Camilla C.´s profile

Reviews (1)

Jobdk

Jobdk er skyldig i falsk varebetegnelse, fusk og inkompetence

Som LVU ledig (ledig med Længere Videregående Uddannelse) mellem 30 og 60 år, har jeg fået tildelt Jobdk som anden aktør for 1 år og har deltaget i deres første 6-ugers Vejledningskursusforløb ifm jobplan/aktivering. Jeg er dog meget utilfreds med Jobdk!

Der er flere grunde til min utilfredshed med Jobdk.
Første uheldige oplevelse baserer sig på falske oplysninger/snyd; Jobdk slår sig op på at tage individuelt udgangspunkt i den konkrete situation hos hver enkelt kandidat/ledige, hvilket bliver kortlagt ved et personligt og individuelt møde i starten.

Jeg fik således en indkaldelse til et velkomstmøde, som skulle være en blanding af fælles information og en kort individuel samtale. Mødet viste sig dog at være et kort fællesmøde/introduktionsoplæg for ca. 20 fremmødte kandidater, hvor vi fik at vide, at vi ikke skulle til personlig samtale alligevel (det var det forkerte brev/de havde glemt at rette i brevet). Vi skulle alle udfylde nogle standardblanketter, som vi skulle aflevere til oplægsholderen efter mødet.
Baseret på de udfyldte oplysningerne i standardblanketten, modtager jeg efterfølgende en jobplan, som jeg skal underskrive. Samtidig registreres samme oplysninger i jobnet.dk (Jobcenter) som resultatet af en ”jobsamtale” (under menupunktet ”Afholdte møder”).

Samme dato som jeg modtager oplysninger om starttidspunktet for jobplanen/aktiveringsforløbet, modtager jeg også en indkaldelse til det individuelle møde/jobsamtale – datoen for jobsamtalen ligger dog 2 uger EFTER endt aktiveringsforløb. Da jeg ringer for at høre, om datoerne er korrekte, får jeg at vide, at det hele er, som det skal være. Omtrent en måned senere starter aktiveringsforløbet, som er et 6-ugers vejledningskursus, der tager udgangspunkt i det personlige møde, som jeg endnu ikke har haft. Vi får 3 forskellige vejledere/undervisere i løbet af 6 uger (2 uger til hver), hvoraf ingen kan sætte sig ordentligt ind i hvert enkeltes situation, og ingen oplysninger bliver videregivet til den næste. En af vejlederne kom med følgende ytring, da jeg beder om hjælp til at afdække idéer til virksomhedsmuligheder ift mine uddannelsesmæssige og faglige kompetencer: ”Det har jeg hverken tid eller ressourcer til at sætte mig ind i. Jeg har kun 14 dage, og det skal jeg bruge til at få jer alle i praktik eller løntilskudsjob – det er målet med det her.”

Udover at snyde med informationer/falsk varebetegnelse, så er jeg også frustreret over den måde, vi oplever at blive behandlet på. Især én af vejlederne har udvist en meget ubehagelig adfærd, som veksler mellem truende, nedladende, aggressiv og ligegyldighed. Min samlet opfattelse af Jobdk er, at de udelukkende tænker i profit og er bedøvende ligeglade med de arbejdsledige, som de hævder at ville hjælpe.

Jonas David Larsen found this review useful

Camilla C.´s profile

profile image of Camilla C.
Camilla C.
Reviewer
Denmark

About