroværdig.

Mads Thomsen, Bjarke Chr., Lotte, Pia Nørgaard, B, Mille Hoffmann, Dimitri Cornelis Hardorff, prisen, Peter Johannesen, Finn Zeigermannand Kent Rasmussen found this review useful

30 January 2013

Reply from trustpilot.dk

Kære Søren

Tak for din omfattende anmeldelse.

Jeg forstår din frustration, men når vi en sjælden gang behandler anmeldelser, der er skrevet vedr. domæner, som muligvis ikke er kommercielle, er vi nødt til at være helt sikre på hvad der foregår. Derfor kontakter vi altid anmelderen for at se, om der foreligger nogen form for købsdokumentation.

Anmelderen får altid 7 hverdage til at reagere på vores henvendelse. I de tilfælde hvor anmelderen vender tilbage på vores henvendelse, og vi indgår i en dialog med anmelderen, kan behandlingstiden godt forlænges.

Vi har brugt 10 hverdage på at behandle din sag, da anmelderen vendte tilbage til os. Sagen er nu færdigbehandlet og anmeldelsen er blevet arkiveret.

Du er altid velkommen til at kontakte os på support@trustpilot.com, hvis du skulle have nogle spørgsmål.

Med venlig hilsen
Ghazaleh Mobkie
Trustpilot

Søren Voigt´s profile

profile image of Søren Voigt
Søren Voigt
Reviewer
Male, 1956
Årslev, Denmark

About