Cronborg´s profile

Reviews (3)

FOZZ

Glimrende & hurtigt

Også prisen var helt i orden på vores køb af 2 Nobis jakker.

Finansbanken

Utroværdig! Hvad sker der dog for FinansNetBanken?

-Nu en netbank helt uden netbank-vilkår!
Sparekassen Lolland, som er den nye ejer af banken, har skyndt sig at indføre nye uigennemsigtige vilkår, og dermed fjernet FinansNetBanken helt fra det markedsførte netbankkoncept. Nu er det derfor nemt at finde andre seriøse netbanker med oprigtige netbankvilkår, som tilbyder 3-4 dobbelt rente på fri opsparing og dobbelt rente på pensionskonti (begge dele vel at mærke fra første krone), samt gratis værdipapirdepoter.

Da banken hed SkandiaBanken anbefalede jeg banken til mange, men det er svært nu. SkandiaBanken eksisterer i øvrigt fortsat med gennemsigtige priser og en flot rentabilitet i både Sverige og Norge, og med en kundemasse på hele 800.000.

Selvom den forrige ejer, færøske EikBank, havde store problemer med skæve erhvervslån og derfor forhøjede rentemarginalerne, forblev vilkårene under dem gennemsigtige. Jeg har nu været kunde i banken i 15 år under 4 forskellige navne, og noterede, at Sparekassen Lolland ved overtagelsen i februar storladent udmeldte: ”fortsætte med at tilbyde konkurrencedygtige priser - attraktive rentesatser og lave gebyrer”. Nogle få måneder senere kan jeg fastslå, at det er gået stik modsat disse paroler:

Eksempler på nye forringelser:
*Indførelse af de fordømte knækrenter på opsparing, samt en stor forringelse af nederste rentetrappe på pensionskonti, gør prissætningen uigennemsigtig. FinansNetBankens vilkår ligner nu mange alm. bankers. Når kunderne skal respektere den nye store rentetrappe, bliver investeringsaktiviteten på pensionsordningerne desuden mindre. Dette er hverken til glæde for kunderne eller banken… En ”Lose-Lose Situation”.

*Samtidig med udvidelsen af indlånsmarginalen blev udlånsmarginalen udvidet med dobbelt effekt, så ”speederen” er helt i bund på vej væk fra det attraktive!

*Afregning af Daniscosalget til USA skete til rådgivningskurtage, selvom banken altid tidligere, som andre netbanker, har anvendt den lavere netbankkurtage på alle aktienotaer, når kunden ikke selv kunne indtaste ordrer. Selv Danske Bank indrømmede også hér netbankkunderne den lave netbankkurtage. FinansNetBanken må have misforstået netbankkonceptet, og at kunderne i FinansNetBanken jo ikke er skiftet over til en netbank for sjov?

*FinansNetBanken vil til september forlade den netbank-platform, som i uafhængige undersøgelser vinder sammenligninger af netbanker, for at overgå til den netbankløsning, som konsekvent får bundplaceringer i disse tests… (se fx TÆNK).

Gad vide om Sparekassen Lolland/FinansNetBanken oprigtigt tror, at de tilbageværende 80.000 ud af de oprindeligt 120.000 bevidste danske kunder, som flyttede til netbankkonceptet i SkandiaBanken, pludselig skulle have fået skyklapper på? -Og om de har overvejet om rentabiliteten (via denne nye forretningsmodel for netbanken) forbedres jo mindre kundebasen bliver? Hvis de på et senere tidspunkt atter skulle ønske at gøre sig konkurrencedygtige, så koster det mere end blot priser i den gode ende, at vinde nogle af de frafaldne kunder tilbage. Det er i sandhed en dårlig historie, samtidig med at Sparekassen Lolland her i juni måned søger yderligere 200 mio. aktiekapital fra nye investorer.

Man kommer til at tænke på en elefant i en glasbutik, eller også tvinger andre problemer den nyeste ejer ud i disse drastiske selvundergravende dispositioner!

René, Lars Munk Løfgreen l?green, Flemming, Robin, U. J. Schmidt, Safraneren, Rethe, Annette, Allanand Katrine Folmann found this review useful

Dansk Net

Meget tilfredse efter lidt opstarts·problemer

Ros:
•Deres support-medarbejdere er meget engagerede, imødekommende & hjælpsomme.
•Priserne for IP-telefoni er blandt de absolut mest gunstige på markedet
•I starten gik overførslen af bredbånds-forbindelsen fra TeleNor galt (obstruktion?), men det løste Dansk Net sympatisk via fri viderestilling til en af familiens mobiler i de 10 dage, som der gik før TeleNor endelig gav slip på forbindelsen...

•Alt kører nu perfekt

Ris:
I starten var der problemer med vores udgående IPtelefoni-opkald. Vi kunne ikke høre de første 2 sekunder af hvad, dem som vi ringede til, sagde (deres præsentation). Men det blev løst efter nogle forsøg, & IP-telefonien fungerer nu upåklageligt.

Cronborg´s profile

profile image of Cronborg
Cronborg
Reviewer
Male, 1963
Denmark

About