Per Hansen´s profile

Reviews (1)

Gjensidige

Erstanings sagen som var under alt kritik er der blevet rette for på tilfredstillende måde

Det lokale varmeværk gjorde os opmærksom på at vi sandsynligvis havde et rørbrud inde under huset, så vi kontakter Gjensidige da vi har dækning på skjult rør, det vil intet fortage sig før vi har fået lavet en såkaldt sporing, da sporingen konstaterede at der var brud under gulvet skulle vedkommende tage billeder af vores stue , gulv mm og give et bud på hvad han forventede der var galt , vel at mærke inden der var gravet op ,der ringer en VVS mand fra Struer som åbenbart er taksator og samarbejdspartner med forsikringen han spørger mig hvor stor vores stue er og hvad jeg mener nyt laminat koster pr m2 pris og hvad jeg mener det koster på at lægge dette gulv, han spørger til selve skadens omfang og der kan jeg kun svare at det jeg ikke før der bliver gravet op, han siger at der kun må skæres et lille hul i laminat gulvet( ikke klick men limet gulv ) og kun bankes et lille stykke af betongulvet op da det vist kun er et par m rør der skal skiftes og han mener godt at den lokale smed som jeg har valgt at bruge selv kan både skære gulv op og banke beton op det kan jeg af gode grunde ikke love ham, smeden får en tømre til at skære hul i gulvet og en entreprenør til at banke beton op og da skaden kommer til syne er den større end det taksatoren havde snakket om, men forsikringen siger at vi kun må lave hullet så stort altså brække det op som er nødvendig for at vi kan se skadens omfang,men vi må ikke påbegynde nogen reparation, der bliver så skåret større hul i laminat gulvet og banket mere beton op så hullet bliver stort nok til at vi kan se hvor galt det er med varme rørene, jeg har i mellemtiden fået en mail fra taksatoren med en beskrivelse af skaden og han mener at det drejer sig om!
Sporing efter utæthed, ophugning af ca 1m2 beton , udskiftning af 2 m rør, og reetablering af 30 m2 laminat gulv? jeg godtager kun den del af skadebeskrivelsen som jeg kan se og havde fået at vide inden man garvede gulvet op, tømeren har nu givet sin pris på at tage det gamle gulv op og lægge et nyt ned 30m2 Pergo laminat gulv i alt 15750,- kr smeden har givet sit overslag til udskiftning af rør og fittings (det er jo ikke kun 2 m rør som taksatoren mener) i alt 11793,- kr entreprenøren har givet overslag på , leje af beton hammer ,opgravning af beton og bortkørsel af gammelt beton,støbning af nyt beton gulv , samt oprydning ( det sviner ad h til) 10537,- kr så alt i alt løber udbedring af skaden op i ca 40000,- kr . forsikringen vil kun give det beløb som deres taksator har sagt det kan laves for,
det er gulv 8760,- kr + moms ,VVS 7200,- + moms og så har man tildelt mig et beløb guderne må vide for hvad på 624,- kr altså et beløb på i alt 20574,- kr .
jeg står nu med en opgravet stuegulv et ødelagt laminat gulv og en forsikring som kun vil give ca halvdelen af det som det koster at lave , man skriver så at jeg hvis jeg ikke er tilfreds med den erstatning de vil give, istedet kan jeg vælge deres taksator/reperatør (et vvs firma ?) til at udbedre skaden , udover at det er et meget reelt tilbud de lokale håndværkere er kommet med syntes jeg det er underligt at en taksator som ikke engang har været ude på stedet og se skaden kan vurdere at det kan laves for det halve af hvad det koster ?
og hvem betaler så for det som håndværkerne har lavet hos os indtil nu og hvad med kvaliteten hvordan vil den blive når det kun koster det halve at få taksator/reperatøren til at lave skaden , og så blev skaden opdaget i fredags d. 8/2 og det hele ligger nu stille ,dog har vi fået lavet nød varme det har smeden gjort for vores skyld , selv om han jo ikke må lave noget endnu, så det kommer vi nok selv til at betale, jeg skal godt nok have skiftet forsikrings selskab jeg har været kunde hos dem i 16 år og ikke kostet dem en skid så det her det her er bare for ringe.
øvrigt har jeg kontaktet en advokat det her vil jeg ikke finde mig i !

Lise og Per Hansen Snedsted

Nu er vi så efterfølgende blevet kontaktet af Gjensidige forsikringen, jeg har tilsendt dem nogle billeder af skaden og de har nu revurderet sagen og godtaget at dække hele skaden , så det var jo dejligt at få afsluttet sagen så vi kan få lavet vores stue færdig.
Lise og Per Hansen Snedsted

Karina Hansen found this review useful

15 February 2013

Reply from Gjensidige

Kære Per og Lise Hansen

Vi har gennemgået den sag, der hentydes til her og kan se at erstatningen ikke er gjort endeligt op endnu. Vi har straks bedt vores samarbejdspartner om at kontakte jer for genbesigtigelse, så sagen kan afsluttes hurtigst muligt og på tilfredsstillende vis.

Per Hansen´s profile

profile image of Per Hansen
Per Hansen
Reviewer
Male, 1957
Snedsted, Denmark

About